Σάββατο , 6 Ιουλίου 2024
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / Η ομιλία του Δημήτρη Χαμπίπη ως ειδικού αγορητή της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2016.

Η ομιλία του Δημήτρη Χαμπίπη ως ειδικού αγορητή της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2016.

HPIM1943[1]

 “Δεν συμφωνούμε στις συνεχείς μειώσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες και σε υποβάθμιση του αγροτικού τομέα …”

Τα θέματα προγραμματισμού, πολιτικών επιλογών, διαφάνειας, αποτελεσματικής και χρηστής διοίκησης και πιστής τήρησης του Προϋπολογισμού αποτελούν πάντοτε σημείο τριβής και αντιπαράθεσης στην αίθουσα τού Περιφερειακού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση της Παρασκευής για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 ο Δημήτρης Χαμπίπης ως ειδικός αγορητής αναφέρθηκε σε μια σειρά από επιφυλάξεις για τις οποίες η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ καταψήφισε τον Προϋπολογισμό.

Παρουσιάζουμε την ομιλία του.

 

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

είναι πράγματι πολύ σημαντική, μια κορυφαία πολιτική διεργασία η σημερινή συζήτηση.

Ο Προϋπολογισμός ενός μεγάλου οργανισμού όπως είναι η Περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί τον βασικό πυλώνα άσκησης πολιτικής και λειτουργίας της Περιφερειακής Διοίκησης.

Όλοι συμφωνούμε στις διαπιστώσεις μας και στον απόηχο της βαθειάς οικονομικής κρίσης που οδήγησε τον λαό μας σε τραγικές δοκιμασίες και αδιέξοδα ότι ο βασικός υπεύθυνος είναι η κακοδιαχείριση.

Για πολλά χρόνια, σχεδόν σε ολόκληρη την μεταπολίτευση τα περισσότερα θετικά πράγματα που συνέβησαν στην χώρα γινόταν με χρήματα που δεν είχαν προβλεφτεί και δεν υπήρχαν, αεριτζίδικα.

Η κυρίαρχη αντίληψη του πολιτικού προσωπικού της χώρας ήταν η πελατειακή λογική, η διευθέτηση υποθέσεων και το ρουσφέτι, πρακτικές δηλ. που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να προϋπολογισθούν και κόστιζαν ακριβά στον Ελληνικό λαό.

Οι υποχρεώσεις όμως είναι πάντα απαιτητές και λογικά, αλλά πάντα μεταφερόταν ως δεσμεύσεις στην επόμενη χρονιά ή με προσφυγή σε δυσβάσταχτους δανεισμούς και φτάσαμε σήμερα μια χώρα υπερήφανη να σέρνεται πίσω από τις ορέξεις των δανειστών.

Άρα λοιπόν το πάθημα και σε όσους επιμένουν παλαιοκομματικά θα πρέπει να γίνει μάθημα και όλα θα πρέπει να κινούνται στον αστερισμό του Προϋπολογισμού.

Ιδιαίτερα σήμερα σε καθεστώς σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας με τα αυξημένα μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης (Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, Στοχοθεσία, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης, υποχρεωτική πλέον πληρωμή των έργων ΠΔΕ με ηλεκτρονικές εντολές κλπ) η αυστηρή τήρηση του προϋπολογισμού έχει άμεσα σχέση με την λεγόμενη χρηστή διοίκηση.

Είναι γνωστό ότι η βασικότερη αρχή της αξιόπιστης εφαρμογής του Προϋπολογισμού είναι να είναι ρεαλιστικός, εφαρμόσιμος και ισοσκελισμένος.

Δεν νοείται κατ’ αρχήν να υπάρχουν πρακτικές που να οδηγούν σε δαπάνες με χρήματα που δεν υπάρχουν και που δημιουργούν ελλείμματα και την ανάγκη δανεισμού.

Εμείς σε αποφάσεις δανεισμού όχι μόνο δεν θα συναινέσουμε αλλά και θα τις καταγγείλουμε.

Στην σκέψη μας θα κυριαρχεί η βασική αρχή για την εφαρμογή των προβλέψεων με σύνεση και υπευθυνότητα, θα παρακολουθούμε από κοντά την εφαρμογή του Προϋπολογισμού και όταν διαπιστώνουμε υπερβάσεις ή αδικαιολόγητες παρεκκλίσεις θα καταψηφίζουμε.

Προτιμούμε να κινούμαστε στην βάση των οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν έστω και αν περιορίζεται σημαντικά η δραστηριότητα και μάλιστα σε μια ζοφερή για τους Ηπειρώτες περίοδο.

Μια πρώτη βασική διαπίστωση που δημιουργεί νέα δεδομένα είναι η μεταφορά από 1-1-2016 του κονδυλίου της μισθοδοσίας του προσωπικού στις ίδιες τις Περιφέρειες κάτι που σημαίνει σημαντική απομείωση περαιτέρω των κονδυλίων από τους ΚΑΠ και τις ακόμη μεγαλύτερες περικοπές λειτουργικών δαπανών που οδηγούν σε υπολειτουργία και σε περιορισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Έχουμε όμως επιφυλάξεις γιατί ορισμένες δαπάνες που έχουν από τη φύση τους μια σταθερή περιοδικότητα, μια παγιότητα θα λέγαμε παρουσιάζουν μία περίεργη και αναιτιολόγητη απόκλιση χρόνο με το χρόνο και μας δημιουργούν σκέψεις και προβληματισμούς.

Διαπιστώνουμε μια ανορθολογική αποτύπωση των μειώσεων των εσόδων από τους ΚΑΠ στο σκέλος των εξόδων.

Δεν συμφωνούμε με περικοπές σε κοινωνικές και αναπτυξιακές δομές ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται λειτουργικά έξοδα και αμοιβές προσωπικού.

Για παράδειγμα στον προϋπολογισμό της ΠΕ Άρτας παρατηρούμε μηδενική εγγραφή στον ΚΑΕ 02.02.071.5150 «Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών».

Στον ΚΑΕ 02.02.071.2540 «Επιχορηγήσεις σε Νοσηλευτικά και Υγειονομικά Ιδρύματα» από 36.000,00€ το 2014 απολογιστικά προτείνεται ποσό 6.000,00€.

Επίσης στον ΚΑΕ 02.02.071.2548 «Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ» από  36.000,00€ το 2014 απολογιστικά προτείνεται ποσό 6.000,00€.

Επίσης στον ΚΑΕ 02.02.071.2500 «Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Πρόσωπα» από  36.000,00€ το 2014 απολογιστικά προτείνεται ποσό 6.000,00€.

Αλήθεια γνωρίζει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης Άρτας το μείζον πρόβλημα λειτουργίας του ΓΟΕΒ Άρτας λόγω παντελούς σχεδόν έλλειψης πόρων;;;; η μήπως το γνωρίζει και αδιαφορεί ;;;; σας ενημερώνω λοιπόν ότι σήμερα το πρωϊ υπήρχε συνεδρίαση του ΔΣ του ΓΟΕΒ στην Άρτα όπου απέστειλα έγγραφη εισήγησή μου να δημοσιοποιήσουμε στα ΜΜΕ το πρόβλημα της διακοπής ηλεκτροδότησης που προχωράει η ΔΕΗ στα αντλιοστάσια του κάμπου….

Είδαμε και πάθαμε να πείσουμε τα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ να εξαιρέσουν από την διακοπή τα αποστραγγιστικά γιατί η καταστροφή θα ήταν βιβλική για τα χωριά του κάμπου… εσείς γιατί αδιαφορείτε τόσο;;; δεν σας αφορά η αγροτική υπανάπτυξη που επέρχεται από την αδυναμία υδροδότησης του κάμπου;;;

Εμείς διαφωνούμε με την πολιτική επιλογή σας να ανακατανέμετε τους περιορισμένους υφιστάμενους πόρους με κριτήρια παροχολογίας και πελατειακής αντίληψης και να θέτετε σε δεύτερη μοίρα την υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας που στις δύσκολες μέρες που περνάει η χώρα έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη και οι Ηπειρώτες πολίτες. Και ακόμη να θέτετε σε δεύτερη προτεραιότητα την λειτουργικότητα οργανισμών που από την φύση τους έχουν σημαντική συμβολή στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου και ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα όπου και πρέπει να ρίξουμε πλέον το κύριο ενδιαφέρον μας. 

 

Επίσης έχουμε επιφυλάξεις για μία σειρά κονδυλίων που εμφανίζονται ως έσοδα, τα οποία δεν έχουν την αντίστοιχη αιτιολόγηση για το που, πως και με ποιον τρόπο θα διατεθούν.

Προϋπολογίζονται πολύ μεγάλα κονδύλια για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, του ΕΣΠΑ και των διατομεακών Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων που ξεπερνούν τα ογδόντα εκατομμύρια Ευρώ.

Όμως δεν υπάρχει η ανάλογη αποτύπωση με τις στοχευμένες παρεμβάσεις και έργα σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα. Το περιβόητο κατασκευαστικό πρόγραμμα πέρυσι και μετά από πολλές πιέσεις στο Π/Σ μας γνωστοποιήθηκε τον Ιούλιο μήνα.

Εμείς θα επικροτήσουμε και θα στηρίξουμε στο μέλλον έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό με πρόβλεψη κατασκευής μικρών και μεγάλων έργων συνολικά και αναλογικά για όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ηπείρου. Έργα που θα κατασκευάζονται με δημόσιους διαγωνισμούς και όχι με κατατμήσεις, ούτε με αναθέσεις πλην ελαχίστων εξαιρέσεων για τις έκτακτες, απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες. Έργα που θα έχουν περιβαλλοντικές μελέτες για την προστασία του περιβάλλοντος και θα στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και την προοπτική βελτίωσης της ποιότητας ζωής όλων των Ηπειρωτών και όχι των ολίγων, των οικείων και των κολλητών.

 

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

εμείς δεν ήμαστε αρνητικοί και θα ψηφίζαμε μία μεγάλη ενότητα του Προϋπολογισμού.  Δεν μπορούμε δηλαδή να καταψηφίσουμε λειτουργικές δαπάνες, μισθοδοσία προσωπικού, απόδοση προνοιακών επιδομάτων και αγροτικών επιχορηγήσεων.

Για το υπόλοιπο όμως κομμάτι όπως αναφερθήκαμε παραπάνω και όπως με πιο συγκεκριμένα παραδείγματα θα αναφερθούν στην συνέχεια ο επικεφαλής της παράταξης κ. Γιώργος Ζάψας και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Μάκης Χατζηεφραιμίδης και κ. Γιώργος Ζάκας έχουμε επιφυλάξεις. Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας δυστυχώς αποτελεί ένα άρθρο, ένα ενιαίο θέμα και δεν μπορούμε να το κατατμήσουμε ώστε μία ενότητα να την ψηφίσουμε και όπου έχουμε επιφυλάξεις να καταψηφίσουμε.

Γι’ αυτό εμείς σήμερα καταψηφίζουμε τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2015.

Σας Ευχαριστώ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε Επίσης

Τριήμερο δράσεων Αστρονομίας στα Ιωάννινα 11-13 Απριλίου 2024

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Δραστηριότητες για το ευρύ κοινό Ηράκλειο Κρήτης, 1η Απριλίου 2024. Το Ινστιτούτο ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x