Τρίτη , 21 Μαΐου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 1 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ- Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο στο Δήμο Ιωαννιτών-Δηλώσεις αντιδημάρχου Θ.Γιωτίτσα και ενημέρωση και για “διακοπή ρεύματος”

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 1 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ- Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο στο Δήμο Ιωαννιτών-Δηλώσεις αντιδημάρχου Θ.Γιωτίτσα και ενημέρωση και για “διακοπή ρεύματος”

unnamedΑπό:Γιώργος Γκόντζος([email protected])—Στο τμήμα Εσόδων και ακίνητης περιουσίας που στεγάζεται στην οδό Καπλάνη 7 στο ισόγειο μπορούν να απευθύνονται οι κάτοικοι του Δήμου Ιωαννιτών προκειμένου να ενημερωθούν ή και να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου για το 2018.

Όπως σημείωσε σήμερα με δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίτσας, για μια ακόμα χρονιά η Δημοτική Αρχή δείχνει έμπρακτα την ευαισθησία της απέναντι στις ευάλωτες οικονομικά ομάδες πληθυσμού του δήμου μας  καθώς και στους νέους επιχειρηματίες οι οποίοι για πρώτοι φορά έχουν τη δυνατότητα απαλλαγής από μεγάλο μέρος των δημοτικών τελών.

Οι κατηγορίες που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο όπως ψηφίστηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι οι εξής:

Α. Άτομα με Αναπηρία:

Μείωση  σε ποσοστό κατά 30% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2018 για άτομα με αναπηρία με ποσοστό από 67% έως και 80% και σε ποσοστό 50% σε άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό άνω των 80% έως 100% για την κύρια κατοικία εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό  φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους  ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού 22.000 ευρώ (χωρίς να υπολογίζονται τα επιδόματα )

Για δε τα μεταμοσχευμένα άτομα πλήρης απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού  χωρίς εισοδηματικό κριτήριο

Β. Πολύτεκνες οικογένειες:

Μείωση  από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 για την πρώτη κατοικία των πολύτεκνων οικογενειών

 Πολύτεκνες οικογένειες με 1 προστατευόμενο τέκνο ποσοστό 25%

 Πολύτεκνες οικογένειες με 2 προστατευόμενα τέκνα ποσοστό 35%

 Πολύτεκνες οικογένειες με 3 προστατευόμενα τέκνα ποσοστό 45%

 Πολύτεκνες οικογένειες με 4 προστατευόμενα τέκνα και άνω ποσοστό 55%  εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 28.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 € για το τέταρτο τέκνο, και 3.000 € για κάθε τέκνο πέραν του τετάρτου χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση βεβαίωσης του αρμόδιου γραφείου της ΔΕΗ που ανήκει το ακίνητο περί της χορήγησης πολυτεκνικού τιμολογίου.

Γ. Τρίτεκνες οικογένειες:

Μείωση  σε ποσοστό κατά 45% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την κύρια κατοικία τριτέκνων οικογενειών με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 28.000 € χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Δ. Άποροι

Μείωση από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 κατά 50% για την πρώτη κατοικία των απόρων όπως αυτοί οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία. Η μείωση αυτή θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού προηγουμένως προσκομίζονται σε αυτή τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ε. Μονογονεϊκές οικογένειες

Μείωση  25% από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 για την πρώτη κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 18.000 € χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (διαζευγμένοι , χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και ένα τουλάχιστο ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

ΣΤ. Οικογένειες με 2 συζύγους μακροχρόνια άνεργους

Μείωση  κατά 50% για την πρώτη κατοικία για οικογένειες όπου και οι 2 σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), και ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 6000 ευρώ.

Ζ. Νέοι επιτηδευματίες

Για τα γραφεία εμπορικής χρήσης  και  όσους νέους επιτηδευματίες ξεκινήσουν για πρώτη φορά τη δραστηριότητά τους το έτος 2018 και μετά ( ήπια επαγγελµατική δραστηριότητα εκτός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος) με πρώτη έναρξη  λειτουργίας ,   θα  υπολογίζεται  με συντελεστή καταστημάτων και ποσοστό 20% στα τετραγωνικά τους για δύο έτη  εφόσον είναι   νέοι  επιτηδευματίες έως 30 χρονών και εφόσον η έδρα της επιχείρησής τους δεν είναι ταυτόχρονα και κατοικία.

Ενημέρωση για διακοπή ρεύματος

Ο κ. Θ.Γιωτίτσας αναφέρθηκε και σε μερικά ακόμα ζητήματα όπως αυτό της υποχρέωσης που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που προβαίνουν σε διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου τους, να προσκομίζουν άμεσα στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου την αντίστοιχη βεβαίωση διακοπής από τη ΔΕΗ ώστε να μην χρεώνονται πλέον με Δημοτικό τέλος και φόρο. Σημειώνεται ότι, βάσει νόμου, η μη έγκαιρη προσκόμιση της βεβαίωσης συνεπάγεται και ισόποσο πρόστιμο για τους δικαιούχους.

“Είναι κρίμα στους καιρούς που ζούμε συμπολίτες μας που πιθανά να μην μπορούν να ανταποκριθούν να καλούνται να πληρώσουν τέλη για κατοικίες όπου έχουν κάνει διακοπή ηλεκτροδότησης. Τονίζω πως είναι δικής τους υποχρέωση να ενημερώσουν το Τμήμα Εσόδων και τους καλώ να το κάνουν για να μην βρίσκονται αντιμέτωποι με χρεώσεις που δεν θα έπρεπε να καταβάλουν”, είπε ο κ.Θ. Γιωτίτσας.

Επικαιροποίηση του αρχείου των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος

Ο αντιδήμαρχος ενημέρωσε πως η οικονομική υπηρεσία, σε συνεργασία με εταιρεία εφαρμογής λογισμικού, θα προχωρήσει άμεσα σε πλήρη καταγραφή των 91.000 παροχών ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου ώστε να γίνουν διασταυρώσεις που αφορούν διαφορές στα τετραγωνικά μέτρα που δηλώνονται για Δημοτικό τέλος, Δημοτικό φόρο και ΤΑΠ, αλλά και όσους λογαριασμούς τυγχάνουν απαλλαγών. Επίσης, θα υπάρξει κατηγοριοποίηση ανάλογα με την παλαιότητα των ακινήτων αλλά και τα τετραγωνικά μέτρα. Τέλος θα είναι εφικτός ο πλήρης διαχωρισμός και η ακριβής καταγραφή των τετραγωνικών μέτρων που αφορούν οικίες και καταστήματα ώστε, κοστολογημένα, να μπορεί ο Δήμος να προχωρά σε στοχευμένες μειώσεις τελών.

“Προχωράμε σε αυτή την κίνηση με στόχο τον εξορθολογισμό των τελών. Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε ότι σήμερα υπάρχουν διαφυγόντα έσοδα άνω των 2 εκ. ευρώ το χρόνο απ’ αυτές τις αναντιστοιχίες”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οικονομικά στοιχεία για ανταποδοτικά για το κλείσιμο του 2017

Τέλος, αναφερόμενος στα ανταποδοτικά ο κ.Θ. Γιωτίτσας δήλωσε πως το 2017 υπήρξε πλεόνασμα περίπου 1 εκ. ευρώ το οποίο θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό μέσα στον Φεβρουάριο ώστε από τα χρήματα αυτά να επιστραφούν με έργα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στους δημότες.

“Μιλάμε για την προμήθεια των λαμπτήρων Led, την μετεγκατάσταση του εργοταξίου κι άλλες παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από αυτό το πλεόνασμα το οποίο ανήκει στους δημότες και θα επιστραφεί σε αυτούς μέσα από έργα”, κατέληξε ο κ.Θ. Γιωτίτσας.

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments