Δευτέρα , 1 Ιουλίου 2024

Τελευταία Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.Π.Ε.Ι.)   Ιωάννινα, 01/07/2024 Α.Π:15                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ           Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΕΙ  με την υπ΄ αριθμό: 24/2024 απόφαση του Δ.Σ (ΑΔΑ: 9Ζ6ΑΟΞΙΜ-ΝΛΝ), ενέκρινε το θεμελιωμένο πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσίας η οποία αφορά την παραγωγή και παρουσίαση ωριαίας εκπομπής, τοπικής γενικής θεματολογίας, ...

Read More »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ο δήμος Ιωαννιτών, ως  «Υγιής Πόλη» και ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  συμμετέχει  στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας. Το φετινό σύνθημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας   «My Health – my right – Η Υγεία μου, δικαίωμά μου» επιλέχθηκε για να υπερασπιστεί το δικαίωμα όλων ...

Read More »

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών θα ισχύσει στην οδό B. Ηπείρου από την Παρασκευή 05-04-2024 και στην οδό Γεωγράφου Μελετίου από τη Δευτέρα 08-04-2024 έως και το πέρας των εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση. Η κίνηση των ...

Read More »

Τριήμερο δράσεων Αστρονομίας στα Ιωάννινα 11-13 Απριλίου 2024

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Δραστηριότητες για το ευρύ κοινό Ηράκλειο Κρήτης, 1η Απριλίου 2024. Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΑ-ΙΤΕ) διοργανώνει ένα συναρπαστικό τριήμερο αστρονομίας στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του προγράμματος DSPACE (Discovery Space) που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Όλες οι δραστηριότητες του ...

Read More »

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 74 Ν. 4555/2018 και τροποποιηθεί με τα άρθρα 11, 114 Ν. 4623/2019, 174 και 184 Ν. 4635/2019, 41 Ν. 4954/2022 και 11 και 46 Ν. 5043/2023 και με το άρθρο ...

Read More »