Το πρώτο αφορά το δρόμο προς Λάιστα που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα: «Ανακατασκευή επαρχιακής οδού προς Λάιστα λόγω κατολίσθησης μήκους 2 χιλιομέτρων», προϋπολογισμού 600.000 €. Ανάδοχος Γεωτεχνική Μηχανική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Το δεύτερο το οδικό δίκτυο σε χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου: «Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Γρεβενίτι – Φλαμπουράρι – Ελατοχώρι – Βοβούσα – Περιβόλι – όρια νομού», προϋπολογισμού 200.000€  . Ανάδοχος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ.