Παρασκευή , 17 Μαΐου 2024
Αρχική / ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ / Νέο ΔΣ στην ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Νέο ΔΣ στην ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

polιce 29_5Μετά α̟πό ̟πρόσκληση του ̟πλειοψηφούντος στις αρχαιρεσίες ̟που ̟πραγµατο̟ποιήθηκαν την 17η Οκτωβρίου 2015, Aστυνόµου Α΄ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ Θεοδώρου, συνήλθαν τα νεοεκλεγέντα µέλη ̟προς ανάδειξη του νέου ∆.Σ. της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου . Κατά τη συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώµα για την ε̟πόµενη τριετή θητεία το νέο ∆.Σ. της Ε.ΑΞΙ.Α.Η µε την ακόλουθη σύνθεση : Πρόεδρος : Αστυνόµος Α΄ Θεόδωρος ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ Α΄ Αντιπρόεδρος: Αστυνόµος Α΄ ∆ηµήτριος ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ Β΄ Αντιπρόεδρος : Αστυνόµος Α΄ Θεόδωρος ΓΟΥΣΙΑΣ Γεν. Γραµµατέας : Αστυνόµος Α΄ Χριστόφορος ΚΟΛΙΟΣ Ταµίας : Αστυνόµος Β΄ Σ̟υρίδων ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ Γραµ. Οργ. & ∆ηµ. Σχ :Αστυνόµος Β΄ Ευάγγελος ΝΑΚΑΣ Μέλος : Αστυνόµος Α΄ Γεώργιος ΑΖΕΛΗΣ

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments