Σάββατο , 11 Νοεμβρίου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / Ημερίδα στην Ηγουμενίτσα:«ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

Ημερίδα στην Ηγουμενίτσα:«ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΙΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΙΓΜΕΑπό:Γιώργος Γκόντζος

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», θα πραγματοποιηθεί στην Ημερίδα  που συνδιοργανώνεται από το Ι.Γ.Μ.Ε., τον Δήμο Ηγουμενίτσας και την Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην αίθουσα «ΠΑΝΘΕΟΝ» την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 09:00 – 12:30

Το ΙΓΜΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ, ΓΕΩΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΑΣΤΗΓ)», στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ 2007-2013, με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ». Το έργο αυτό εκπονήθηκε με αυτεπιστασία από το ΙΓΜΕ και χρηματοδοτήθηκε από το (ΤΔυ) – ετπα – ταμειο συνοχησ – ΕΚΤ.

Στα πλαίσια του έργου αυτού και σε διάρκεια περίπου 27 μηνών συγκεντρώθηκαν οι γεωθεματικές πληροφορίες, που περιλαμβάνουν γεωλογικά, υδρογεωλογικά, τεχνικογεωλογικά, γεωχημικά και γεωφυσικά στοιχεία για την αστική και περιαστική περιοχή της Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας. Οι γεωπληροφορίες αυτές επεξεργάστηκαν, ερμηνεύτηκαν, κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε βάσεις δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S).

Οι γεωθεματικές εργασίες, δηλαδή οι γεωλογικές, γεωτεχνικές, γεωφυσικές, γεωχημικές,  υδρογεωλογικές και υποθαλάσσιες στην εγγύτερη της πόλεως θαλάσσια περιοχή έρευνες που εκτελέστηκαν, και οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν, είναι αλληλένδετες και έχουν ως στόχο την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση της εδαφικής και υπεδαφικής μάζας, τόσο της επιφανειακής, όσο και αυτής που υπόκειται των δομημένων και περί αυτών περιοχών και επηρεάζεται από τα ήδη κατασκευασμένα έργα. Έτσι, οι γεωθεματικοί χάρτες που παρήχθησαν αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και συνιστούν ένα βασικό εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση και επίλυση τεχνικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων και γενικά προβλημάτων γεωεπικινδυνότητας.

Τα αποτελέσματα του έργου που αφορούν την πόλη της Ηγουμενίτσας, θα δοθούν σε ανοιχτή για το κοινό παρουσίαση στις 15 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 09:00 στην αίθουσα «ΠΑΝΘΕΟΝ» του Δήμου Ηγουμενίτσας, θα είναι χρήσιμα και απαραίτητα:

  • Στους αρμόδιους φορείς για την προστασία και αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
  • Στους φορείς της Πολιτείας που ασχολούνται με τις μελέτες των δημόσιων τεχνικών έργων.
  • Στους φορείς της Πολιτείας που ασχολούνται με την μελέτη των περιβαλλοντικών τεχνικογεωλογικών – γεωτεχνικών και υδρογεωλογικών συνθηκών των αστικών και περιαστικών περιοχών.
  • Στον τεχνικό κόσμο που δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
  • Στους υπεύθυνους για την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων και των επιπτώσεών τους, καθώς και για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.
  • Στην προώθηση των προγραμμάτων Γενικού Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της πόλεως.

Η οικονομική αποδοτικότητα και το κοινωνικό όφελος από το έργο αυτό συνίσταται στην αύξηση και βελτίωση της επιστημονικοτεχνικής πληροφοριακής αλλά και ψηφιακής υποδομής, επιφέροντας σημαντικότατα οικονομικά οφέλη σε μελέτες που αφορούν αστικές και περιαστικές περιοχές καθώς και στο συνολικό κόστος των τεχνικών έργων, με παράλληλη ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των μελετών. Ακόμα, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ασφάλειας των κατοίκων και διευκολύνει επί μέρους ειδικές μελέτες, χρήσιμες για την τοπική κοινωνία.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Χαράλαμπος Γεωργίου M.Sc. Γεωλόγος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  +30 213 133 7173
FAX:  +30 213 133 7448
email[email protected]

 

 

 

Δείτε Επίσης

Σημαντικά ευρήματα στο Αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης

Τα νέα αρχαιολογικά και επιγραφικά τεκμήρια που εντοπίστηκαν από τις δεκαετείς ανασκαφές του θεάτρου της ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments