Δευτέρα , 22 Μαΐου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / Η εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου Μιχάλη Μπάγια (ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ) για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016

Η εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου Μιχάλη Μπάγια (ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ) για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016

HPIM1941[1]

 Η εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου Μιχάλη Μπάγια (ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ) για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016 στην συνεδρίαση της Παρασκευής (13-11-2015)

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο και τεκμηριωμένο πέρα από κάθε αμφιβολία ότι ζούμε περίοδο ραγδαίων μεταβολών, συνεχών ανακατατάξεων και πρωτόγνωρων καταιγιστικών εξελίξεων τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό και πολιτικό τομέα.

Σήμερα που ζούμε μια ολοφάνερη και βαρύτατη οικονομική κρίση που μαστίζει και σαπίζει τη χώρα μας ευρισκόμενοι συνεχώς μεταξύ της θαυμαστής επικοινωνιακής τεχνολογίας και της προκλητικής οικονομικής καταστροφής είναι ευκαιρία να υψώσουμε ομόφωνα φωνή διαμαρτυρίας προς την κεντρική εξουσία για θεσμική και οικονομική αυτοτέλεια των περιφερειών έτσι ώστε οι περιφέρειες να έχουν την δυνατότητα των δικών τους εσόδων και να καταρτίζουν αντίστοιχα προϋπολογισμούς όχι με βάση κάποια κοινή Υπουργική απόφαση αλλά με βάση την δική τους αναπτυξιακή στρατηγική και την δική τους λογική για το πώς πρέπει να πορεύεται η περιφέρεια την οποία διοικούν με την εμπιστοσύνη των πολιτών της.

Προσπαθήσαμε λοιπόν να συντάξουμε έναν προϋπολογισμό σε μια περίοδο οικονομικής ασφυξίας που η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει τελείως καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα της χώρας είναι  διαλυμένο , και οι τράπεζες να βρίσκονται ακόμη σε καθεστώς capital controls γεγονός που φυσιολογικό ήταν να επηρεάσει και την Περιφέρεια Ηπείρου καθώς  υπάρχει  καθυστέρηση στην κατασκευή ή ολοκλήρωση των έργων με το σύνολο σχεδόν των εργοληπτών να ζητούν κάθε φορά από την οικονομική επιτροπή Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών τους.

Συντάξαμε έναν προϋπολογισμό χωρίς καμία δημιουργική λογιστική ή αριθμητική αλχημεία και κυρίως χωρίς καμία δέσμευση που δεν μπορεί να υλοποιηθεί βασιζόμενοι σε έσοδα και δαπάνες μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες.

Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πρόγραμμα έργων και το ζητούμενο για μας είναι να υπάρξει απορροφητικότητα και τα έργα αυτά να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς. Είναι  έργα  που σηματοδοτούν την ανάπτυξη των υποδομών και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, βελτιώνουν την καθημερινότητα και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο προϋπολογισμός που κατατίθεται σήμερα για ψήφιση είναι απολύτως και αυστηρά εναρμονισμένος με τις διατάξεις  της αριθμ 26947/31-07-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο 1622/ΤΒ 31-07-2015 ΦΕΚ  και συντάχθηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τα όρια δαπανών καθώς και τα υποδείγματα που λεπτομερώς περιγράφονται στις παραπάνω διατάξεις .

Συνεπώς τυχόν μειοψηφίες επί της ψήφισής του θα πρέπει να είναι απολύτως δικαιολογημένες και να μην έρχονται σε αντίθεση με τις παραπάνω διατάξεις καθώς τυχόν παρεκκλίσεις από αυτές αποτελούν αιτία μη έγκρισής του από το αρμόδιο Υπουργείο.

Γιατί το λέω αυτό

  • Ο προϋπολογισμός του 2016 διέπεται

1) Από την αρχή Της καθολικότητας κατά την οποία όλα τα δημόσια έσοδα και έξοδα της περιφέρειας τα αποθεματικά, οι εγγυήσεις του δημοσίου και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της εμφανίζονται στον προϋπολογισμό. Κανένα έσοδο και καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν αντιστοιχεί σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων/Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού και καμία δαπάνη δεν μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο ανάληψης ή εντολής πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων .

2) της ειδικότητας κατά την οποία απαγορεύεται η χρήση πίστωσης για την ικανοποίηση διαφορετικής ανάγκης από αυτή που αναγράφεται στον προϋπολογισμό

3)της ακρίβειας και ειλικρίνειας κατά την οποία κάθε πρόβλεψη εσόδων και εξόδων που περιέχεται στον προϋπολογισμό  είναι ειλικρινής και ακριβής στο μέτρο του εφικτού χωρίς να υπερεκτιμούνται ή υποτιμούνται τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίζονται οι προβλέψεις.

4)Της ισοσκέλισης

Ο προϋπολογισμός είναι ολοφάνερο ότι καταρτίστηκε και θα υποβληθεί ισοσκελισμένος.

5) προβλεψιμότητας  Στην περίπτωση αυτή ο προϋπολογισμός επιβάλλεται να συνταχθεί και να εγκριθεί έγκαιρα

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  • για πρώτη φορά φέτος και παρά της αιτιάσεις των περιφερειαρχών η πίστωση από ΚΑΠ που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου περιλαμβάνει και την μισθοδοσία του Προσωπικού της Περιφέρειας .
  • Η επιχορήγηση από ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών Μεταφοράς Μαθητών προβλέφθηκε στο ύψος του ποσού που είχε εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2015 προσαυξημένο όμως σύμφωνα με τις υποδείξεις του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει εκτίμηση ότι πρέπει να εγγραφεί στο σκέλος των δαπανών πίστωση για υψηλότερη δαπάνη η διαφορά να καλυφθεί από λοιπά έσοδα της Περιφέρειας .

Όμως εδώ υπάρχει πρόβλημα. Μετά την επιβολή ΦΠΑ στην εκπαίδευση υπάρχει περίπτωση αρκετοί μαθητές να εγκαταλείψουν την ιδιωτική προς την Δημόσια εκπαίδευση με αποτέλεσμα να υπάρξει αυξημένο κόστος μεταφοράς των το οποίο δυστυχώς θα πρέπει να το επιβαρυνθεί η περιφέρεια από τα λοιπά της έσοδα.

  • Οι πιστώσεις από ΚΑΠ για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών προβλέφθηκε στο αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια για το α’ εξάμηνο του 2015 επί δύο .
  • Οι πιστώσεις από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος του ΟΣΔΕ υπολογίστηκαν στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου το 2014
  • Οι πιστώσεις από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας υπολογίστηκαν στο ύψος του ποσού που θα αποδοθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου για το έτος 2015.

 

Αναλύοντας τα στοιχεία του προϋπολογισμού παρατηρούμε την πλήρη ισοσκέλισή του με τα έσοδα να ανέρχονται στο ποσό 93.059.984,85 ευρώ, τα έξοδα χρήσης σε   99.837.422,17 και το πιθανό ταμιακό υπόλοιπο του 2015 σε 6.777.437,32 ευρώ.

 

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα για τις  περιφέρειες  αλλά και για τους Δήμους ακόμη , είναι  να επιτευχθεί   Παράταση στην επιλεξιμότητα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013  Όλοι θυμόμαστε πόσες φορές αναφέρθηκε ο κ. περιφερειάρχης στο τεράστιο αυτό πρόβλημα με αποτέλεσμα η ΚΕΔΕ με αίτημά της απευθυνόμενη  από τον Ιούνιο στο αρμόδιο υπουργείο οικονομίας τόνισε την αναγκαιότητα  της  προώθηση αυτής της ρύθμισης καθώς , εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και έλλειψης πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είχε διακοπεί η υλοποίηση πολύ μεγάλου αριθμού έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Συγκεκριμένα, ενώ δίνεται η πιστοποίηση της εκτελεσθείσας εργασίας για κάθε έργο, οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές δεν μπορούν  να προχωρήσουν σε εντολή πληρωμής τους ή οι εκδοθείσες εντολές δεν υλοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος ελλείψει πόρων, με αποτέλεσμα οι ανάδοχοι των έργων να αδυνατούν να συνεχίσουν την υλοποίησή των. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η καθυστέρηση της εκτέλεσης των έργων οδηγεί στη μη ολοκλήρωσή τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015, προθεσμία δηλαδή που λήγει η περίοδος επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013, και αυτό έχει  σαν  αποτέλεσμα  όχι μόνο να μην αποπληρωθούν από τους κοινοτικούς πόρους τα έργα αυτά, αλλά να ζητήσει η ΕΕ από το Ελληνικό Δημόσιο την επιστροφή των ήδη καταβληθέντων ποσών.

