Τρίτη , 6 Φεβρουαρίου 2024
Επικαιρότητα
Αρχική / Επικαιρότητα / Δήμος Ζίτσας: Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019

Δήμος Ζίτσας: Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019

Στην υπηρεσία μας εστάλη η αριθ.Δ12α/ΓΠοικ.30754/822/5-7-2019(ΑΔΑ:Ψ866465Θ1Ω-ΨΕΩ) εγκύκλιος της Διεύθυνσης Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αντικείμενο τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019από τις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας(για την Περιφέρεια Αττικής μόνο για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ).

Κατόπιν αυτού σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την εν λόγω εγκύκλιο και επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και τα ΚΕΠ της Αττικής θα χορηγούνται μόνο Δελτία για έκπτωση 50% στα υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Ημερομηνία έναρξης για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2019 από τις Περιφερειακές Ενότητες και τα ΚΕΠ ορίζεται η 15ηΙουλίου 2019 και λήξης η 31ηΟκτωβρίου 2019.

Tα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι, όσο και από τα ΚΕΠ που εδρεύουν εντός των ορίων των οικείων Περιφερειακών ενοτήτων.Το γεγονός της χορήγησης δελτίων-κουπονιών ΑμεΑ και από τα ΚΕΠ δεν αίρει σε καμία περίπτωση την υποχρέωση των καθ’ ύλην αρμοδίων Περιφερειών, για διεκπεραίωση της εν λόγω διοικητικής διαδικασίας.

Τα ΚΕΠ προκειμένου να αρχίσουν τη διανομή των δελτίων –κουπονιών ΑμεΑ οφείλουν να επικοινωνήσουν με τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες με ευθύνη τους θα τα εφοδιάσουν εγκαίρως με ικανό αριθμό από τα εν λόγω δελτία-κουπόνια.

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το έτος 2019και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2020) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του (άρθρο 2 παρ. 1 της α) σχετικής ΚΥΑ.

Τα ΚΕΠ οφείλουν να συντάσσουν και να διατηρούν καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του ΑμεΑ που λαμβάνει δελτίο (ή δελτία αν πρόκειται για τυφλό ή βαριά νοητικά υστερούντα),τις οποίες θα υποβάλουν μετά την 31η/12/2019 στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων μαζί με όλα τα δικαιολογητικά.

Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ή την απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα (Β.2. της συνημμένης εγκυκλίου), θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής :

Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή

Ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή

Βλάβη από κοινή νόσο 67% τουλάχιστον ή

Αναπηρία 67% τουλάχιστον ή

Παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή

Ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον ή

Εφ’όρου ζωής αναπηρία 67%

Στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό. Δεν γίνονται δεκτές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν.2643/98.

Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ παρακαλούνται να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων σε περιπτώσεις που έχουν ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις ή τη διαδικασία χορήγησης των δελτίων μετακίνησης και οι έγγραφες οδηγίες που έχουν στη διάθεσή τους δεν επαρκούν.Για ιδιάζουσες ή 3περίπλοκες περιπτώσεις παρακαλούνται να παραπέμπουν τους ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων,όπου αυτό είναι εφικτό,προκειμένου να αποφευχθούν στο μέγιστο βαθμό οι περιπτώσεις λαθών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 52 81 127 και 210 52 81 289 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Δείτε Επίσης

Συνάντηση δημάρχου Ιωαννίνων με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης

Τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, υποδέχτηκε σήμερα στο γραφείο του ο δήμαρχος ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments