Σάββατο , 13 Μαΐου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Επικαιρότητα / Για τεχνικό πρόγραμμα και δημοτικά τέλη συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Για τεχνικό πρόγραμμα και δημοτικά τέλη συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΑπό:Γιώργος Γκόντζος

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2016 και ο καθορισμός των δημοτικών τελών της ερχόμενης χρονιάς, ξεχωρίζουν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και ώρα 19.00 στην αίθουσα «Αθ. Τσακάλωφ» του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη είναι η εξής:

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

23-11-2015

ΩΡΑ  19.00

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2016.

Εισηγητής: κ. Ι. Λιόντος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας και Δήμου Ιωαννίνων για  την εκτέλεση του έργου: «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος».  

 Επιλογή χώρου διεξαγωγής της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.

 Έγκριση πρόσληψης δύο (2) υποψήφιων δικηγόρων, για το 2015 και για κάθε έτος εφεξής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών.

 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

  Καθορισμός τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2016.

 Καθορισμός τέλους διαφήμισης και ρύπανσης για το έτος 2016.

 Καθορισμός τέλους Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2016.

 Αποδοχή χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση οδού Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Κ. Κατσικά».

 Έγκριση ετήσιας εισφοράς του Δήμου στο «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες».

 Αποδοχή υπολοίπου ποσού χρηματοδότησης του Υπ. Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης για την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

 Εξέταση αιτήσεων για συνέχιση μείωσης μισθωμάτων.

 Έγκριση λύσης μίσθωσης που αφορά το Δημοτικό Κατάστημα στην Τ.Κ. Αμπελειάς και έγκριση επαναδημοπράτησης.

 Αίτηση για διαγραφή προστίμου από παράνομο υπαίθριο εμπόριο.

 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών εργαζομένου.

 Έγκριση επιστροφής ποσού στην Τράπεζα Ελλάδος (επιβολή ποινικής ρήτρας) και διάθεση πίστωσης.

 Έγκριση όρων προκήρυξης-πρόσκλησης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων (Βοήθημα Γάμου έτους 2015), από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Αγλ. Χαραλάμπους».

 Έγκριση της 663/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αίτηση και πρόταση-δήλωση του Παν. Σάλτα.

 Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 Έγκριση απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας & Άθλησης, με θέμα: «Έγκριση προγράμματος Δράσης έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.Έγκριση απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας & Άθλησης με θέμα: «Προϋπολογισμός έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών”.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.Έγκριση της αριθ. 131/19-11-2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής», με θέμα: «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2015-2016»

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος Δ.Σ.Έγκριση της αριθ. 132/19-11-2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής», με θέμα: «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννιτών».

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος Δ.Σ.Έγκριση της αριθ. 133/19-11-2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής», με θέμα: «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών»

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος Δ.Σ.Έγκριση της αριθ. 41/18-11-2015 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων, με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού έτους 2014».

Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.

 Έγκριση της αριθ. 42/18-11-2015 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων, με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού έτους 2014».

Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.

 Έγκριση της αριθ. 43/18-11-2015 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων, με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού και Προγράμματος χρηματοδότησης έτους 2016».

Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.

 Έγκριση της αριθ. 33/10-11-2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας», με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Ζωγραφείου  Οίκου Ευγηρίας »

Εισηγητής: κ. Θωμάς Μπέγκας, Δήμαρχος & Πρόεδρος του Δ.Σ.

  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Εισηγητής:  κ. Παντ. Κολόκας, Αντιδήμαρχος

 Έγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων – πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων και διάθεση πιστώσεων.

  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                 

Εισηγητής:  κ. Γεώργιος Βίνης, ΑντιδήμαρχοςΤροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. λειτουργίας βιομηχανίας εμφιάλωσης νερού, ως προς την κατασκευή & λειτουργία εφεδρικής αρδευτικής γεώτρησης.

 

 ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής:  κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο αφιερωματικό έτος Ελλάδος-Ρωσίας 2016

Εισηγητής: κ Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

 Έγκριση υπογραφής Συμφωνητικού Ανταλλαγής Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) .

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 

Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2015.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Δημοτικού Σχολείου και κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού Χαροκοπίου».

 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών».

 Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Ιωαννίνων».

 Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Παμβώτιδας».

 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εκσυγχρονισμός Θεατρικής σκηνής Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών».Ορισμός επιτροπής για την Προσωρινή παραλαβή του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης Διατηρητέου Κτιρίου ‘’Οικία Ισμήνης Τζαβέλλα’’» .

 Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού συστήματος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από τη θέση Τούμπα έως τη θέση Βουνοπλαγιά».Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ’’ΟΑΣΙΣ”».

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα.

 

 

 

 

Δείτε Επίσης

Δ.Παπαγεωργίου-Δεν πρόκειται να παρέμβω στις διαδικασίες καμιάς παράταξης.

  Από:Γιώργος  Γκόντζος([email protected])—- Συνέντευξη στην οποία κατέθεσε  τις απόψεις  του για επίκαιρα ζητήματα του δήμου, ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments