Παρασκευή , 21 Ιανουαρίου 2022
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / «Παρουσίαση της Μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Ηπείρου» στο «Περιβαλλοντικό / Χρηματοδοτικό forum: Διαχείριση Απορριμμάτων – Ημερίδα επανεκκινώντας την ανάπτυξη» από την Τατιάνα Καλογιάννη – Σταύρου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών

«Παρουσίαση της Μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Ηπείρου» στο «Περιβαλλοντικό / Χρηματοδοτικό forum: Διαχείριση Απορριμμάτων – Ημερίδα επανεκκινώντας την ανάπτυξη» από την Τατιάνα Καλογιάννη – Σταύρου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών

imageΑπό:Γιώργος Γκόντζος

«Παρουσίαση της Μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Ηπείρου»

στο «Περιβαλλοντικό / Χρηματοδοτικό forum:

Διαχείριση Απορριμμάτων – Ημερίδα επανεκκινώντας την ανάπτυξη»

 από την Τατιάνα Καλογιάννη – Σταύρου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών

 

(Παρασκευή 08-01-2016, στο Hilton Αθήνα)

 

 

Κυρίες και Κύριοι,

Παρακάτω θα αναφερθώ σε στοιχεία, γεγονότα και δεδομένα που, κατά τη γνώμη μου, τεκμηριώνουν:

 1. Τη χρησιμότητα του χρηματοδοτικού εργαλείου «ΣΔΙΤ»,
 2. Την ανάγκη των έγκαιρων και αποτελεσματικών χειρισμών του φορέα υλοποίησης
 3. Την υποχρέωση του φορέα υλοποίησης να ανταποκρίνεται στο σωστό χρόνο στις ανάγκες διοικητικής υποστήριξης του έργου, όσον αφορά χωροθετήσεις, αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις, κλπ
 4. Την επάρκεια των κατασκευαστικών επιχειρήσεων της χώρας να συμμετέχουν με τρόπο τεχνικά αξιόπιστο και επιχειρηματικά βάσιμο σε διαγωνιστικές διαδικασίες, τέτοιας κλίμακας και προδιαγραφών
 5. Τη δυνατότητα και τη διάθεση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να υποστηρίζουν τον ιδιώτη επενδυτή με υπόβαθρο αξιόπιστα επιχειρηματικά σχέδια
 6. Την ανάγκη όλοι οι παραπάνω φορείς, ως συνιστώσες του σκοπούμενου έργου, να διέπονται από τις αρχές της συνεχούς επικοινωνίας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρινούς συνεργασίας.

 

Παρότι είναι δεδομένη η διάθεσή μου να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου που μου διατίθεται, θεώρησα σκόπιμο οι αναφορές μου να συνοδεύονται και από συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ώστε να είναι περισσότερο εύληπτη η αλληλουχία και αλληλοσύνδεση των απαραίτητων εργασιών και διεργασιών που συνθέτουν τον κύκλο του έργου, καθώς πολλές φορές ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα «ξεπερνάει» την υπάρχουσα αλλά αόρατη ενέργεια που δαπανήθηκε για την επίτευξή του.


Α. Γενικά: Περιφέρεια & Διαχείριση Απορριμμάτων

 

Η Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου, τα τελευταία πέντε (5) έτη, με ενεργό ζήλο, αποτελεσματική δραστηριότητα στο σχεδιασμό και συντονισμένες ενέργειες αλλά και με πλήρη συνεργασία τόσο με τους Δήμους όσο και με τους ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας, ανέλαβε τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την διοικητική στήριξη & διεκπεραίωση κάθε προβλεπόμενης διαδικασίας για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο, σήμερα, υλοποιείται.

 

Ο “πράσινος” σχεδιασμός της Περιφέρειάς μας, εισήγαγε την προώθηση της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης με καινοτόμες δράσεις και είχε, εξ αρχής, στοχοθετήσεις υψηλές και καινοτόμες, όπως: το σχέδιο πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, την ανακύκλωση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) άνω του 50%, τη δημιουργία ενός πυκνού δικτύου Πράσινων Σημείων (green points) για την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή από τους πολίτες, τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων σε υψηλό ποσοστό, και άλλα. Άλλωστε σήμερα, είναι η μοναδική Περιφέρεια στη χώρα που δεν κινδυνεύει από την επιβολή προστίμων λόγω μη αποκατεστημένων ΧΑΔΑ.

 

Για την υλοποίηση του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 95 εκατ.€ περίπου.

Η Περιφερειακή Αρχή έχει, ήδη, προγραμματίσει από το ΕΣΠΑ 2014-2020:

 • 43 εκατ.€, περίπου, από το Ταμείο Συνοχής και
 • 5 εκατ.€ περίπου από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

προσβλέπει σε ιδιωτικές επενδύσεις περίπου 47 εκατ. € -εκ των οποίων τα 15εκατ.€ αφορούν την Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου.

 

Βασική υποδομή, για την ολιστική διαχείριση των αστικών αποβλήτων, αποτελεί η κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, που σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα έργα (μικρές αποκεντρωμένες μονάδες κομποστοποίησης, πράσινα σημεία, σταθμοί μεταφόρτωσης, κ.α.)

 1. καταργεί την ανάγκη χωροθέτησης & δημιουργίας νέων Χώρων Υγειονομικής Ταφής, με τις όποιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις,
 2. αποτρέπει την επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους Δήμους για μη συμμόρφωση με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα του 2008 (2008/99/ΕΚ), αφού θα επιτυγχάνονται οι συμφωνημένοι στόχοι ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών ή/και ενέργειας και
 3. αποτρέπει την επιβολή του ειδικού τέλους ταφής προς στο Πράσινο Ταμείο, το οποίο μαζί με την ταυτόχρονη καταβολή του κόστους ταφής, θα προκαλέσει δυσβάσταχτες οικονομικές υποχρεώσεις στους Δήμους και εν τέλει στους ηπειρώτες πολίτες {55 €/tn (1.1.2017) έως και 80 €/tn (1.1.2022)}.

 

Β. Ιστορικό έργου Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου:

 1. 03-12-2012: υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (αρ.πρωτ.103632/10298 Π.Η.)
 2. 15-03-2013: έγκριση υπαγωγής του έργου στο πλαίσιο του Ν.3389/2005 περί Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) (αρ. πρωτ. 11665/ΕΓΣΔΙΤ 312/15-03-2013)
 3. 22-03-2013: υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και των 4 Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Ηπείρου (μετά από τη σύμφωνη Πράξη Ε’ κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπ’ αρ. 70/06-03-2013)
 4. 30-09-2013: απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Έργου (οικ. 170753/30.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΕΖ0-ΟΣΧ) από ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ)
 5. 29-11-2013: έγκριση κτηματολογικού πίνακα (αρ. πρωτ. οικ. 118982/11949 Π.Η.)
 6. 12-05-2014: απόφαση 1ης Τροποποίησης ΑΕΠΟ ως προς τη γενική διάταξη του έργου στο γήπεδο εγκατάστασης (οικ. 172611/12.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΑ0-ΦΨΕ) από ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ)
 7. 12-06-2014: απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου (αρ. οικ. 36663/8222/12.6.2014, ΦΕΚ 210/τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων & πολεοδομικών θεμάτων/2014)
 8. 19-08-2014: ένταξη της Πράξης “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ” με κωδικό MIS 457235 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη” (αρ. πρωτ. ΕΠΠΕΡΑΑ: οικ.129796/19-08-2014)
 9. 29-08-2014: ολοκλήρωση, μετά από πανθομολογούμενη άρτια και αδιάβλητη διαδικασία και με τη συμμετοχή επτά (7) σχημάτων, του δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου υπ’ αριθμ. 26/1142/29-08-2014)

Συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου είναι: η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων Ηπείρου, για διάστημα 27 ετών περίπου, από την υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης. Η προσφερόμενη μεσοσταθμική τιμή (gate fee) ανά εισερχόμενο τόνο απορριμμάτων προς επεξεργασία ανέρχεται σε 41,8€/tn.

