Τετάρτη , 6 Σεπτεμβρίου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Επικαιρότητα / Μη Ξυλώδη Δασικά προϊόντα και εμπόριο, Δύο διαπεριφερειακά σεμινάρια στα Ιωάννινα

Μη Ξυλώδη Δασικά προϊόντα και εμπόριο, Δύο διαπεριφερειακά σεμινάρια στα Ιωάννινα

1 Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά: Από την πρόκληση της δικτύωσης στις δυνατότητες της αγοράς (6-7 Ιουνίου 2019)

2 Μανιτάρια και τρούφες: τρόποι βελτίωσης της ποιότητας και κατάστασης της αγοράς (7-8 Ιουνίου 2019)

Στα πλαίσια του έργου INCREdible, που σκοπό έχει την ανάπτυξη και στήριξη συνεργειών μεταξύ της έρευνας και της επιχειρηματικής καινοτομίας για υπηρεσίες σχετικές με τα Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα στη Μεσόγειο,το Εργαστήριο Οικολογίας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οργανώνειδύο διαπεριφερειακά σεμινάρια σχετικά με την αξιοποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (6-7 Ιουνίου 2019), καθώς και άγριων μανιταριών και τρούφας (7-8 Ιουνίου 2019). Και τα δύο σεμινάρια ξεκινούν στις 9:30 στην Φρόντζου Πολιτεία (Ιωάννινα).

Η βιώσιμη διαχείριση στην παραγωγή, συλλογή και μεταποίηση των Μη Ξυλωδών Δασικών Προϊόντων (ΜΞΔΠ) μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλά θετικά οφέλη: αγροτική ανάπτυξη, πρόληψη δασικών πυρκαγιών, προσαρμογή και μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής κλπ. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά σπάνια αναγνωρίζονται στις αγορές, όπου τα ΜΞΔΠ της Μεσογείου ανταγωνίζονται συχνά προϊόντα που βασίζονται σε παράγωγα πετρελαίου (π.χ. τα πλαστικά πώματα ανταγωνίζονται τα πώματα από φελλό κ.λ.π.) και εισαγόμενα προϊόντα που μπορεί να διαφέρουν από αυτά της Μεσογείου σε ποιότητα και περιβαλλοντικό αποτύπωμα (κουκουνάρια από την Ασία, μανιτάρια από τη Ρωσία κ.λ.π.).

«Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά: Από την πρόκληση της δικτύωσης, στις δυνατότητες της αγοράς» (6-7 Ιουνίου 2019)

Τα τελευταία χρόνια, η αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και αναγνωρισιμότητας καθιστά τον τομέα της εκμετάλλευσης των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών έναν από τους εν δυνάμει πιο ανταγωνιστικούς τομείς της οικονομίας. Η τάση αυτή της αγοράς απαιτεί καινοτόμο έρευνα και επενδύσεις, για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και των δυνατοτήτων αξιοποίησης. Ταυτόχρονα όμως, είναι πολύ σημαντική και η συμμόρφωση με εξίσου σημαντικά θέματα, όπως αυτό της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης και διατήρησης των οικοτόπων των αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Για να ικανοποιηθούν οι παραπάνω ανάγκες, είναι απαραίτητη η επικοινωνία και η δικτύωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (συλλεκτών, καλλιεργητών, μεταποιητών, εταιρείων, ερευνητικών φορέων και Κεντρικής Διοίκησης).

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας (6/6) θα ξεκινήσουν στις 9:30 και θα πραγματοποιηθούν στην πόλη των Ιωαννίνων (αίθουσα συνεδριάσεων στο συγκρότημα Φρόντζου Πολιτεία) και θα περιλαμβάνουν εισηγήσεις από επιστήμονες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ενώ κατά τη δεύτερη μέρα (7/6) θα πραγματοποιηθεί εκδρομή πεδίου, κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν μια καλλιέργεια αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουν επίδειξη απόσταξης αιθέριων ελαίων.

Περισσότερες πληροφορίες και τo λεπτομερές πρόγραμμα του σεμιναρίου μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Link:https://www.incredibleforest.net/content/aromatic-and-medicinal-plants-networking-challenge-market-opportunity

«Μανιτάρια και τρούφες: τρόποι βελτίωσης της ποιότητας και κατάστασης της αγοράς» (7-8 Ιουνίου 2019)

Το πρόγραμμα INCREdible όσον αφορά την εμπορευματοποίηση και την ανάπτυξη της αγοράς σχετικά με τα μανιτάρια και τις τρούφες επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση και γνώση της γαστρονομικής αξίας τους, στην ανάπτυξη εργαλείων ανίχνευσης περιπτώσεων εξαπάτησης των καταναλωτών και στο ζήτημα της διατήρησης, ανθεκτικότητας και αποθήκευσης των νωπών μανιταριών και της τρούφας. Το εργαστήριο αυτό θα παρέχει πληροφορίες σχετικές με το πώς να αξιοποιηθεί το προϊόν ώστε να είναι κερδοφόρο. Η ευρωπαϊκή εμπειρία που θα κατατεθεί θα έχει ως θέμα να εγγυηθεί την ιχνηλασιμότητα και να συνδέσει τα μανιτάρια με τη γαστρονομία, μέσα από πληροφορίες και γνώσεις που θα ανταλλάξουν διαφορετικοί κοινωνικοί εταίροι από την περιοχή της Ηπείρου, την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Οι εργασίες της πρώτης μέρας θα ξεκινήσουν στις 9:30 και θα πραγματοποιηθούν στην πόλη των Ιωαννίνων (αίθουσα συνεδριάσεων στο συγκρότημα Φρόντζου Πολιτεία), ενώ αυτές της δεύτερης μέρας αποτελούν μέρος του προγράμματος της 11ης Ηπειρωτικής Γιορτής Μανιταριού που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΠΑΛΑΣΕ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Λαμπριάδειος Σταθμός Έρευνας) στα Άνω Πεδινά.

Περισσότερες πληροφορίες και το λεπτομερές πρόγραμμα του σεμιναρίου μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο και στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Link: www.incredibleforest.net/content/mushrooms-and-truffles-how-improve-quality-and-markets-status

Το έργο INCREdible σκοπό έχει να στηρίξει συνέργειες μεταξύ της έρευνας και της επιχειρηματικής καινοτομίας για υπηρεσίες σχετικές με τα μη ξυλώδη δασικά προϊόντα στη Μεσόγειο. Ειδικότερα, το INCREdible προάγει τη γνώση  και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών εταίρων, στηρίζοντας καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και ενισχύοντας την διάδοση της τεχνογνωσίας σε αγροτικές περιοχές, με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένων οικονομικών στρατηγικών. Απευθύνεται επίσης στο ευρύ κοινό  ώστε να διαδώσει το μήνυμα ότι τα δάση τα οποία διαχειρίζονται με  βιώσιμο τρόπο από τους κατοίκους παρακείμενων περιοχών, μπορούν να αποτελέσουν πλουτοπαραγωγικό πόρο παράγοντας  δασικά προϊόντα όπως φελλό, ρητίνες, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και εδώδιμα προϊόντα, όπως άγριους καρπούς, φρούτα του δάσους, μανιτάρια και τρούφες. Η κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα στα δάση της μεσογειακής λεκάνης συμβάλλει επίσης στην πρόληψη των πυρκαγιών.

Το έργο INCREDIBLE συντονίζεται  από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών (EFI) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέμβριος 2017- Οκτώβριος 2020)στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Nº 774632. Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Οικολογίας (Υπεύθυνος J.M. Halley) συμμετέχει στα δίκτυα για τα μανιτάρια και τις τρούφες, καθώς και για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

Γενικέςπληροφορίες: Πρόγραμμα INCREdible

Καλλιόπη Στάρα: Δίκτυο για τα μανιτάρια και τις τρούφες,[email protected]

Νίκος Μάρκος: Δίκτυο για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, [email protected]

JohnM. Halley: Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, [email protected]

 

 

Δείτε Επίσης

Ο τερματοφύλακας Γ.Αλευράς ,θυμάται εικόνες από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στα Γιάννενα και άλλες ιστορίες….

  Από:Γιώργος Γκόντζος([email protected])— “Εγώ  ξεκίνησα να πηγαίνω γήπεδο  το 1953….Ήμουν 7 χρόνων και μια μέρα ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments