Κυριακή , 3 Ιουλίου 2022
Επικαιρότητα
Αρχική / Επικαιρότητα / Επιστολή του δημάρχου Ιωαννιτών προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τρία θέματα της πόλης που “βρίσκονται σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα”

Επιστολή του δημάρχου Ιωαννιτών προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τρία θέματα της πόλης που “βρίσκονται σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα”

αρχείο λήψηςΑπό:Γιώργος Γκόντζος([email protected])–Επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον αν.υπουργό, απέστειλε ο δήμαρχος Ιωαννιτών ,Θωμάς Μπέγκας στην οποία περιλαμβάνονται τρία θέματα που  “βρίσκονται σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα”.

Πρόκειται για την Επανέγκριση Πολεοδομικής Μελέτης  περιοχής Σεισμοπλήκτων, Δ.Ε. Ιωαννίνων, Δ. Ιωαννιτών», την Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για χαρακτηρισμό της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας ως Περιφερειακό Πάρκο και καθορισμό χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης και   την Νομοθετική Ρύθμιση που αφορά το Πάρκο Πυρσινέλλα – Γιαννιώτικο Σαλόνι.

Η επιστολή είναι η ακόλουθη:

Π Ρ Ο Σ

  1. Τον Υπουργό Περ/ντος & Ενέργειας

         κ. Γεώργιο Σταθάκη

 

  1. Τον Αν. Υπουργό Περ/ντος & Ενέργειας

         κ. Σωκράτη Φάμελο

        Αμαλιάδος 17

        115 23 – ΑΘΗΝΑ

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Όπως ήδη γνωρίζετε, στις υπηρεσίες του Υπουργείου σας βρίσκονται σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα τρία ζητήματα μείζονος σημασίας για το Δήμο Ιωαννιτών και κατ’ επέκταση για ολόκληρο το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, που αναφέρονται στην  προστασία-ανάδειξη-ανάπτυξη των πόρων της ευρύτερης περιοχής. Για τα δύο πρώτα μάλιστα η εκκρεμότητα υπερβαίνει την πενταετία.

Α. «Επανέγκριση Πολεοδομικής Μελέτης  περιοχής Σεισμοπλήκτων, Δ.Ε. Ιωαννίνων, Δ. Ιωαννιτών»

Η πολεοδομική ενότητα βρίσκεται εντός εγκεκριμένου Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου Ιωαννίνων (υπ΄αριθ. 71877/3169/29.10.1986 Υπουργική απόφαση των Υπ. Γεωργίας και ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 58/Δ/9.2.1987, όπως σήμερα), σε επαφή με την νότια είσοδο της πόλης, λειτουργώντας έως και σήμερα ως ενιαίο οικιστικό σύνολο με το παλαιό σχέδιο πόλης Ιωαννίνων και με τις όμορες εγκεκριμένες επεκτάσεις αυτού σε εφαρμογή του προαναφερθέντος ΓΠΣ.

Πρόκειται για πολεοδομική μελέτη εγκεκριμένη αρχικά με το από 23/11/1990 Π.Δ. (ΦΕΚ 14/Δ). Επανεγκρίθηκε με την αριθμ. 5383/20-12-2005 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 7/Δ) και επισημαίνεται πως και οι δύο εγκρίσεις ακυρώθηκαν από το ΣΤΕ αποκλειστικά και μόνο για τυπικούς λόγους.

Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει ολοκληρώσει και χρηματοδοτήσει όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο ενέργειες, ενώ έχει σχεδόν ολοκληρώσει τα έργα υποδομής (οδούς, αποχετευτικό δίκτυο, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων κλπ.). Επιπροσθέτως, έχουν καταβληθεί οφειλόμενες υποχρεώσεις ιδιοκτητών, δημιουργήθηκαν εμπράγματα δικαιώματα, όπως συμβόλαια αγοραπωλησίας, έκδοσης οικοδομικών αδειών, ανέγερση οικοδομών σε εφαρμογή του προαναφερθέντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της κυρωμένης πράξης εφαρμογής (αριθμ. 3769/16-2-2001 απόφαση Δημάρχου Ιωαννίνων).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το Ρυμοτομικό Σχέδιο της περιοχής σε μεγάλο βαθμό και ο Δήμος προσδίδει βαρύνουσα σημασία στην άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών επανέγκρισης της πολεοδομικής μελέτης λόγω της κεντροβαρικής θέσης της περιοχής και της ραγδαίας οικιστικής της ανάπτυξης, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής στο τμήμα της «Συμπαγούς Πόλης», κατευθύνσεις που υποδεικνύονται άλλωστε και από τον υπερκείμενο σχεδιασμό.