 1. 13-11-2014: αίτημα προς το ΥΠΕΚΑ για Τροποποίηση ΑΕΠΟ ως προς την εφαρμοζόμενη τεχνολογία που προσέφερε ο προσωρινός ανάδοχος κατά την διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΣΔΙΤ (οικ. 120463/2768/13.11.2014 από Δ/νση Τεχνικών Έργων – Π.Η.)
 2. 22-01-2015: 1η Τροποποίηση της Πράξης “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ” με κωδικό MIS 457235 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη” (Ανάκληση της συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και Ένταξη ως έργο υποψήφιο για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020) (αρ. πρωτ. ΕΠΠΕΡΑΑ: οικ.811/22-01-2015)
 3. 17-04-2015: απόφαση για τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου (ΦΕΚ135/17-04-2015)
 4. 06-05-2015: απόφαση Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας (αρ. 130/2015) (τιμή: 3,00€/τ.μ.)
 5. 11-06-2015: απόφαση ορισμού υπολόγου-διαχειριστή του έργου (αρ. πρωτ. Διεύθυνση Προϋπολογισμού & δημοσιονομικών αναφορών ΥΠΕΚΑ: 25254/11-06-2015)
 6. 17-07-2015: πρακτικό προς Οικονομική Επιτροπή Π.Η. για έγκριση αποτελεσμάτων, κατακύρωση του διαγωνισμού και ανάθεση του έργου του Τεχνικού Συμβούλου (αρ. πρωτ. 74977/8123 Π.Η.), για το οποίο η Οικονομική Επιτροπή δεν αποφάσισε καθότι εκκρεμούσε η σύμφωνη γνώμη του ΕΠΠΕΡΑΑ.
 7. 04-09-2015: απόφαση 2ης Τροποποίησης της αρχικής ΑΕΠΟ, σύμφωνα με την προσφερόμενη τεχνολογία (οικ.151676/04-09-2015 από ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (∆ΙΠΑ) – ΥΠΑΠΕΝ, ΑΔΑ: 758Σ465ΦΘΗ-Μ8Π)
 8. ΣΗΜΕΡΑ εκκρεμούν:
  1. Η ΚΥΑ για την έγκριση της ΣΜΠΕ τη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου, η οποία εκκρεμεί από την 20η Απριλίου 2015 (γιατί τότε διαβιβάστηκε το σχέδιο ΚΥΑ προς το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για συνυπογραφή (αρ. πρωτ. οικ. 148177/20.04.15 έγγραφο Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΑΠΕΝ)
  2. οι γνωμοδοτήσεις από τους Γενικούς Γραμματείς ΥΠΕΚΑ και ΥΠΕΣ για το ΠΕΣΔΑ Ηπείρου, η έγκρισή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και η έκδοση ΚΥΑ για την κύρωσή του (διαδικασία η οποία προέκυψε, εμβόλιμα από την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 2015, μετά το ΦΕΚ 143/Α/09-11-2015, Ν.4342 και το ΦΕΚ 174/Α/15-12-2015) και
  3. η πρόσκληση από το ΕΠΠΕΡΑΑ για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και, εν τέλει, την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και υλοποίησή του.

 

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΕΡΓΟΥ

 

Η Μονάδα Εγκατάστασης Αποβλήτων (ΜΕΑ) εξυπηρετεί το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας και αποτελείται από τη Μονάδα διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων αλλά και τη Μονάδα διαχείρισης προδιαλεγμένων οργανικών (βιοαποβλήτων).

Η Μονάδα έχει σχεδιαστεί ώστε να επεξεργάζεται κατ’ ελάχιστον 72.000tn/έτος σύμμεικτα απόβλητα και 8.000 tn/έτος προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, ενώ η μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας (βάσει ΑΕΠΟ) είναι 105.000tn/έτος (για σύμμεικτα και προδιαλεγμένα).

