Τετάρτη , 7 Φεβρουαρίου 2024
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ιωαννίνων / Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας στο 8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ OIKOΛOΓΙΑΣ «150+ χρόνια Οικολογίας: δομές, δεσμοί, δυναμικές και στρατηγικές επιβίωσης».

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας στο 8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ OIKOΛOΓΙΑΣ «150+ χρόνια Οικολογίας: δομές, δεσμοί, δυναμικές και στρατηγικές επιβίωσης».

img_20161022_104313Από:Γιώργος Γκόντζος–Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας (ΦΔΛΠ) συμμετείχε στο 8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ OIKOΛOΓΙΑΣ της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, με τίτλο «150+ χρόνια Οικολογίας: δομές, δεσμοί, δυναμικές και στρατηγικές επιβίωσης». Το Συνέδριο έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) από τις από 20 ως τις 23 Οκτωβρίου 2016.

Ο ΦΔΛΠ συμμετείχε στο Συνέδριο με δύο αναρτημένες ανακοινώσεις (πόστερ).

Η πρώτη είχε τίτλο «Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας» με αντικείμενο την ανάδειξη του ερευνητικού σκέλους των δραστηριοτήτων του ΦΔΛΠ όπως η μελέτη «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» των Οδηγίων 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, το πρόγραμμα καταγραφής ορνιθοπανίδας της περιοχής ΖΕΠ 2130005 «Λίμνη Ιωαννίνων», έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης καταγραφή των ειδών στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η απογραφή του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) σε οικισμούς του λεκανοπέδιου Ιωαννίνων, καθώς και το σε εξέλιξη πρόγραμμα των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων σε συνεργασία με το ΦΔΛΠ, με αντικείμενο την οικολογική και γενετική μελέτη του είδους Chorthippus lacustris, ενδημικού είδους της Ηπείρου.

Η δεύτερη είχε τίτλο «Εκτίμηση της τροφικής κατάστασης της λίμνης Παμβώτιδας με τη χρήση της τηλεπισκόπησης» με αντικείμενο την αξιολόγηση της ποσοτικής εκτίμησης του ευτροφισμού της λίμνης Παμβώτιδας µε την χρήση σύγχρονων και καινοτόµων τεχνολογιών.

Η έρευνα εκπονήθηκε από τον Αγρο-Οικολόγο/Περιβαλλοντολόγο του ΦΔΛΠ, κ. Παναγιώτη Νίτα, τον Αναπλ. Καθηγητή Περιβαλλοντικής Γεωλογίας – Υδατικών Πόρων, κ. Ιερόθεο Ζαχαρία και τον Επίκ. Καθηγητή Περιβαλλοντικής Πληροφορικής, Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, κ. Νικόλαο Κούτσια του Παν/μίου Πατρών.

Στόχος της έρευνας ήταν η ποσοτική συσχέτιση των δεδομένων πεδίου της χλωροφύλλης –α και εκείνων που υπολογίστηκαν από τις φασματικές τιμές ανάκλασης των διαύλων των δορυφορικών εικόνων Landsat. Με την εφαρμογή στατιστικής ανάλυσης και συστημικής μοντελοποίησης υπολογίστηκε η χωρική κατανομή της χλωροφύλλης –α σε όλη την επιφάνεια της λίμνης και ο υπολογισμός ενός δείκτη τροφικής κατάστασης (Trophic State Index). Σκοπός ήταν η αποτίμηση της ικανότητας του υπολογισμού των τροφικών επιπέδων της λίμνης με τη χρήση της τηλεπισκόπησης. Τα αποτελέσματα της τηλεπισκόπησης συμφωνούσαν με αυτά του πεδίου και προσέγγιζαν την πραγματικότητα, παρέχει πληροφορίες για τα διαφορετικά επίπεδα ευτροφισμού σε διάφορες περιοχές τις λίμνης και μπορεί να εφαρμοστεί για την αξιολόγηση του ευτροφισμού των λιμνών σε μεγάλη κλίμακα με μικρό κόστος και σε λίγο χρόνο. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν πως η χρήση της τηλεπισκόπησης δύναται να αποτυπώσει σε ικανοποιητικό βαθμό την τροφική κατάσταση μιας λίμνης και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδατικών πόρων.

Το ΦΔΛΠ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Πέτρος Τσουμάνης.

Η ανταπόκριση του κοινού και των συμμετεχόντων φορέων ήταν μεγάλη και τα σχόλια επαινετικά για τις δράσεις του ΦΔΛΠ.

 

Δείτε Επίσης

Ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος Νομαρχιακού Σωματείου ΑμεΑ Ιωαννίνων αναδεικνύουν ζητήματα των ΑμεΑ, θετικές πρωτοβουλίες και τονίζουν : Θέμα παιδείας η στάση των συμπολιτών μας

  Από:Γιώργος Γκόντζος([email protected])—- Θέματα που αφορούν τα Άτομα με Αναπηρία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσον ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments