Παρασκευή , 10 Νοεμβρίου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

HPIM2116[1]Από:Γιώργος Γκόντζος

 • Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
  «Γνωμοδότηση επί του Β.1 Σταδίου της Μελέτης ΄΄Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και
  Εξειδίκευσης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και
  Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου’’ και της ΣΜΠΕ αυτής».
  Οι περιφερειακοί Σύμβουλοι Γ.Ζάψας,(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) Γ.Ζάκας και Δ.Χαμπίπης, της παράταξης
  ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ, στο υπό συζήτηση θέμα τοποθετούνται ως εξής:
  Α. Εις ότι αφορά την αναθεώρηση του παλιού χωροταξικού πλαισίου της περιφέρειας
  εκτιμούμε ότι άργησε η αναθεώρηση του, καθόσον αυτό είχε και έχει πολλά προβλήματα, δεν
  αντιμετώπισε αποτελεσματικά σημαντικά ζητήματα ολοκλήρωσης των υποδομών,
  κατεύθυνσης των δράσεων και των απαραίτητων για την ανάπτυξη της περιφέρειας
  εργαλείων και την κάλυψη αναγκών και δραστηριοτήτων στο επίπεδο των κανόνων και
  ελέγχων επιχειρηματικών δράσεων, την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα, την
  μεταποίηση, την προώθηση καινοτόμων πρωτοβουλιών, με την εκπόνηση μελετών
  χωροθέτησης δράσεων στην κτηνοτροφία (εντατική και εκτατική), την τυποποίηση, την
  προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας, όπου έγιναν αναδασμοί και την προστασία των
  λεκανών απορροής (ΠΛΑΠ), πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως η αποφόρτιση του Λούρου
  ποταμού από εγκατεστημένες χοιροτροφές μονάδες, δια της μετεγκατάστασης των και η
  αδειοδότηση άλλων πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της περιφέρειας. Η εφαρμογή του
  παλιού χωροταξικού δεν συνέβαλε στην προστασία του Αμβρακικού κόλπου, αντίθετα
  επέτρεψε την ίδρυση νέων μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών και την επέκταση υπαρχόντων, εντός
  του κόλπου, με τα γνωστά αποτελέσματα της θανάτωσης τόνων ψαριών ιχθυομονάδας στο
  Μενίδι, του υγειονομικού κινδύνου που προκλήθηκε και της ανάδειξης του θέματος του
  παράνομου υπερπληθυσμού των ψαριών, πολύ πέραν της φέρουσας ικανότητας των κλωβών
  και της αδείας λειτουργίας. Γενικώς δεν τηρήθηκαν οι πρόνοιες του και δεν αξιοποιήθηκαν τα
  θετικά στοιχεία που αυτό έφερε.
  Β. Το υπό συζήτηση ΠΠΧΣΑΑ της περιφέρεια Ηπείρου είναι ένα τεχνικό κείμενο προς τη
  σωστή κατεύθυνση, το οποίο χρήζει συμπλήρωσης και διόρθωσης με τις παρατηρήσεις του
  Περιφερειακού Συμβουλίου και των φορέων που μετείχαν στη διαβούλευση:
  1. Να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι αιτίες υποβάθμισης του περιβάλλοντος της
  περιφέρειας και ειδικά οι πιέσεις στον κόλπο του Αμβρακικού και στις υδρολογικές λεκάνες
  Αράχθου και Λούρου, Καλαμά, Αχέροντα, Αώου και Λίμνης Παμβώτιδας.
  2. Να απαλειφθεί από το σχέδιο νόμου η χωροθέτηση της προτεινόμενης «διζωνικής»
  περιοχής ιχθυοκαλλιεργειών (ΠΟΑΙ) στον Αμβρακικό κόλπο, να απαγορευθεί η ίδρυση νέων
  μονάδων και να υπάρξει πρόνοια για αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων,
  μέχρι να μεταφερθούν εκτός του κόλπου. Ο παραδοσιακός τρόπος αλιείας να είναι ο κανόνας
  στον Αμβρακικό και να υποστηριχθούν οι συνεταιρισμοί αλιείας στις Λιμνοθάλασσες. Η
  Ήπειρος έχει την Σαγίαδα για ιχθυοκαλλιέργειες και η Αιτωλοακαρνανία τον Αστακό, ο
  Αμβρακικός είναι κλειστός κόλπος και πρέπει να προστατευθεί!
  3. Να ληφθεί υπόψη το εγκεκριμένο Σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής υδατικού
  διαμερίσματος Ηπείρου και να προστατευθούν οι κύριες πηγές υδροδότησης των αστικών
  κέντρων, όπως των πηγών Αγίου Γεωργίου, της Χόχλας, του Αμάραντου, της Κρύας κ.α.
  4. Να προκρίνει την διαχείριση κινδύνων πλημμύρας, με αντιπλημμυρικά έργα και
  οριοθέτηση της κοίτης των ποταμών της περιφέρειας.
  5. Να υπάρξει δεσμευτικό πλαίσιο για την προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας
  και την χωροθέτηση πτηνοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, ώστε να μην υπάρχει
  σύγκρουση συμφερόντων από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά
  συνεργασία όσων επιχειρούν στον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση, τον τουρισμό και
  αλλού.
  6. Να τονισθεί η ανάγκη ολοκλήρωσης των υποδομών που συνδέονται με τους βασικούς
  οδικούς άξονες που τέμνουν την Ήπειρο, την Εγνατία και τον Δυτικό Άξονα. Συγκεκριμένα,
 • να υπάρξει ξεχωριστή αναφορά στο Σχέδιο νόμου της απαίτησης ολοκλήρωσης του οδικού
  τμήματος Γιάννενα – Κακαβιά, ως συνέχεια του Δ.Α. για τη διασύνδεση με την Αλβανία και
  την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της περιφέρειας.
  7. Επίσης, να επισημανθεί η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της αναβάθμισης του παράκτιου
  οδικού άξονα Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, η σύνδεση Πρέβεζας – Φιλιππιάδος (Γέφυρα
  Καλογήρου) – Δυτικός Άξωνας, με χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομου ταχείας κυκλοφορίας
  και η βελτίωση του εσωτερικού εθνικού και επαρχιακοί οδικού δικτύου της περιφέρειας, το
  οποίο θα εξακολουθήσει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολλών.
  8. Η καθυστέρηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου με το εθνικό δίκτυο σταθερής
  τροχιάς είναι τροχοπέδη για την ανάπτυξη της περιφέρειας και πρέπει σε αυτό το σχέδιο
  νόμου να προταχθεί η γραμμή Καλαμπάκα – Γιάννενα – Ηγουμενίτσα. Πρέπει να
  αποτελέσει πολιτική διεκδίκηση και να αξιοποιηθεί η πολιτική δέσμευση του
  πρωθυπουργού, του Ιανουαρίου 2015.
  9. Η ολοκλήρωση των εργασιών της 3ης
  φάσης του Λιμένα Ηγουμενίτσας είναι απαίτηση για
  τους Ηπειρώτες, όπως και η απαγόρευση χωροθέτησης μονάδας Καυσίμων και Ασφαλτικών
  στη Σαγιάδα.
  10. Οι περιοχές RAMSAR και NATURA της περιφέρειας είναι κεφάλαιο για την Ήπειρο και
  πρέπει να επενδύσουμε στην ύπαρξη τους με την οργάνωση διεθνών θεματικών συνεδρίων
  κατά την προσεχή 10ετία.
  10+1. Τέλος, υιοθετούμε και συμφωνούμε με το κείμενο απόφασης – τοποθέτησης του
  ΤΕΕ /ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ για το ΠΠΧΣΑΑ και εκτός των άλλων, με τις ειδικές αναφορές
  που γίνονται σ’ αυτό:
  Για το Λιμάνι Πρέβεζας και τον κυρίαρχο ρόλο που μπορεί να παίξει στην
  τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, σε συνδυασμό με την άμεση πρόσβαση με το αεροδρόμιο
  του Ακτίου.
  Για τις ευκαιρίες ανάπτυξης της Άρτας, πέραν της πρόβλεψης ως «κέντρου
  αγροτικής οικονομίας» της περιφέρειας. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις ανάδειξης της ως κέντρο
  Βυζαντινού πολιτισμού και τουρισμού, λόγω της αρχαίας Αμβρακίας και της γεωμορφολογίας
  της Περιφερειακής Ενότητας, η οποία διαθέτει εξαιρετική ορεινή ενδοχώρα και πεδιάδα με
  πρόσβαση στον Αμβρακικό κόλπο, αρκεί να γίνει η διευθέτηση της κοίτης του Αράχθου και
  να ορισθούν οι χρήσεις γης. Επίσης, η χωροθέτηση ενός Βιομηχανικού Πάρκου στην περιοχή
  της Καμπής θα αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και κέντρο της παραγωγικής διαδικασίας της
  περιοχής, σε συνδυασμό με την άμεση σύνδεση με τον Δυτικό Άξονα στον κόμβο
  Φιλιππιάδας.
  Για τον εκσυγχρονισμό του Αεροδρομίου Ιωαννίνων και την χρήση του ως καθαρά
  επιβατικού αερομεταφορέα, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ανάγκες τουρισμού και
  συναφών δράσεων (δραστηριότητες Πανεπιστήμιου, συνεδριακός τουρισμός, διασύνδεση με
  ορεινούς προορισμούς προς Τζουμέρκα, Μέτσοβο, Ζαγόρι, Πωγώνι, αλλά και με τα παράλια
  της Ηπείρου δια των δυο μεγάλων οδικών αξόνων της Εγνατίας και του Δ.Α.
  Επί της ψηφοφορίας:
  η παράταξη μας εκτιμά ότι οι παρατηρήσεις των μελών του περιφερειακού Συμβουλίου
  βελτιώνουν το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του ΠΠΧΣΑΑ Ηπείρου και όπως ήδη τονίσαμε
  αυτό κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ψηφίζουμε αρνητικά στην γνωμοδότηση του
  Β.1 Σταδίου της Μελέτης ΄΄Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του εγκεκριμένου
  Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας
  Ηπείρου’’ και της ΣΜΠΕ» και συνδέουμε τη στάση μας με την ανάγκη ανάδειξης της
  προστασίας του Αμβρακικού κόλπου, η οποία δεν υπηρετείται με την άρνηση του
  Περιφερειάρχη να συμπεριλάβει στο κείμενο παρατηρήσεων των μελών του ΠΣ την
  πρότασης μας «για απαγόρευση χωροθέτησης ιχθυοκαλλιεργειών στον Αμβρακικό
  κόλπο», όπως παρατίθεται στη 2η παρατήρησή μας

  Ο επικεφαλής της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών»
  Γιώργος Ζάψας

Δείτε Επίσης

Σημαντικά ευρήματα στο Αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης

Τα νέα αρχαιολογικά και επιγραφικά τεκμήρια που εντοπίστηκαν από τις δεκαετείς ανασκαφές του θεάτρου της ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments