Τρίτη , 3 Αυγούστου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Επικαιρότητα / Τη στρατηγική του Δήμου Ιωαννιτών για την Έξυπνη Πόλη ως παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής, παρουσίασε ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Θανάσης Μανταλόβας
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Τη στρατηγική του Δήμου Ιωαννιτών για την Έξυπνη Πόλη ως παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής, παρουσίασε ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Θανάσης Μανταλόβας

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Από:Γιώργος Γκόντζος

Η πόλη των Ιωαννίνων στα χνάρια της έξυπνης εξειδίκευσης

 Ο Δήμος Ιωαννιτών στοχεύει στην Ευφυή Πόλη ως παράγοντα βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής

Τη στρατηγική του Δήμου Ιωαννιτών για την Έξυπνη Πόλη ως παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής, παρουσίασε ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Θανάσης Μανταλόβας, ενώ έδωσε στοιχεία για τις δράσεις και τα έργα που υλοποιεί ή προγραμματίζει ο Δήμος Ιωαννιτών, θέτοντας την πόλη των Ιωαννίνων στα χνάρια της έξυπνης εξειδίκευσης.

Η παρουσίαση του κ. Μανταλόβα με θέμα: «Η Ευφυής Πόλη ως παράγοντας βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής – Η πόλη των Ιωαννίνων στα χνάρια της έξυπνης εξειδίκευσης», πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργάνωσε ο Δήμος Ιωαννιτών και η εταιρεία Εφαρμογές Έξυπνου Λογισμικού Κυκλοφορίας & Μεταφορών Α.Ε. (INFOTRIP AE), για την παρουσίαση του έργου που υλοποιεί ο Δήμος και αφορά στην «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης της κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών για τις συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας».

Μια πόλη μπορεί να θεωρηθεί «έξυπνη» όταν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο -και οι παραδοσιακές (μεταφορές) και οι σύγχρονες (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) υποδομές επικοινωνίας – υποστηρίζουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την υψηλή ποιότητα ζωής, με μια συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω της συμμετοχικής δράσης και της ενεργής συμμετοχής.  Μια «έξυπνη πόλη» είναι μια πόλη με μικρότερο κόστος διοίκησης αλλά αποτελεσματικότερη διοίκηση, που ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητα της στην διακυβέρνηση, στην ενέργεια, στις μετακινήσεις, στην επιχειρηματικότητα.

Τελικά μια έξυπνη πόλη «είναι μια πόλη φιλική για τους πολίτες της», όπως σημείωσε ο κ. Μανταλόβας

 

Τι κάνει ο Δήμος Ιωαννιτών στη στρατηγική της «έξυπνης πόλης»

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Θανάσης Μανταλόβας, αναφέρθηκε στα όσα υλοποιεί ή σχεδιάζει ο Δήμος Ιωαννιτών για να καταστήσει σταδιακά τα Γιάννενα μια «έξυπνη πόλη».

1.Υπάρχουσα Υποδομή

 • Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών

Ο Δήμος Ιωαννιτών είναι ΕΝΑΣ από τους  ελάχιστους Δήμους στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί τις υποδομές του δικτύου οπτικών ινών για την διασύνδεση των κτιρίων και υπηρεσιών του. Υφίσταται  λειτουργική διασύνδεση 25 δημοτικών κτιρίων, καθώς και άλλων υπηρεσιών, όπως Περιφέρεια, Νοσοκομεία, Επιμελητήρια, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Σχολεία, Πρωτοδικείο

 • Ασύρματο δίκτυο Δήμου Ιωαννιτών και Ασύρματο δίκτυο πρόσβασης χρηστών (WI- FI) σε 80 σημεία του λεκανοπεδίου

Πρόσβαση σε αγροτικά ιατρεία για ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Πρόσβαση των τοπικών κοινοτήτων στο κεντρικό πρωτόκολλο, δημοτολογίο και εφαρμογές οικονομικής υπηρεσίας. Αξιόπιστη/ταχύτερη πρόσβαση όλων των ΚΕΠ σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

 • Συστήματα έξυπνης κινητικότητας

 Α) Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση πολιτών για συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας.

Β) Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων και καυσίμων και βελτιστοποίηση της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών.

 

 1. Παρεμβάσεις που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης ή σχεδιάζονται
 • Έξυπνη ενέργεια: Ο Δήμος προχωράει στην αλλαγή του οδοφωτισμού με λαμπτήρες LED και σύστημα τηλεδιαχείρισης και γεωχωρικής απεικόνισης του οδοφωτισμού. Το συνολικό ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω της παρέμβασης  υπολογίζεται σε 56,4%.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν μέσα στο 2015 θα συνεχιστούν με 700.000 το 2016 και θα συνεχίζονται κάθε χρόνο, καθώς –όπως σημείωσε ο κ. Μανταλόβας – «στην ουσία ο Δήμος δημιουργεί ένα δικό του ‘πράσινο ταμείο’ που αυτοτροφοδοτείται κάθε χρόνο από τα χρήματα που εξοικονομεί στον οδοφωτισμό».

 • Έξυπνη Διακυβέρνηση: Υλοποιείται το έργο βελτίωσης του υδροδοτικού συστήματος ΣΥΔΛΙ με σύστημα τηλεδιοίκησης, όπου γίνεται αυτόματη λειτουργία των αντλιών μέσω του συστήματος ενώ παρακολουθούνται περισσότερα από 30 σημεία (αντλιοστάσια, δεξαμενές, γεωτρήσεις κ.α.). Τοποθετήθηκαν 12 τηλεμετρικοί σταθμοί ποιοτικών μετρήσεων νερού σε δεξαμενές και γεωτρήσεις.

 

 • Διαδραστική Ιστοσελίδα. Ο Δήμος σχεδιάζει και σύντομα θα θέσει σε λειτουργία μια διαδραστική ιστοσελίδα, όπου εκτός των άλλων ο πολίτης θα μπορεί να υποβάλει το αίτημα του και θα παρακολουθεί τον χρόνο υλοποίησης.
 • Ψηφιακό Παρατηρητήριο. Ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει κέντρο ελέγχου για όλες τις λειτουργίες του που θα μπορεί να επεκτείνεται και να αναβαθμίζεται.
 • Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Ο Δήμος είναι απολύτως έτοιμος ώστε να υποβάλει στο νέο ΕΣΠΑ την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας, έχοντας επιλέξει ως στρατηγικό συνεργάτη το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών. Όπως είπε ο κ. Μανταλόβας είναι μία από τις δράσεις του ΕΣΠΑ που αναμένεται να ανοίξουν σύντομα.

Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες μετακίνησης  τόσο των ανθρώπων όσο και των επιχειρήσεων στις πόλεις για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης.

 

 • Ενσωμάτωση της έξυπνης πόλης στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει ενσωματώσει τις αρχές τις ευφυούς πόλης στο Σχέδιο ΒΑΑ κι αυτό – όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος – «οδηγεί στην κατεύθυνση της Έξυπνης Ανάπτυξης (με επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία), στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και σε μια πιο ανταγωνιστική βιομηχανία), και τελικά στην Ανάπτυξη για Όλους (με δημιουργία θέσεων εργασίας και μείωση της φτώχειας).»

Ποιο συγκεκριμένα η Στρατηγική της ΒΑΑ του Δήμου Ιωαννιτών για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ενσωματώνει ενδεικτικά στοχευμένες παρεμβάσεις:

-Ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικές υποδομές (κτίρια & δίκτυου ηλεκτροφωτισμού),

-Προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας και πράσινων μεταφορών

-Καινοτόμες δράσεις έξυπνης εξειδίκευσης για την προώθηση και στήριξη της επιχειρηματικότητας

-Έξυπνης εξειδίκευση για την τουριστική και πολιτιστική προβολής της Πόλης.

 

 

Στρατηγική και Όραμα για την έξυπνη πόλη

Κλείνοντας ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Θανάσης Μανταλόβας, μίλησε για τη στρατηγική και το όραμα του Δήμου Ιωαννιτών. όπως είπε πρέπει:

 • Να προσδιορίσουμε το τι σημαίνει «έξυπνη πόλη» για εμάς
 • Να δομήσουμε τη προσέγγισή της Έξυπνης Πόλης αντλώντας από τους διαθέσιμους πόρους εμπειρίας
 • Να αναγνωρίσουμε τους εταίρους & να διαχειριστούμε συλλογικά τους στόχους
 • Να συμπληρώσουμε τον οδικό χάρτη που μπορεί να οδηγήσει στο όραμα
 • Να οργανώσουμε και να διεκδικήσουμε την απαραίτητα χρηματοδότηση
 • Να σκεφτόμαστε πέρα από το μέλλον: πώς κάνουμε τις διαδικασίες μιας «έξυπνης πόλης» αυτοσυντηρούμενες;

 

Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις – σημαντικές παρουσίες

Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε, εκτός από την εισήγηση του  κ. Μανταλόβα, υπήρξαν άκρως ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από την Δρ. Μαρία Μορφουλάκη, ερευνήτρια του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών, που ανέπτυξε το θέμα « Βιώσιμη Κινητικότητα: Στο επίκεντρο των στόχων των έξυπνων πόλεων του μέλλοντος».

Ο Αναστάσιος Μάνος, υπεύθυνος Ανάπτυξης INFOTRIP ΑΕ, παρουσίασε τις « Καινοτομίες σε εφαρμογές αστικής βιώσιμης κινητικότητας».

Ο  Γιώργος Σάρρος και ο Αθανάσιος Βραχινόπουλος, στελέχη της INFOTRIP ΑΕ, έκαναν την παρουσίαση των δύο έργων που υλοποιεί ο Δήμος Ιωαννιτών. Συγκεκριμένα του έργου «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση πολιτών για συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας» και  του έργου «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων και καυσίμων και βελτιστοποίηση της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών».

 

Σημαντικές ήταν οι παρουσίες εκπροσώπων φορέων και οργανισμών αλλά και ανθρώπων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους στη συζήτηση που ακολούθησε.

Το παρών έδωσαν, ο πρύτανης του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και καθηγητές από το πανεπιστήμιο,  ο πρόεδρος του Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, εκπρόσωποι της Τροχαίας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης, οι υπεύθυνοι των τμημάτων πληροφορικής των δύο νοσοκομείων, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όλοι οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιωαννιτών, καθώς και πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε Επίσης

Συγχαρητήρια από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στον Στέφανο Ντούσκο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκ μέρους της πανεπιστημιακής κοινότητας,  εκφράζουν δημόσια τα θερμά ...

Συμμετάσχετε στη συζήτηση

  Subscribe  
Notify of