Τετάρτη , 4 Αυγούστου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Επικαιρότητα / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Συνεδριάζει απόψε στις 7 στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.Αναμεσα στα 43 θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί,ξεχωρίζει η έγκριση του προγράμματος έργων για το 2019.Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξης:

1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2019.

 Εισηγητές: κ.κ. Ι. Λιόντος & Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχοι                                                                                                                          ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

 1. Διατήρηση της απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Γρηγορίου Τζιόβα κ.λ.π. με ΚΑ 0601119, μεταξύ των Ο.Τ. 171 -172 στην οδό Κρήτης στο εγκεκριμένο σχέδιο περιοχής Λόφος Βελισσαρίου Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ. Απόφ. 48/2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 2. Διατήρηση της απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με ΚΑ120411/ΟΤ Γ967, των Ευγενίας συζ. Δημητρίου Μπούμπα το γένος Λάππα, Σταυρούλας Μπούμπα, Σταυρούλας συζ. Νικ. Λάππα το γένος Φλωροπούλου, Ελευθερίας συζ. Στέφανου Μπένου το γένος Φλωροπούλου και Νικολάου Β. Φλώρου, του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Νέα Ζωή-Μέλανδρα του Δήμου Ιωαννιτών.(Αρ. Απόφ. 76/2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 3. Διατήρηση της απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με ΚΑ 120803/Ο.Τ.Γ971 των Αγγελικής Μπουκοβίνα και Χρήστου Τρομπούκη του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Νέα Ζωή- Μέλανδρα του Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ. Απόφ. 119/2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 4. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων, περιοχή Βελισσαρίου, ΚΦ 252 & ΚΧ 254. (Αρ. Απόφ. 116/2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 5. Έγκριση για προβολή τουριστικών δραστηριοτήτων του Δήμου σε έντυπο μέσο.

 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βίνης, Αντιδήμαρχος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων περί παραχώρησης του Ο.Τ. Γ1041 στο εγκεκριμένο Ρ.Σ. περιοχής Νέας Ζωής         Δήμου Ιωαννιτών, για ανέγερση Ιερού Ναού.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 1. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας –Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Ιωαννιτών

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος

 1. Έγκριση προγράμματος δράσης έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών». (Αρ. Απόφ. 224/30-11-2018 Δ.Σ. της Επιχείρησης).

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ. Απόφ. 225/30-11-2018 Δ.Σ. της Επιχείρησης).

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

 1. Εκδήλωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (εισιτήρια εκδήλωσης). (Αρ. Απόφ. 230/30-11-2018 Δ.Σ. της Επιχείρησης).

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

 1. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου  Ιωαννίνων. (Αρ. Απόφ. 78/3-12-2018 Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΙ).

Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

 1. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου  Ιωαννίνων. (Αρ. Απόφ. 79/3-12-2018 Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΙ).

Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

 1. Έγκριση Προγράμματος δράσης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου  Ιωαννίνων (Αρ. Απόφ. 80/3-12-2018 Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΙ).

Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου  Ιωαννίνων. (Αρ. Απόφ. 81/3-12-2018 Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΙ).

Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

 1. Διόρθωση της με αριθμ. 17/306 ΟΕ/15.11.2016 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ με τίτλο: Παράταση χρόνου για τα τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό. (Αρ. Απόφ. 362/10-8-2018 Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ).

Εισηγητής: κ. Ευθ. Χρυσοστόμου, Αντιπρόεδρος

 1. Διόρθωση της με αριθμ. 1/32/05.02.2018 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ με τίτλο: Χορήγηση 2ης παράτασης ισχύος της με αριθμό 12/465/16.12.2014 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ με θέμα: «Χορήγηση κινήτρων για την επίσπευση των διαδικασιών σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης» στο ορθό «Χορήγηση 2ης παράτασης ισχύος της με αριθμό 12/270/31.07.2015 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ με θέμα: «Χορήγηση κινήτρων για την επίσπευση των διαδικασιών σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης». (Αρ. Απόφ. 363/10-8-2018 Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ).

Εισηγητής: κ. Ευθ. Χρυσοστόμου, Αντιπρόεδρος

 1. Χορήγηση 3ης παράτασης ισχύος της με αριθμό 12/270/31.07.2015 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ με θέμα: «Χορήγηση κινήτρων για την επίσπευση των διαδικασιών σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης» (αφορά μόνο Τ.Κ. Νήσου, Δ.Ε. Παμβώτιδας και Δ.Ε. Μπιζανίου. (Αρ. Απόφ. 439/17-10-2018 Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ).

Εισηγητής: κ. Ευθ. Χρυσοστόμου, Αντιπρόεδρος

 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπ. Εσωτερικών από το τέλος Διαφήμισης –Κατηγορίας Δ’( άρθρο 9 & 6 α του ν.2880/2001).
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπ. Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (συμπληρωματική έτους 2018).
 3. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλους: 1. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση ιστοσελίδας Δήμου Ιωαννιτών» 2. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού» έτους 2018. 3. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Ανανέωση – διαμόρφωση κόμης ψηλών δέντρων για λόγους ασφαλείας». 4. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Ταχυμεταφορές».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση χημικών τουαλετών».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση ανελκυστήρων», για το κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας (Καπλάνη 7).

 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

ΙΣΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εισηγητής:  κ. Παν. Κολόκας, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση υπογραφής της σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ του Ιδρύματος «Ορφανοτροφείο Γεωργίου Σταύρου» και του Δήμου Ιωαννιτών.
 2. Αποδοχή δωρεάς από την Ύπατη Αρμοστεία προς τον Δήμο Ιωαννιτών δύο (2) γεννητριών.
 3. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Δήμο.
 4. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για ανέγερση διδακτηρίων και στέγαση Σχολικών Μονάδων του Δήμου.

 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2018.
 2. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κόμβων πόλης Ιωαννίνων (κόμβος Εφύρας – Βελουχιώτη)».
 3. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την τροποποίηση του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές των επεκτάσεων Δ.Ε. Ιωαννίνων (2016 – 2017)».
 4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων».
 5. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την τροποποίηση του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Ιωαννιτών – Β’ Φάση».
 6. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων».
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή οδό Ανατολής – Κατσικάς».
 8. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού στο Δ.Δ. Κρανούλας (Μονή Αγίου Νικολάου)» του Δήμου Ιωαννιτών.
 9. Γνωμοδότηση Δημοτικού  Συμβουλίου  για  το  ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας του Δασαρχείου Ιωαννίνων.
 10. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Κατασκευή κεντρικού κόμβου Δ.Κ. Κατσικάς».
 11. Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Βελτίωση – αποκατάσταση οδού Κασσάνδρου».

 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες καθ’ υπέρβαση και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για το προσωπικό Διευθύνσεων του Δήμου Ιωαννιτών, για το έτος 201
 2. Ορισμός εκπροσώπων στο Α/βάθμιο και Β/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων Δήμου Ιωαννιτών.
 3. Έγκριση  μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα, 13 – 14/12/2018.
 4. Έγκριση  μετακίνησης του αντιδημάρχου κ. Κολόκα Παντελή στην Αθήνα, 12- 14/12/2018 .
 5. Έγκριση μετακίνησης του κ. Νικ. Βούστρου, μέλους της διαπαραταξιακής επιτροπής, στην Αθήνα.

 

Δείτε Επίσης

«Πολυεπίπεδη η προσφορά και το κοινωνικό έργο των Γιαννιώτικων επιχειρήσεων», σύμφωνα με τον Δημήτρη Δημητρίου

Την ακόλουθη ανακοίνωση εξέδωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Δρ. Δημήτριος Δημητρίου, σχετικά με τη ...

Συμμετάσχετε στη συζήτηση

  Subscribe  
Notify of