Παρασκευή , 10 Νοεμβρίου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου /  Προσκλήσεις  της Περιφέρειας Ηπείρου για την ορθολογική  διαχείριση των υδάτινων πόρων

 Προσκλήσεις  της Περιφέρειας Ηπείρου για την ορθολογική  διαχείριση των υδάτινων πόρων

NERAΑπό:Γιώργος Γκόντζος–Η Περιφέρεια Ηπείρου επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. έδωσε στη δημοσιότητα άλλες δύο προσκλήσεις για τον  Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη», με ημερομηνία έναρξης  υποβολής των  προτάσεων την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου.

Βασικός στόχος των συγκεκριμένων προσκλήσεων είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, και η εν γένει προστασία του περιβάλλοντος με την παράλληλη προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Ειδικότερα, πρόκειται για δράσεις:

  1. «Δράσεις υλοποίησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού και οριοθέτησης ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού»

με  δυνητικούς δικαιούχους τους:

  • ΔΕΥΑ: Άρτας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας
  • Δήμοι: Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Πάργας και Ζίτσας
  • ΣΥΔΛΙ

Η πρόσκληση περιλαμβάνει μέτρα που προβλέπονται από το Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου και ειδικότερα:

Α. Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού σε Μεγάλες ΔΕΥΑ όπως οι ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας, τα οποία στοχεύουν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού, μέσω ελαχιστοποίησης παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό και ειδικά στην πηγή του, στη σωστή επεξεργασία του ύδατος, κλπ.

Β. Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης >1.000.000m³ ετησίως, της Ηγουμενίτσας, των Ιωαννίνων, της Πασσαρώνας, του Περάματος και του Φαναρίου. Αναγκαία προϋπόθεση για την οριοθέτηση είναι η εκπόνηση ειδικών υδρογεωλογικών μελετών κατά περίπτωση μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα είναι εφικτή η λεπτομερής οριοθέτηση. Η δράση θα υλοποιηθεί υπό την εποπτεία της Δ/νσης Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Η συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό του 1,4 εκ. ευρώ.

2.«Υλοποίηση Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης)»

με δυνητικούς δικαιούχους τους:

  • Δ/νση Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
  • Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται μέτρα που προβλέπονται από το Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου και συγκεκριμένα αφορούν τα κολυμβητικά ύδατα για τα οποία προβλέπεται η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων τους σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Παρακολουθούνται κυρίως οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις (υπάρχει συγκεκριμένος κατάλογος για την Περιφέρεια Ηπείρου). Το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης θα επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου για τα έτη 2016-2022.

Επίσης, στην εν λόγω δράση περιλαμβάνεται η ενημέρωση του κοινού και οι ταυτότητες των ακτών κολύμβησης στις οποίες περιγράφονται και παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ακτών, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων

Η προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη για την συγκεκριμένη πρόσκληση  ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν από 24 Φεβρουαρίου έως 29 Ιουλίου 2016.  Πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr.

 

Δείτε Επίσης

ΠΑΣ – Παναιτωλικός 3-2: Ανάσα με ανατροπή στην ανατροπή

Χρειάστηκε να περάσουν 3,5 μήνες για να επιστρέψει στις νίκες ο ΠΑΣ Γιάννινα. Έπειτα από ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments