Κυριακή , 17 Οκτωβρίου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Επικαιρότητα / Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο

dimotiko_simvoulio_21_53

 

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και ώρα 20.00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Αθ. Τσακάλωφ» του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Τ.Κ. Αμπελείας του Δήμου Ιωαννιτών

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες

 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

  Διαγραφές από πρόστιμα αυθαιρέτων.

 Διαγραφές από χρεώσεις Τ.Α.Π.

 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών εργαζομένου.

 

 1. Έγκριση διενέργειας προμηθειών με τίτλο:
 • Προμήθεια ανταλλακτικών για plotter
 • Προμήθεια υλικών φωτεινών σηματοδοτών

 

 1. Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο επέκτασης οικισμού Νεοχωρόπουλου του Δήμου Ιωαννιτών (Τσαμπαλάς Γρηγόριος) – (Α.Ο.Ε. 697/2015).

 

 1. Έγκριση διενέργειας της Εργασίας/Υπηρεσίας: Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) – (Κ.Α. 10.6142.002 – 15.000,00 €).

 

 1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2015.

 

 1. Αποδεσμεύσεις ποσών από τον Κ.Α 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».

 

 1. Διάθεση πίστωσης ποσού 779,91 € με Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 00.6432.001 για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αν έφευγα κι εγώ …»,  στη Δημοτική Πινακοθήκη.

                                                                                                                    

 1. Διάθεση πίστωσης ποσού 332,10 € με Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 00.6432.001 για την πραγματοποίηση της έκθεσης του Τοπικού Εικαστικού Επιμελητηρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη.

 

 1. Ακύρωση σύμβασης με την εταιρεία «ΒΕΝΕΤΟ Α.Β.Ε.Ε.» στα πλαίσια του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

 

 

 1. Ακύρωση σύμβασης με την εταιρεία ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ – «MEDIA SUITE» στα πλαίσια του έργου «ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ    ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

 

 1. Αίτηση για διαγραφή προστίμου από παράνομο υπαίθριο εμπόριο.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής:  κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

 

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ως «Υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Δράσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

 

 1. Τροποποίηση της αριθ. 307/03-06-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης για την προετοιμασία και υποβολή φακέλου για την απόκτηση του τίτλου “Ιωάννινα-Ήπειρος Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021”.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Έγκριση της αριθ. 230/16-10-2015 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας & Άθλησης, με θέμα: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015 και προγράμματος δράσης έτους 2015 Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας & Άθλησης Ιωαννίνων».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Έγκριση της αριθ. 83/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων», με θέμα: «Έγκριση 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015».

Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμμετοχής του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. μαζί με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π. και το Δήμο Ιωαννιτών, σε εταιρικό κοινωνικό σχήμα, με αντικείμενο την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, για κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας.

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων για παραστάσεις με σχολεία της νεανικής – παιδικής σκηνής (Απόφ. 34/17-09-2015 του ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων)

Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 

Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

 

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2015.

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών».

 

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση οδού Κατσιμήτρου (συνέχεια οδού Σπηλαίου μέχρι 25ης Μαρτίου)» της Δ.Ε. Περάματος.

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων έτους 2012».

 

 1. Ορισμός Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Δημοτικού Σχολείου (Κουτσέκι) Δ.Δ. Αμφιθέας».

 

 1. Ορισμός Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «Ενίσχυση φέροντος οργανισμού πρώην Δημοτικού Σχολείου (Κουτσέκι) Δ.Δ. Αμφιθέας».

 

 1. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση οδού Κατσιμήτρου (συνέχεια οδού Σπηλαίου μέχρι 25ης Μαρτίου)» στην Δ.Ε. Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών.

 

 1. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών».

 

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Ανατολής».

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής:  κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

 

 

 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας “επιχείρησης αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών” καθώς και “επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου” της εταιρείας “Ριστάνης Ε. & Πρόκος Α. & ΣΙΑ ΙΚΕ” (νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Ευάγγελο Ριστάνη του Χρήστου), που βρίσκεται επί της οδού Ν. Ζέρβα 28-30 (εντός Στοάς Σάρκα) του Δήμου Ιωαννιτών.

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

 1. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα και του Αντιδημάρχου κ. Νικ. Γκόλα στο Λονδίνο.

 

 1. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της ομάδας έργου «Cultural Routes-Πολιτιστικές Διαδρομές – Διασυνοριακή συνεργασία-INTERREG-Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», στο Λονδίνο.

 

 

Δείτε Επίσης

Ενημέρωση για πανδημία, απορρίμματα και σχολεία του Δημάρχου Μ. Ελισάφ στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η πορεία της πανδημίας στην περιοχή των Ιωαννίνων, οι εξελίξεις στον Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και ...

Συμμετάσχετε στη συζήτηση

  Subscribe  
Notify of