Βασικά Χαρακτηριστικά ΜΕΑ: (σύμφωνα με την, προς υπογραφή, σύμβαση)

 • Τεχνολογική Λύση: Μηχανική Ανακύκλωση για την ανάκτηση ανακυκλωσίμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) και αερόβια κομποστοποίηση του υπολειπόμενου κλάσματος με στόχο την παραγωγή κόμποστ.
 • Ποσότητα εισερχομένων σύμμεικτων αποβλήτων: min 72.000 τον/έτος και max 105.000 τον/έτος.
 • Ποσότητα εισερχομένων προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων:000 τον/έτος με ξεχωριστή γραμμή επεξεργασίας
 • Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών: 60% επί των εισερχομένων ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Μέγιστο Ετήσιο Ποσοστό Υπολείμματος: 32% κ.β. επί των εισερχομένων ΑΣΑ. Σήμερα στους ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Ηπείρου «οδηγείται» πάνω από το 83% κ.β. της συνολικής παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων
 • Ελάχιστο ποσοστό εκτροπής βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ): 80% επί των εισερχομένων ΒΑΑ.
 • Όλα τα κτίρια της μονάδας θα είναι κλειστά και θα λειτουργούν σε συνθήκες αρνητικής πίεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος των οσμών.
 • Gate fee (τέλος εισόδου):
  • BT1: Βασική Τιμή ανά τόνο Αποδεκτών Συμβατικών Αποβλήτων από 0 – 80.000 τόνους: : 45,01 €/τόνο
  • BT2: Βασική Τιμή ανά τόνο Αποδεκτών Συμβατικών Αποβλήτων από 80.001 – 105.000: 31,51 €/τόνο
  • προσφερόμενη μεσοσταθμική τιμή: 41,8 €/τόνο
  • Διάρκεια Κατασκευής: 20 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας)
  • Διάρκεια Λειτουργίας: 25 έτη λειτουργία
  • Κόστος Κατασκευής: 35εκατ.€ χωρίς ΦΠΑ (σύμφωνα με την Δεσμευτική Προσφορά του Προσωρινού ΙΦΣ)
   • Χρηματοδοτικό Πλαίσιο:
  • Δημόσια συμμετοχή 57% του κόστους κατασκευής (ήτοι: 20εκατ.€ από το Ταμείο Συνοχής)
  • Δανεισμός: 20%
  • Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης: 23%

Η Μονάδα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων της Ηπείρου διαστασιολογήθηκε με μικρή εγγυημένη ποσότητα ώστε να μπορεί να ενσωματώσει τους στόχους του νέου ΕΣΔΑ χωρίς να χρειάζεται επανασχεδιασμό, αλλά και με ικανή «μέγιστη δυναμικότητα σχεδιασμού» ώστε να καλύψει την ανάγκη για επεξεργασία, σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΣΔΑ. Εάν, τελικά, επιτευχθούν οι στόχοι διαλογής στην πηγή του νέου ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με τα έργα της Περιφέρειας, το ποσοστό ανακύκλωσης και ανάκτησης θα είναι ίσο με το 84% κ.β. και η ταφή θα περιοριστεί σε 16% επί της συνολικής παραγόμενης ποσότητας.

 

Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κυρίες και Κύριοι,

η Αειφόρα Διαχείριση Απορριμμάτων είναι ο στόχος της Περιφερειακής Αρχής της Ηπείρου.

Με συνέπεια θα συνεχίζει να προγραμματίζει και να υλοποιεί έργα που να εκμηδενίζουν τις υστερήσεις από τα διεθνώς ισχύοντα, και να εξυπηρετεί τη δημόσια υγεία και μία αξιοβίωτη καθημερινότητα.

Δείτε Επίσης

Επιπλέον 9.688 θετικά self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

Επιπλέον 9.688 θετικά self test δηλώθηκαν σήμερα το πρωί, Τρίτη 11 Ιανουαρίου, από μαθητές και ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments