Δευτέρα , 20 Μαΐου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής (Συνεδρίαση Πέμπτη 21 Μαρτίου)

Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής (Συνεδρίαση Πέμπτη 21 Μαρτίου)

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου, ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-03-2019 συνεδρίασης.

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16 Επιτροπής Διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Ράμιας Άρτας (περιοχή Τραντζέικα)» προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του από 25-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση κόμβου Ασφάκας στο 16ο χλμ. της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 725.000,00 με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του από 04-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου με την μονάδα Ε.Ε.Σ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 247.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του από 08-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης περιοχής αναδασμού Ριαχόβου» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του από 12-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες στεγανοποίησης λαογραφικού μουσείου Βίτσας Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου Δήμου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., μέχρι την 31-07-2019.
 8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της 2ης Επαρχιακής οδού Ιωαννίνων – Πραμάντων στον Αυχένα Μηλιές (θέση Ορσίδες)», προϋπολογισμού € 165.000,00 με ΦΠΑ.
 9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Κομποτίου – παραλίας Ράμματος και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Άρτας –Γέφυρας Άννινου», προϋπολογισμού 515.000,00 € με ΦΠΑ.
 10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή τμήματος του κωδωνοστασίου στην Κλειδωνιά Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ελαίας – Φιλιατών με Κάτω Ξέχωρο», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Δολιανών επί της ΕΟ Καλπακίου – Κακαβιάς στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου.
 13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο 2019.
 14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πλακοσκεπούς οχετού μετά την κατάρρευση του υπάρχοντος από έντονη πλημμύρα στην περιοχή του Ωρωπού Πρέβεζας (προμήθεια υλικών)».
 15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην Τ.Κ. Γλυκής και σύνδεσή της με επαρχιακή οδό Γλυκή – Τσαγγάρι (προμήθεια υλικών)».
 16. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαπλάτυνση επαρχιακής οδού προς αποφυγή ατυχημάτων στην Τ.Κ. Δίστρατου (παροχή υπηρεσιών)».
 17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης οδού στην ευρύτερη περιοχή Κομποτίου που εξυπηρετεί κτηνοτροφικές μονάδες (προμήθεια υλικών)».
 18. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς κτηνοτροφικές μονάδες στην Τ.Κ. Κορύτιανης (προμήθεια υλικών)».
 19. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση κατεστραμμένης λόγω θεομηνίας υδρομάστευσης στην Τ.Κ. Μελισσουργών».
 20. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού μετά από πλημμύρες στην περιοχή της Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου (προμήθεια υλικών)».
 21. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Ζωτικού δήμου Δωδώνης – Σύνδεση με περιοχή Σουλίου», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.
 22. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αμάραντο – Λουτρά Αμαράντου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
 23. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά», προϋπολογισμού 280.000,00 € με ΦΠΑ.
 24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών από Εθνική Οδό Ιωαννίνων –Αθηνών προς Δερβίζιανα και προς Θεριακήσι-Μελιγγοί», αναδόχου εταιρείας «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2019.
 25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία περιοχής γέφυρας Παπίγκου στο Βοϊδομάτη ποταμό», αναδόχου εταιρείας «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 05-12-2019.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων«Συντήρηση – βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Ανατολή προς Καστρίτσα» και  «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό».
 27. Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων«Προστασία οδού και αποκατάσταση κοίτης ποταμού από Γρεβενήτι προς Λίμνες Πηγών Αώου» του οποίου ο διαγωνισμός ακυρώθηκε.
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2019 (για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων).
 29. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την ανανέωση της συνδρομής για την χρήση της ιστοσελίδας www.oenet.gr. για το έτος 2019.
 30. Έγκριση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών Εγκατάστασης Παραμετροποίησης και Υποστήριξης Λογισμικής Εφαρμογής Μηχανογράφησης για την διενέργεια της Εκλογικής διαδικασίας των Αυτοδιοικητικών, Βουλευτικών και Ευρωβουλευτικών Εκλογών του Έτους 2019 για την Περιφέρεια Ηπείρου.
 31. Έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του με αντικείμενο την «IR2MA: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αγρομετεωρολογικών και Σταθμημετρικών Σταθμών και λοιπού Εξοπλισμού» προϋπολογισμού € 132.100,00 με ΦΠΑ, του έργου «Μεγάλης Κλίμακας Εργαλεία Διαχείρισης Άρδευσης με σκοπό την Αειφορική Διαχείριση του Νερού σε Αγροτικές Περιοχές και την Προστασία των Οικοσυστημάτων των Υδάτινων Αποδεκτών με ακρωνύμιο ”IR2MA”» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014‐2020» και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.
 32. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εκδήλωσης «Περιφερειακό Κύπελλο Scramble – αγώνες τύπου Motorcross».
 33. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 34. Έγκριση μετακίνησης της Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου και της Αγνής Αναστασέλου υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Η., στο Μπάρι της Ιταλίας, για την συμμετοχή τους στη Τεχνική Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 20-03-2019  του  έργου “Thematicroutesandnetworks – TheRout–Net” του Προγράμματος INTERREGV-A «Ελλάδα –Ιταλία 2014-2020», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Παπαγιάννη Ιωάννη, Αναπλ. Προϊστ. Τμημ. Εργαστηρίων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση εργασίας του έργου “Υποστήριξη τοπικών και Περιφερειακών αρχών για τη μετάβαση προς ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το 2050 – C-TRACK 50”, που θα πραγματοποιηθεί στις19-03-2019.
 36. Απόφαση για τη μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 325/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 37. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών υδροδότησης κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή «Κάτω Πέσιμο» Παραμυθιάς».
 38. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης και συντήρησης δικτύου υδροδότησης γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια των Δ.Δ. Πλατανιάς και Δροσοχωρίου».
 39. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης κτηνοτροφικής υποδομής στο Δ.Δ. Καρβουναρίου».
 40. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης υποδομών κτηνοτρόφων στους νομούς Πρέβεζας και Θεσπρωτίας».
 41. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και στήριξης πρανών αυτών στα όρια των Δ.Δ. Βράχου και Λυγιάς προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 42. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Πέτα».
 43. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης κεντρικού ρέματος στα όρια του Δ.Δ. Καταρράκτη Άρτας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 44. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης πρανών και καθαρισμός ρεμάτων στα όρια της Μικρής και Μεγάλης Γότιστας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 45. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Φαναρίου».
 46. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού αποστραγγιστικών τάφρων και αιγιαλού στο Δ.Δ. Αμμουδιάς».
 47. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ρέματος από Κάτω Λίππα προς Παναγιά Αχλαδέας».
 48. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/19-03-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού προϋπολογισμού € 000,00 με ΦΠΑ, με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno – “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors”, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας«Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860008.
 49. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαγράμμιση επί της επαρχιακής οδού Γαβριά – Ψαθοτόπι – Παχυκάλαμος», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 50. Έγκριση του από 28-02-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες και αρδευτική διώρυγα στην Τ.Κ. Καλοβάτου»,προϋπολογισμού 53.000,00 € με ΦΠΑ.
 51. Έγκριση του από 07-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση, βελτίωση, επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2018», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ.
 52. Έγκριση του από 19-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή θυροφραγμάτων άρδευσης στην περιοχή Λουτροτόπου», προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ.
 53. Έγκριση του από 19-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση-αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων (ΤΚ Βίγλας, ΤΚ Γραμμενίτσας, ΤΚ Κωστακιών) και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά (ΤΚ Σελλάδων, ΤΚ Αγίας Παρασκευής)», προϋπολογισμού € 145.000,00 με ΦΠΑ.
 54. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τάφρου εντός του οικισμού της Τ.Κ. Καλογερικού», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 55. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό χειμάρρων Γραμμενίτσας και Κορφοβουνίου ΠΕ Άρτας».
 56. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Βόνιτσα, στις 13-03-2019 για τη συμμετοχή του στην ανοιχτή εκδήλωση σχετικά με την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του Αεροδρομίου Ακτίου, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 58. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 59. Έγκριση ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης για έργα της Π.Ε Άρτας.
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετακίνηση των υπαλλήλων της ΔΑΟΚ Π.Ε. Άρτας Τάσιου Θεοδ., Τασόπουλου Χρ., Φυσέκη Αικ. στην Κόρινθο, την 28-03-2019, προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα ζωοτροφών.
 61. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίαςμε τον Αθλητικό Σύλλογο «Α.Π.Σ. ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» για το ποδοσφαιρικό τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου.
 62. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (οδοιπορικά μηνών Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2019).
 63. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων που ασχολούνται με το πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς για το έτος 2019).
 64. Έγκριση του από 12-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμορφώσεις – Ασφαλτοστρώσεις αύλειων χώρων 1ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 65. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή από 01-03-2019, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.301/73/1-3-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και γεφυρών στην περιοχή Παναγιάς Π.Ε. Πρέβεζας, προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
 66. Έγκριση μερικής ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2019.
 67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Λιόντου Βασίλειου, υπαλλήλου της Π.Ε. Πρέβεζας, για την κάλυψη ταχυδρομικών εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2019.
 68. Κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού € 731.264,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
 69. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σχετικά με την από 27-12-2018 αγωγή του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΙΓΜΕ κατά της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 71. Κατάρτιση του σχεδίου της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου- ως Εταίρου- στη δράση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Ιωαννίνων» με το διακριτικό τίτλο «Σχεδία».
 73. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στύλου στην Αθήνα με τη συμμετοχή του Συλλόγου Αθλημάτων επί Στύλου Ιωαννίνων, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 & 24 Μαρτίου 2019 στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χωριού.
 74. Έγκριση του από 19-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2019 προς αποφυγή άμεσων κινδύνων ατυχημάτων (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 75. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 20-05-2019.

 

Εκπνέει η προθεσμία για άδειες φύτευσης νέων οινάμπελων

 

Από το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων υπενθυμίζεται πως η προθεσμία για την απόκτηση άδειας νέας φύτευσης οιναμπέλων έτους 2019, λήγει την 27η Μαρτίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτησηαδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ  Ψηφιακές υπηρεσίες – Αίτηση αδειών φύτευσης Αμπέλου (https://e-services.minagric.gr) & με τηλεφωνική υποστήριξη στο τετραψήφιο τηλέφωνο 1540.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Στην αίτηση − υπεύθυνη δήλωση προσδιορίζεται το μέγεθος (σε στρέμματα) και η τοποθεσία της έκτασης για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, η οποία

είναι τουλάχιστον ίση της αιτηθείσας έκτασης. Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου – ΠΕ Ιωαννίνων στο Διοικητήριο (γραφείο 114) και στους Λάμπρο Στέφο, Στάθη Βασδέκη ή στο τηλέφωνο: 2651 0 87117.

 

Επίσης το σχετικό ΦΕΚ 600 Β΄/24-2-2017 και οι οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου  https://www.php.gov.gr/

 

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments