Σάββατο , 13 Απριλίου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Τα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου η αντιδήμαρχος Ελένη Βασιλείου τονίζοντας τα εξής:

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελούν τη «μετεξέλιξη» των παραδοσιακών κυκλοφοριακών μελετών, με την έννοια ότι επίκεντρο πλέον είναι ο άνθρωπος και το περιβάλλον στο οποίο ζει. Στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πτυχής των μετακινήσεων, ατόμων και εμπορευμάτων.

Η περιοχή μελέτης καλύπτει ολόκληρο το Δήμο.

Σκοπός της στρατηγικής αυτής μελέτης είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση μέσω λεπτομερούς κυκλοφοριακού μοντέλου διαφόρων σεναρίων,  που θα περιλαμβάνουν σειρά μέτρων, πολιτικών, έργων και δράσεων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των ανθρώπων και των επιχειρήσεων για κινητικότητα.

Τα εν λόγω μέτρα, πολιτικές και έργα θα συνοδευτούν με συγκεκριμένο σχέδιο προώθησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης και καθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με στόχο τα Γιάννενα να θέσουν τις βάσεις να γίνουν βιώσιμη πόλη, από άποψη κινητικότητας μέχρι το 2030.

Ουσιαστικά, η μελέτη θα αποτελεί το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη των Ιωαννίνων σε θέματα που αφορούν το κυκλοφοριακό, τη συγκοινωνιακή υποδομή και την κινητικότητα ευρύτερα. Σημειώνεται ότι η Ε.Ε. ευνοεί και προωθεί τη χρηματοδότηση σχετικών έργων και δράσεων που συνάδουν με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας και αποτελεί πλεονέκτημα τα εν λόγω έργα να περιλαμβάνονται σε αντίστοιχες μελέτες ΣΒΑΚ.

Συγκεκριμένα, η μελέτη για τα Ιωάννινα θα περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας σειράς μικρότερων μελετών για επιμέρους θέματα που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα όπως: δημόσιες συγκοινωνίες, διαχείριση της κυκλοφορίας, ολοκληρωμένο ποδηλατικό δίκτυο, δίκτυο πεζοδρόμων, εμπορευματικές μεταφορές, καθορισμό ολοκληρωμένης πολιτικής για τη στάθμευση, προσβασιμότητα ειδικών ομάδων όπως ατόμων με κινητικά προβλήματα, άτομα τρίτης ηλικίας, μαθητές κλπ., ευφυή συστήματα μεταφορών, οδική ασφάλεια, ανακατανομή του οδικού χώρου και προτάσεις αναφορικά με το πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί μεταξύ άλλων, βασικά στάδια της μελέτης και θα παρουσιαστούν, όπως: η συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακών δεδομένων (που αφορούν π.χ. τις μετακινήσεις των πολιτών, τους κυκλοφοριακούς φόρτους, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τους χώρους στάθμευσης, τη διακίνηση πεζών, τη χρήση ποδηλάτων.

Για να προσδιοριστεί και αναλυθεί το μέγεθος και η διακύμανση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, διεξήχθησαν εκτεταμένες μετρήσεις φόρτων και σύνθεσης κυκλοφορίας με αυτογραφικά μηχανήματα και με παρατηρητές. Επίσης η συλλογή των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε και μέσω συνεντεύξεων/ερωτηματολογίων,  κριτικής αξιολόγησης όλων των σχετικών υφιστάμενων μελετών και στρατηγικών σχεδίων και ανάλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με την κινητικότητα στην πόλη (κυκλοφοριακή συμφόρηση, δημόσιες συγκοινωνίες, στάθμευση, προσβασιμότητα, οδικά ατυχήματα κλπ). Έτσι δημιουργήθηκε το κυκλοφοριακό μοντέλο της πόλης με ειδικό λογισμικό με βάση το οποίο θα διερευνηθούν  εναλλακτικά σενάρια έτσι ώστε ο Δήμος  να θέσει τις βάσεις της βιώσιμης μετακίνησης.

Η μελέτη θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2019.

Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε στο στάδιο της 2ης διαβούλευσης και της πιο σημαντικής, που θα οδηγήσει στον καθορισμό του οράματος για την πόλη και των συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων που θα τεθούν για το μέλλον. Βασικό στοιχείο αυτής της φάσης είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών, από Φορείς, Συλλόγους, Ομάδες, Οργανώσεις, Επαγγελματίες, Πολίτες, που θα εκφέρουν τις απόψεις τους για την ανάπτυξη του σχεδίου.

Σας καλούμε όλους και όλες τη Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου στην αίθουσα Δημητρίου Χατζή (παλαιά Σφαγεία), ώρα 6:00 το απόγευμα για να σχεδιάσουμε και να αποφασίσουμε όλοι μαζί τα Γιάννενα του μέλλοντος, τα Γιάννενα που οραματιζόμαστε και θέλουμε να ζούμε.

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments