Τετάρτη , 15 Σεπτεμβρίου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, ΩΡΑΡΙΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, ΩΡΑΡΙΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

1Από:Γιώργος Γκόντζος–1. Η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. παραθέτει ως κάτωθι, θέματα που απασχολούν τους Έλληνες στρατιωτικούς καθώς και προτάσεις – σκέψεις – απόψεις στην προσπάθεια επίλυσης τους με το μικρότερο κόστος επιβάρυνσης , στα πλαίσια της δίκαιης αντιμετώπισης των στρατιωτικών από την Ελληνική πολιτεία .Οι προτάσεις έγιναν μετά από γόνιμο διάλογο με εκατοντάδες συναδέλφους οι οποίοι απέστειλαν τις απόψεις τους στην Ένωση μας.

2. Η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα νόμιμα πλαίσια των δυνατοτήτων της, να συνεχίσει στην ανάδειξη των προβλημάτων των Στρατιωτικών, ώστε από κοινού να αντιμετωπιστούν οιεσδήποτε διαστρεβλώσεις υφίστανται.

3. Τα κύρια θέματα που απασχολούν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο τους Στρατιωτικούς είναι τα εξής παρακάτω:

α. Μισθολόγιο Στρατιωτικών

β. Ωράριο εργασίας – αποζημίωση υπερωριών. Νυχτερινών εκπαιδεύσεων κλπ.

γ. Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις Στρατιωτικού προσωπικού.

δ. Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό.

ε. Στρατιωτικά οικήματα.

Ανάλυση – Σκέψεις – Προτάσεις

1. Μισθολόγιο Στρατιωτικών.

Οι Έλληνες στρατιωτικοί υπέστησαν πρώτοι από όλους τους εργαζόμενους μεγάλες περικοπές στα εισοδήματα τους.

Η δομή του ισχύοντος μισθολογίου μας (ων Ελλήνων στρατιωτικών) το οποίο είναι κοινό για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, θεσπίστηκε αρχικά το 1996 με τον ν.2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α΄).

Η ίδια δομή και φιλοσοφία, με ελάχιστες τροποποιήσεις στους συντελεστές των βαθμών και τα επιδόματα, διατηρήθηκαν και στο νόμο 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπου η εξαίρεση μας (των Ελλήνων στρατιωτικών) από νέο μισθολόγιο μας στέρησε την ευκαιρία να εξομοιωθούν οι αποδοχές μας με αυτές των δημοσίων, οι οποίοι είδαν τις αμοιβές τους να αυξάνονται κατακόρυφα με την ενσωμάτωση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, αλλά και άλλων ειδικών επιδομάτων, στο βασικό μισθό.

Διατηρώντας, λοιπών τους βασικούς μισθούς σε επίπεδα υποδεέστερα των βασικών μισθών των δημοσίων υπαλλήλων λαμβάναμε αυξήσεις πολύ μικρότερες αυτών. Με τη πάροδο του χρόνου, και μέσω της εφαρμογής της ετήσιας προσαρμογής της εισοδηματικής πολιτικής, το χάσμα στις αμοιβές μας και των δημοσίων υπαλλήλων βάθυνε ακόμη περισσότερο, αυξανόμενο με γεωμετρική πρόοδο υπέρ των τελευταίων, αφού οι εκάστοτε αυξήσεις υπολογίζονταν στο βασικό μισθό και όχι στο σύνολο των αποδοχών.

Ειδικά με τις τελευταίες μειώσεις που έγιναν αναδρομικά από τον Αύγουστο 2012 οι μισθοί των στρατιωτικών έπεσαν σε επίπεδα μη βιώσιμα.Να τονίσουμε εδώ ότι ακόμα αναμένουμε την πλήρης εφαρμογή από την Πολιτεία της απόφασης του ΣτΕ εδώ και σχεδόν 2 χρόνια .

Προτάσεις της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. για το μισθολόγιο :

α. Η ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό.Να παραμείνουν οι μισθολογικές προαγωγές που δίνονται στους Στρατιωτικούς.

β. Επίδομα παραμεθορίου στα στελέχη που υπηρετούν σε παραμεθόριο περιοχή . Αναγνώριση από το ΥΠΕΘΑ ως παραμεθόριων περιοχών όλες όσες αναφέρουν και ορίζουν οι υπάρχοντες νόμοι(1892/90,άρθρο24,3278/2011, άρθρο114 και 4278/2011,άρθρο43) και καταβολή επιδόματος παραμεθορίου αλλά και απονομή αντίστοιχου διακριτικού σε όλα τα στελέχη και των τριών κλάδων που υπηρετούν σ’αυτές.

γ. Επίδομά ενοικίου στα στελέχη που δεν διαμένουν σε στρατιωτικά οικήματα και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία στη φρουρά που υπηρετούν.

δ.Το επίδομα διοίκησης να δίνεται σε όλους τους Στρατιωτικούς που ασκούν διοίκηση από τα μικρότερα κλιμάκια ενώ να αυξηθεί και το ποσό που δίνεται ώστε τουλάχιστον να είναι ίδιο με αυτό που δίνεται στο Δημόσιο.

ε.Παραμονή των μισθολογικών προαγωγών αλλά και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, χωρίς καμμιά τροποποίηση διότι με τον τρόπο αυτό προστατεύονται τα μικρόβαθμα στελέχη .

2. Ωράριο εργασίας – αποζημίωση υπερωριών, νυχτερινών εκπαιδεύσεων κλπ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (προεδρικά διατάγματα, νόμους και κανονισμούς) ο χρόνος εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζεται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες.

Ωστόσο, στην πράξη, μέχρι και σήμερα, το ωράριο εργασίας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν εφαρμόζεται στους στρατιωτικούς. Πολλά από τα στελέχη εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες (βάρδιες) που φθάνουν και τις πέντε (5) το μήνα, χωρίς ανάπαυση ή ότι η νομοθεσία προβλέπει για την υπερωρία ή υπερεργασία, που μαζί με τις ασκήσεις και τις λοιπές δραστηριότητες των Μονάδων φτάνουν σε αρκετές των περιπτώσεων τα στελέχη να λείπουν από την οικογένεια τους έως και δέκα (10) ημέρες το μήνα.

Πρόταση της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. για το Ωράριο Εργασίας είναι ότι η πολιτεία θα πρέπει να δει σοβαρά την υπερωριακή απασχόληση των Ελλήνων Στρατιωτικών και να καταβάλλει τα ανάλογα ποσά προς αναπλήρωση των απολεσθέντων, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή με τους εργαζομένους στα Σώματα Ασφαλείας.

Στους Στρατιωτικούς που εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες να δίνεται 2 ημέρες απαλλαγή για τις καθημερινές και 3 ημέρες απαλλαγή για τις αργίες.

3. Τοποθετήσεις–Μεταθέσεις-Αποσπάσεις Στρατιωτικού προσωπικού.

Οι τρεις Υπουργικές αποφάσεις παραμετροποίησης των μεταθέσεων κάνουν προσπάθειες διαχείρισης των μορίων των στελεχών που λαμβάνονται υπόψη στον προγραμματισμό και υλοποίηση των τοποθετήσεων-μεταθέσεων-αποσπάσεων αυτών , ωστόσο απέχει από το επιθυμητό αποτέλεσμα προφανώς διαφορετικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Πρόταση μας είναι η ενίσχυση των αντικειμενικών και κοινωνικών τρόπων μοριοδότησης και η κατάργηση των υπηρεσιακών τρόπων μοριοδότησης.

Επίσης να τεθεί ανώτατο όριο μεταθέσεων οι πέντε (5) καθώς και μετά την συμπλήρωση 25ετούς χρόνου υπηρεσίας τα στελέχη να μετατίθενται στη φρουρά επιθυμίας τους. Ενημέρωση στελεχών που μετατίθενται τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες νωρίτερα.

Η μοριοδότηση των στελεχών να λαμβάνει υπόψη την χιλιομετρική απόσταση μετάθεσης από την 1η φρουρά επιθυμίας του στελέχους ,να δίνεται ανά πενταετία χρόνου υπηρεσίας παραπάνω μόρια, ενώ τα μόρια να εξαρτώνται και από την μαχιμότητα της μονάδος υπηρέτησης.

Τα στελέχη που παραμένουν σε φρουρά μη επιθυμίας τους να συνεχίζουν να λαμβάνουν την μοριοδότηση της περιοχής και πέραν της τριετίας.

Να δίνεται παράταση παραμονής στους συναδέλφους που υπηρετούν στην Κύπρο κατά ένα έτος εφόσον τα παιδιά τους έχουν το δικαίωμα της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ειδική κατηγορία.

4. Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό.

Για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό ,με τις οποίες επιμηκύνθηκε ο εργασιακός βίος των στελεχών κατά 15 έτη για όσους εντάχθηκαν στην ενεργό υπηρεσία μετά από 01 Ιουλίου 1990 ,δεν λήφθηκε υπόψη καμία ιδιαιτερότητα ,ούτε καν ο μεγάλος αριθμός μεταθέσεων ,το ωράριο και οι συνθήκες εργασίας που υφίστανται οι Στρατιωτικοί. Γίνεται αντιληπτό ότι η αβλεψία του Νομοθέτη προκάλεσε άνιση μεταχείριση στους στρατιωτικούς που κατετάγησαν ειδικά τα έτη 1990-1992 αλλά και στους νεώτερους οι οποίοι πέραν του κατά εώς 10 έτη (πραγματικής υπηρεσίας) χρόνου υπηρέτησης ,θα αντιμετωπίσουν και τις νέες δυσμενέστερες διατάξεις υπολογισμού της σύνταξης.Πέραν αυτού δεν υπήρξε και η πρόβλεψη της ομαλής μετάβασης για τους μετέπειτα καταταγέντες στρατιωτικούς.

Πρόταση μας εκτός των παραπάνω είναι να αυξηθεί σταδιακά ο εργασιακός βίος των στελεχών και όσοι συμπληρώνουν 25 έτη ενεργούς υπηρεσίας να μετατάσσονται, εφόσον το επιθυμούν και δεν υπάρχει δυνατότητα να μετατεθούν από την Υπηρεσία σε φρουρά επιθυμίας τους, σε κενές θέσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, πλησίον του τόπου συμφερόντων τους. Με το παραπάνω μέτρο θα αποφύγουμε και την γήρανση του στρατού με αποτέλεσμα την αύξηση της μαχητικής του ικανότητας.

Τα πέντε επιπλέον μάχιμα έτη να δίνονται χωρίς επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές και στους ασφαλισμένους και μετά το 1990.Τα 5 μάχιμα χρόνια πρέπει να δίνονται στους Στρατιωτικούς χωρίς επιπλέον εισφορές λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνάδελφοι αυτοί έχουν εργαστεί πολύ περισσότερα χρόνια πέραν του ωραρίου χωρίς καμμιά αποζημίωση σε ιδιαίτρες συνθήκες που συνεπάγεται το λειτούργημα του στρατιωτικού.

Κατ’ εξαίρεση για τους στρατιωτικούς γενικά, που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξής τους.

5. Στρατιωτικά οικήματα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη τον Ενόπλων Δυνάμεων από την ώρα που θα καταταγούν μέχρι και την αποστρατεία τους είναι συχνές μεταθέσεις σε τόπους μακριά από τη πατρογονική τους εστία και τα συμφέροντα τους, γεγονός, το οποίο σε μεγάλο βαθμό αποτελεί αναγκαίο κακό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την στρατιωτική ιδιότητα, γεννά σωρεία άλλων τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειες τους.

Προτάσεις μας για την επίλυση του προβλήματος στεγάσεις των στρατιωτικών είναι:

α. Οι εκτάσεις των στρατοπέδων που δεν βρίσκονται σε λειτουργία να δοθούν, με την μέθοδο της αντιπαροχής, σε κατασκευαστικές εταιρίες για τη δημιουργία στρατιωτικών οικημάτων στην εν λόγω περιοχή ή σε άλλη περιοχή της Ελλάδος ανάλογα με τις ανάγκες του στρατιωτικού προσωπικού.

β. Στα στελέχη τα οποία υπηρετούν σε περιοχή, που δεν υπάρχουν στρατιωτικά οικήματα ή τα εν λόγο στελέχη δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία, να τους χορηγείται επίδομα ενοικίου.

γ. Στην μοριοδότηση των συναδέλφων για τα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ να προστεθεί το οικογενειακό εισόδημα ως κύριο κριτήριο.

δ. Ισοκατανομή των διαμερισμάτων ΣΟΑ – ΣΟΜΥ ανάλογα με τον αριθμό των στελεχών,το βαθμό ή το σώμα που υπηρετούν αυξηση του χρόνου διαμονής στα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ από 2 σε 3 έτη.

6. Επιπλέον μέτρα μέριμνας προσωπικού.

α. Καταβολή ΒΟΕΑ στα τέκνα των στρατιωτικών στα 18 τους έτη.

β. Δικαίωμα επίσκεψης σε ιατρούς συμβεβλημένους με το ΥΠΕΘΑ και στους στρατιωτικούς.

γ. Μεταφορά στελεχών για εκτέλεση υπηρεσίας με στρατιωτικά μέσα.

δ. Δημιουργία εταιρίας διαχείρισης ακινήτων του ΥΕΘΑ τα έσοδα της οποίας θα πηγαίνουν στην κατασκευή ΣΟΑ-ΣΟΜΥ σε παραμεθόριες περιοχές και σε άλλα μέτρα στήριξης του προσωπικού.

ε. Στα ταμεία ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ να δημιουργηθούν ατομικές μερίδες με τις εισφορές κάθε μέλους από τις οποίες θα εξαρτώνται τα μερίσματα που θα λαμβάνει κάθε Στρατιωτικός.

στ. Στα Δ.Σ. των ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ να τοποθετηθούν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εν ενεργεία στρατιωτικών με λόγο στις αποφάσεις.

7. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Δείτε Επίσης

Χ.Ματσούκας: (ΕΤΕΠ Τομέα Υγείας του Παιδιού):Ενδιαφερόμαστε πρώτα απ’ όλα για την ασφάλεια των φοιτητών , των εργαζόμενων και των δομών-Έχουμε σαν όπλο μας το εμβόλιο.

Από:Γιώργος Γκόντζος(ggontzos@yahoo.gr)—- “Ο κόσμος έχει κουραστεί , και οι φοιτητές και εμείς έχουμε κουραστεί στα ...

Συμμετάσχετε στη συζήτηση

  Subscribe  
Notify of