Παρασκευή , 5 Ιουλίου 2024
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / Η ομιλία του Βασίλη Τσίκαρη Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» για τον Προϋπολογισμό του 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου στην συνεδρίαση της Παρασκευής (13-11-2015)

Η ομιλία του Βασίλη Τσίκαρη Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» για τον Προϋπολογισμό του 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου στην συνεδρίαση της Παρασκευής (13-11-2015)

HPIM1942[1]

Η ομιλία του  Βασίλη Τσίκαρη Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» για τον  Προϋπολογισμό του 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου στην συνεδρίαση της Παρασκευής (13-11-2015)

Ο  προϋπολογισμός του 2016 που καλούμαστε να εγκρίνουμε κινείται στην ίδια λογική και πολιτική προσέγγιση, όπως αυτός του 2015. Παρόλα αυτά διαφοροποιείται σε ορισμένα σημεία, τα οποία είναι τόσο ουσιαστικά όσο και ποιοτικά, που αναδεικνύουν τόσο πλευρές της πολιτικής της Περιφερειακής Αρχής όσο και της γενικότερης προσπάθειας για εξελίξεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τις νεοφιλελεύθερες  και μνημονιακές πολιτικές  τα τελευταία χρόνια και αφορά τη δημοκρατική της λειτουργία, τις αρμοδιότητες, την αυτοτέλεια και την οικονομικής της αυτονομία, είναι τόσο ασφυκτικό που πνίγει κάθε προσπάθεια συμβολής της ΤΑ στην επίλυση κοινωνικών, τοπικών και αναπτυξιακών προβλημάτων.

Δεν θα περιμέναμε συνεπώς από τον προϋπολογισμό της ΠΗ να δίνει απαντήσεις στα σοβαρά προβλήματα της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας, πολύ περισσότερο στις σημερινές συνθήκες χρηματοπιστωτικής ασφυξίας που έχουν επιβάλει στη χώρα μας οι ευρωπαίοι δανειστές και το ΔΝΤ και την οποία κάνει ακόμα πιο επώδυνη η αποσάθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας, για την οποία ευθύνονται οι πολιτικές που ασκήθηκαν μέχρι σήμερα.

Κατά την άποψή μας προβάλει επιτακτικά η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για την τοπική αυτοδιοίκηση και η διασφάλιση επαρκών πόρων, για να μπορέσει η ΤΑ να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και να διαδραματίσει το ρόλο που της ανήκει. Η συντομότερη εφικτή απεμπλοκή της χώρας και συνακόλουθα της ΤΑ από τα μνημόνια θα πρέπει να είναι ο κυρίαρχος στόχος πάλης και διεκδίκησης.

Πριν απ’ όλα θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο προϋπολογισμός της περιφέρειας δεν αντανακλά παρά μόνο ένα γενικό πλαίσιο, που όμως κινείται στη σφαίρα του επιθυμητού και ίσως  να καταγράφει το επίπεδο των πραγματικών αναγκών.  Βρίσκεται όμως μακριά από την πραγματικότητα τόσο στο επίπεδο των εσόδων όσο και σ’ αυτό των εξόδων. Αυτό εύκολα το διαπιστώνει κανείς, αν ανατρέξει στους προηγούμενους προϋπολογισμούς, όπου θα διαπιστώσει ότι γενικά ως Π/Υ κινούνται περίπου στο επίπεδο των 100.000.000€. Στο ίδιο επίπεδο κινείται και αυτός του 2016. Το ποσό αυτό απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα. Η πραγματική εικόνα φαίνεται από τη σύγκριση των απολογιστικών στοιχείων των προηγούμενων ετών. ΕΤΣΙ, τα έσοδα που είχε και διαχειρίστηκε η Περιφέρεια Ηπείρου τα προηγούμενα χρόνια είχαν την εξής εκπληκτική πορεία:

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (€)
201220132014
51.810.95846.937.54531.081.938
   

 

Δεν ξέρουμε ακόμα που θα διαμορφωθούν τα πραγματικά έσοδα για το 2015. Ελπίζουμε τουλάχιστον να μην υπάρξει περαιτέρω μείωση. Ως παράταξη σε κάθε περίπτωση διεκδικούμε την αύξηση της χρηματοδότησης της ΤΑ.