Β. «Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος: Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας ως Περιφερειακό Πάρκο και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης».

Με την αριθμ. οικ. 50665/4030/12-9-2001 απόφαση Γενικού Δ/ντή ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε η «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Ανάπλασης και Προστασίας της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων και της Περιμετρικής Περιοχής» σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1650/1986. Στη συνέχεια εκδόθηκε η αριθμ. 22943/5-6-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 649/Δ) περί «Χαρακτηρισμού χερσαίας και λιμναίας περιοχής λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων ως περιοχή οικοανάπτυξης, καθορισμός περιφερειακής ζώνης προστασίας αυτής, χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης», η οποία ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους με την αριθμ. 3595/2007 απόφαση ΣτΕ (κρίθηκε ανίσχυρη η διαδικασία έγκρισης με ΚΥΑ και παρέπεμψε σε έγκριση Προεδρικού Διατάγματος).

Ο Δήμος Ιωαννιτών διατύπωσε ξεκάθαρα τις απόψεις του από το 2013, στοχεύοντας στην προστασία-διατήρηση-αποκατάσταση-διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου ως κληρονομιά του πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου, οι οποίες στα πλαίσια της διαβούλευσης ταυτίζονται με τις απόψεις της Περιφέρειας Ηπείρου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας,.

Η θεσμοθέτηση του Π.Δ. λίμνης Παμβώτιδας, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου κρίνεται απαραίτητη από τη Δημοτική Αρχή και τους εμπλεκόμενους φορείς της περιοχής, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και να κατασκευαστούν τα αναγκαία και ενδεδειγμένα έργα προστασίας και ανάδειξης της περιοχής.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την επίσπευση έκδοσης του Π.Δ. λίμνης Παμβώτιδας, όπως από κοινού διαμορφώθηκε από το Δήμο Ιωαννιτών, την Περιφέρεια Ηπείρου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, δεδομένου ότι ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ που να αποτρέπουν την προώθησή του.

Γ. «Πάρκο Πυρσινέλλα – Γιαννιώτικο Σαλόνι»

Ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος χώρος πρασίνου και αναψυχής στην είσοδο της πόλης, σημείο αναφοράς για τους κατοίκους ολόκληρου του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, παραμένει σήμερα εγκαταλελειμμένος και αναξιοποίητος λόγω της ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης που ήγειρε το Ελληνικό Δημόσιο.

Με προγενέστερη επιστολή του Δήμου Ιωαννιτών (υπ. αριθμ. 76388/6711/16-11-2016), έχει γίνει αναφορά στο ίδιο ζήτημα και επισημαίνεται πως η προώθηση λύσης του θέματος με Νομοθετική Ρύθμιση αποτελεί τη μοναδική μέθοδο άμεσης επίλυσής του.

Ο Δήμος για τα παραπάνω ζητήματα έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει με έγγραφα και παραστάσεις, επεξεργασμένες και κατά την άποψή μας θέσεις δυνάμενες να υλοποιηθούν, διεκδικώντας την κατά προτεραιότητα θεσμοθέτησή τους και επίλυσή τους.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε για την επίσπευση της ολοκλήρωσής τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και στο πλαίσιο της πολλαπλώς εκφρασμένης πρόθεσης συνεργασίας του Δήμου, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απαραίτητη διευκρίνιση, τυχόν οδηγίες και επί τόπου συνεργασία.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων

 

Θωμάς Κ. Μπέγκας

Δείτε Επίσης

Κώστας Μπάρκας: Κατάθεση Αναφοράς για τα προβλήματα στις δομές Υγείας του Δήμου Πάργας

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Μπάρκας Κωνσταντίνος καταθέτει προς τον Υπουργό Υγείας την με Αριθμό Πρωτοκόλλου ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments