Τρίτη , 19 Σεπτεμβρίου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Σε κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη, που έπεσε από διαμέρισμα 4ου ορόφου / ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÁÍÁÖÏÑÁÓ COVID-19 “ÓÙÔÇÑÉÁ”-ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÌÏÍÁÄÁ ÅÍÔÁÔÉÊÇÓ ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
Óôéãìéüôõðá ìáðü ôçí ÌïíÜäá åíôáôéêÞò èåñáðåßáò óôï íïóïêïìåßï "ÓÙÔÇÑÉÁ",Ýíá áðü ôá íïóïêïìåßá áíáöïñÜò ãéá ôïí COVID-19,ÐáñáóêåõÞ 24 Áðñéëßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÁÍÁÖÏÑÁÓ COVID-19 “ÓÙÔÇÑÉÁ”-ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÌÏÍÁÄÁ ÅÍÔÁÔÉÊÇÓ ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Δείτε Επίσης

Ο τερματοφύλακας Γ.Αλευράς ,θυμάται εικόνες από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στα Γιάννενα και άλλες ιστορίες….

  Από:Γιώργος Γκόντζος([email protected])— “Εγώ  ξεκίνησα να πηγαίνω γήπεδο  το 1953….Ήμουν 7 χρόνων και μια μέρα ...