Αν από τα παραπάνω ποσά αφαιρέσουμε το πραγματικό κονδύλι που πηγαίνει για τη μεταφορά των μαθητών και είναι, σε ετήσια βάση, της τάξης των 8-11 εκατομμυρίων ευρώ (δηλ. περίπου το 30% του Π/Υ της Περιφέρειας),  καθίσταται προφανές ότι τα περιθώρια παρεμβάσεων με αναπτυξιακά έργα και κοινωνικές δράσεις  (εκτός των έργων του ΕΣΠΑ) είναι ιδιαίτερα ασφυκτικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια καλλίτερης διαχείρισης και κατανομής του Π/Υ που συζητάμε.

Κατά την άποψή μας η οικονομική ασφυξία που περνά η χώρα και η ΤΑ επιβάλουν να σκύψουμε με μεγαλύτερη προσοχή και ευαισθησία και υπευθυνότητα στη διαχείριση και κατανομή του Π/Υ και να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες.

Ως Παράταξη έχουμε επανειλημμένα θέσει το ζήτημα της ιεράρχησης των έργων που θα πρέπει να εκτελέσει η Περιφέρεια.  Για μια ακόμα φορά συζητάμε Π/Υ χωρίς να έχει γίνει κάποια συζήτηση για την ιεράρχηση τους. Για μια ακόμα φορά συζητάμε Π/Υ χωρίς τα μέλη του ΠΣ να έχουν εικόνα για τα έργα του ΠΔΕ για το ποια έργα εντάσσονται στις ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ κλπ. Σε αντίθεση με τα όσα ισχυρίζεται ο κ. Περιφερειάρχης για τα ισχύοντα περί διατάκτη των δαπανών του ΠΔΕ και θεωρεί ότι του δίνει το δικαίωμα να αποφασίζει εκείνος ποια έργα θα προτάξει ή θα εντάξει, η υπουργική απόφαση 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ Β 1367/5-6-2013) ορίζει σαφώς ότι:

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΔΕ

Άρθρο 6

Αναπτυξιακός σχεδιασμός περιφερειακού επιπέδου

  1. Οι Περιφέρειες ενσωματώνουν, με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου τους στα (πενταετή) Επιχειρησιακά τους Προγράμματα και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις δομή τους, το σύνολο των έργων / μελετών που εντάσσονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων / Μελετών Περιφέρειας (ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ) και υλοποιούνται από υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας. Επιπλέον ενσωματώνουν σε διακριτούς πίνακες το σύνολο των έργων / μελετών περιφερειακού επιπέδου που εντάσσονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων / Μελετών Περιφέρειας (ΣΑΕΠΕ /ΣΑΜΠΕ) και δεν υλοποιούνται από υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας.
  2. Όλα τα παραπάνω έργα του ΠΔΕ, ενσωματώνονται επίσης και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Τα έργα του ΠΔΕ που δεν υλοποιούνται από υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης σε διακριτούς πίνακες.
  3. Ειδικότερες οδηγίες και υποδείγματα των παραπάνω αναφερόμενων διακριτών πινάκων καταρτίζονται από κοινού από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και αποστέλλονται στις Περιφέρειες από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Αλήθεια κ. Πρόεδρε του ΠΣ και κ. Περιφερειάρχα, πότε το ΠΣ με απόφασή του, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ, ενσωμάτωσε στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο Ετήσιο πρόγραμμα δράσης του, τη «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος» που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ030 Ηπείρου με το όχι και ευκαταφρόνητο ποσό των 233.391€  και εγκρίθηκε η προκήρυξη της από την Οικονομική Επιτροπή στην 29η/30-10-2015; Ως παράταξη δεν έχουμε υπόψη να συζητήθηκε κάτι σχετικό.

Είναι προφανές ότι ο τρόπος λειτουργίας που ακολουθεί η Περιφερειακή Αρχή είναι όχι μόνο σε αντίθεση με τα ισχύοντα, αλλά έχει οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση του ΠΣ προκειμένου να ικανοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς φασαρίες οι πελατειακές υποχρεώσεις. Οι αθρόες προκηρύξεις έργων, χωρίς καμιά ιεράρχηση και έγκριση από το ΠΣ,  όχι μόνο δεν υπηρετούν τα συμφέροντα της περιοχής,  αλλά με τη χρονίζουσα διάρκειά τους υπονομεύουν την όποια αναπτυξιακή προσπάθεια.

Έχουμε κατά διαστήματα αναδείξει διάφορα ζητήματα  για το πώς χρησιμοποιούνται οι οικονομικοί πόροι της Περιφέρειας. Δεν θα αναλύσουμε ξανά θέματα, όπως μισθώσεις ιδιωτικών μηχανημάτων, επιλεκτική χρηματοδότηση δήμων εν αγνοία του ΠΣ και της Οικονομικής Επιτροπής, πληθώρα απευθείας αναθέσεων πέρα από τις πραγματικά επείγουσες ανάγκες κλπ. Όλα αυτά απορροφούν σημαντικά κονδύλια της Περιφέρειας. Δηλώνουμε μόνο ότι θα επιμείνουμε και στο μέλλον παίρνοντας διάφορες πρωτοβουλίες.

Ολοκληρώνοντας τη παρέμβαση της Παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» για τον Π/Υ του 2016 θα θέλαμε να σημειώσουμε εν συντομία τρία ακόμη ζητήματα:

  1. Το θέμα της αλλαγής της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Περιφέρειας με μεταφορά στον Π/Υ της Περιφέρειας αντί της παρακράτησης των πόρων και της μισθοδοσίας από το υπουργείο. Αν και η εξέλιξη αυτή κινείται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της αυτοτέλειας της ΤΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΕΙ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ αυτοδίκαιης, έγκαιρης και υποχρεωτικής καταβολής των αντίστοιχων οικονομικών πόρων, ΤΟΤΕ θα καταλήξει θηλιά στο λαιμό της ΤΑ. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε την άμεση θεσμική κατοχύρωση των παραπάνω. Θα λέγαμε μάλιστα ότι πρέπει να προηγηθεί η θεσμική θωράκιση του θέματος και μετά να προχωρήσει η όποια αλλαγή στο τρόπο μισθοδοσίας των υπαλλήλων.
  2. Παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των δαπανών για ορισμένες κατηγορίες και μάλιστα σημαντικές διαχρονικά τη στιγμή που τα πραγματικά έσοδα της Περιφέρειας μειώθηκαν από το 2012 έως το 2014 κατά 40% περίπου. Συγκεκριμένα στο παρακάτω πίνακα φαίνεται διαχρονικά η εξέλιξη των δαπανών αυτών με βάση τα απολογιστικά (οριστικά) έξοδα. Έτσι:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012-2014, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΚΛΕΙΣΙΜΟ) 2015 (€)
ΚΑΕ2012201320142015 (Προβλέψεις κλείσιμο)
0500 (Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές). Αφορά υπερωρίες, μετακινήσεις κλπ404.680521.673614.399839.158
0700 (Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών). Αφορά τις μετακινήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.816.539831.677678.2511.207.083

 

Είναι προφανές ότι η αύξηση αυτή των συγκεκριμένων δαπανών δεν αντανακλά πραγματικές ανάγκες, αλλά ανάγκες που δημιούργησε το συγκεντρωτικό (συγκέντρωση υπηρεσιών και προσωπικού) μοντέλο οργάνωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας και όχι μόνο. Δεν θέλουμε να επεκταθούμε προς το παρόν περισσότερο. Θα επανέλθουμε, αν χρειασθεί.

  1. Θεωρούμε ότι τα κονδύλια για τη μεταφορά των μαθητών είναι ιδιαίτερα σημαντικά 8-11 εκατομμύρια, δηλ. περίπου 30% του εκτελεστέου Π/Υ, γεγονός που επιβάλει την πολύπλευρη μελέτη και προσέγγιση του προβλήματος, προκειμένου να γίνει ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως και στη συζήτηση του περυσινού Π/Υ θεωρούμε ότι η Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να προβλέψει ενισχυμένα κονδύλια  για παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής. Η κρίση που διέρχεται η χώρα το επιβάλει. Ο τρόπος διάθεσης τέτοιων πόρων μπορεί να βρεθεί. Ως παράταξη θα ψηφίζαμε μια τέτοια κίνηση.

Τέλος, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ως Παράταξη έχουμε προτείνει μια σειρά θεματικών συνεδριάσεων του ΠΣ, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χρήσιμες προτάσεις, παρεμβάσεις και προγραμματισμού έργων που θα συνέβαλλαν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής.

Με βάση λοιπόν όλα όσα εκτέθηκαν μέχρι τώρα η Παράταξή μας δεν μπορεί να ψηφίσει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό.

Ιωάννινα 13/11/2015

Δείτε Επίσης

Τριήμερο δράσεων Αστρονομίας στα Ιωάννινα 11-13 Απριλίου 2024

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Δραστηριότητες για το ευρύ κοινό Ηράκλειο Κρήτης, 1η Απριλίου 2024. Το Ινστιτούτο ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x