 

Ένα όμως εξίσου σοβαρό πρόβλημα  είναι  το γεγονός ότι  ενώ το μέτρο της παραχώρησης των ταμειακών διαθεσίμων των περιφερειών   είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι προσωρινό βλέπουμε να συμπεριλαμβάνεται αιφνιδίως στο πολυνομοσχέδιο διάταξη, με την οποία ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών θα μπορεί να μεταφέρει τα ταμειακά διαθέσιμα των Περιφερειών σε κεντρικό λογαριασμό του κράτους με   δική του απόφαση.

 

Ολοκληρώνοντας θέλουμε  να σας διαβεβαιώσουμε  ότι με τα μικρά και τα μεγάλα έργα, που εκτελούνται στην περιοχή της Ηπείρου, ουσιαστικά αλλάζει η μοίρα του τόπου αυτού και του αξίζει, γιατί έχει προκομμένους και προοδευτικούς ανθρώπους. Η μοίρα όμως για να αλλάξει δε θέλει μόνο υποδομές. Χρειάζεται δουλειά, προσπάθεια, συμμετοχή για να δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έρχεται μέσα από τη συνεργασία, έρχεται μέσα από την προσπάθεια, που πρέπει να κάνει πρωτίστως ο ιδιωτικός τομέας μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια και την κεντρική Κυβέρνηση. Είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι να συμπληρώσουμε όλες τις υποδομές. Είμαστε βέβαιοι πλέον, ότι με ορισμένες πρωτοβουλίες που προετοιμάζουμε, η Ήπειρος πραγματικά στη νέα εποχή θα είναι μία Ήπειρος που της αξίζει μια λαμπρή πραγματικότητα, ένα λαμπρό μέλλον, γιατί οι πολίτες της Ηπείρου και της Ελλάδας το έχουν ανάγκη.

 

Η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει όμως μόνο απόψεις, δεν έχει μόνο σχεδιασμό, αλλά προσπαθεί να βρει λύσεις ακόμη και σε ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Πρέπει όμως να γίνει σαφές, ότι η Περιφέρεια Ηπείρου, δε νομοθετεί. Δεν αγοράζει, δεν πουλά. Το ενδιαφέρον της για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, και τον εν γένει πρωτογενή τομέα είναι διαρκές και όχι επίπλαστο. Και συμπάσχει, και στηρίζει και προσπαθεί να δώσει λύσεις σε ο, τι μπορεί.

 

Πάγια θέση της περιφέρειας είναι η απόρριψη οποιουδήποτε μέτρου που οδηγεί σε συρρίκνωση ή ακόμη και αφανισμό των εναπομεινάντων παραγωγικών κυττάρων της χώρα μας. Ένα από αυτά τα κύτταρα είναι η γεωργία και κτηνοτροφία για τις οποίες χρειάζεται σαφώς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο εάν θέλουμε όντως ο νέος εθνικός στόχος της πατρίδας μας να είναι η παραγωγή και η ανάπτυξη.

 

Λέμε «ναι» σε μεταρρυθμίσεις στις οποίες θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει ως χώρα  αλλά όμως χωρίς την υπέρμετρη επιβάρυνση των παραγωγικών τάξεων και της παραγωγής που δημιουργεί τον εθνικό πλούτο και την ανάπτυξη σ’ αυτή τη χώρα.

 

Αφού ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους υπαλλήλους της Οικονομικής  Υπηρεσίας της περιφέρειας για την εξαίρετη δουλειά που κάνουν και αφού διαβεβαιώσουμε το σώμα ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός εγκρίθηκε από την υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου  με την αριθμ 7823/9-11-2015 απόφαση, παρακαλώ λοιπόν για την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 όπως αυτός έχει   υποβληθεί.

 

 

Δείτε Επίσης

Σοβαρός τραυματισμός 33χρόνου σε τροχαίο

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 33 χρόνος, εξετράπη της πορείας του στο δρόμο από Ιωάννινα προς Πέραμα ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments