Πέμπτη , 11 Απριλίου 2024
Αρχική / Ελλάδα / Όλγα Γεροβασίλη(ΣΥΡΙΖΑ)-Ο εσωτερικός έλεγχος, ως μηχανισμός βελτίωσης, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την καλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης

Όλγα Γεροβασίλη(ΣΥΡΙΖΑ)-Ο εσωτερικός έλεγχος, ως μηχανισμός βελτίωσης, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την καλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης

DD4LMLdXgAAlvk6Από:Γιώργος Γκόντζος([email protected])–Στον χαιρετισμό της  η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ,Όλγα Γεροβασίλη, στην ημερίδα με τίτλο «Ιδρύοντας Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση», η οποία διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Expertise France ανέφερε τα εξής:

Κυρίες και κύριοι,

Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες της σημερινής ημερίδας.

Η κυβέρνηση ανέλαβε τη διακυβέρνηση σε μία δύσκολη περίοδο για τη χώρα.

Ανέλαβε την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις αδικίες που είχαν δημιουργήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και να οδηγήσει τη χώρα στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στην ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η δημόσια διοίκηση αποτελεί έναν κρίσιμο τομέα για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας.

Για εμάς η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης αποτελεί πολιτική προτεραιότητα.

Ο οδικός μας χάρτης είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού δημοσίου τομέα, μέσα από τον δημοκρατικό προγραμματισμό και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, με σταθερές αρχές τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Ώστε μέχρι το τέλος της τετραετίας να έχει διαμορφωθεί μία νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη.

Για την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης κινούμαστε σε τρείς άξονες:

Ø  Πρώτον, βελτίωση της αποτελεσματικότητας,

Ø  Δεύτερον, ενίσχυση της ανεξαρτησίας και

Ø  Τρίτον, εμπέδωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της διοίκησης.

Σε αυτούς τους τρείς άξονες προχωράμε συντονισμένα, υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν το πρόσωπο της δημόσιας διοίκησης.

Η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτυγχάνει τους στόχους που κάθε φορά τίθενται με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας γενικότερα.

Μάλιστα, θα πρέπει να επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους αξιοποιώντας στο μέγιστο το ανθρώπινο κεφάλαιο και τους πόρους (οικονομικούς, τεχνολογικούς κλπ) που έχει στη διάθεση της.

Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης αναπτύσσουμε μία σειρά από δράσεις.

Δράσεις όπως:

Ø  Η αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών και η ορθολογική κατανομή του προσωπικού στο πλαίσιο των νέων Οργανισμών.

Ø  Η δημιουργία περιγράμματων θέσης για το σύνολο του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης.

Ø  Η απλούστευση και ψηφιοποίησης των διοικητικών διαδικασιών.

Ø  Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των ΚΕΠ με έμφαση στην εξυπηρέτηση τωνπολιτών, στην στήριξη της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης.

Ø  Η δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Παράλληλα, για πρώτη φορά, γίνεται μία συγκροτημένη προσπάθεια αποκομματικοποίησης και ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της δημόσιας διοίκησης.

Κυρία στοιχεία αυτής της προσπάθειας αποτελούν:

Ø  Η δημιουργία του θεσμού των Διοικητικών, των Τομεακών και των Ειδικών Τομεακών Γραμματέων και η επιλογή τους με αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία

Ø  Η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών.

Ø  Η επιλογή προϊσταμένων μέσω ενός σύγχρονου, ορθολογικού και αξιοκρατικού συστήματος, που διασφαλίζει την επιλογή των πλέον άξιων, κατάλληλων και ικανών υποψηφίων.

Ήδη προκηρυχθήκαν οι οριζόντιες θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων. Τον Σεπτέμβριο 2017 θα προκηρυχθούν και οι υπόλοιπες θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

Ø  Η εφαρμογή του νέου συστήματος κινητικότητας.

Στην προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ που μας συνδράμουν με την απαραίτητητεχνογνωσία τους.

Η Τεχνική Βοήθεια που παρέχεται από την Γαλλία, μέσω τηςExpertise France, αποτελεί κρίσιμο αρωγό σε αυτή την προσπάθεια.

Στο πλαίσιο της τεχνικής βοηθείας καταρτίστηκε και υλοποιείται ένα πρόγραμμα μεταρρυθμιστικών δράσεων για την περίοδο Μαΐου 2016 – Οκτωβρίου 2017 οι οποίες εστιάζουν σε πέντε (5) τομείς:

1.                     τη διακυβέρνηση/συντονισμό του κυβερνητικού έργου,

2.                     το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης,

3.                     τη διαφάνεια και τη λογοδοσία,

4.                     την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,

5.        την καθιέρωση ενός συστήματος διοίκηση αλλαγών για τη δημόσια διοίκηση.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει το συντονισμό της όλης προσπάθειας και συνεργάζεται στενά με τα άλλα Υπουργεία και Γενικές Γραμματείες που εμπλέκονται στην υλοποίηση του:

το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, τη Γ.Γ. της Κυβέρνησης, τη Γ.Γ. Συντονισμού, και φυσικά τη Γ.Γ. Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Σήμερα πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του υφιστάμενου σχεδίου δράσεων.

Κυρίες και κύριοι,

Η σημερινή ημερίδα αφορά ένα σημαντικό ζήτημα τον εσωτερικό έλεγχο στη δημόσια διοίκηση.

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ένα άγνωστο και συχνά παρεξηγημένο αντικείμενο στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο έλεγχος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την καλή λειτουργία για μιας δημόσια υπηρεσίας/οργανισμού.

Μια δημόσια υπηρεσία/οργανισμός για να λειτουργεί με άριστο τρόπο και να επιτυγχάνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας,θα πρέπει να εκτελεί τέσσερις βασικές λειτουργίες:

·         να προγραμματίζει,

·         να υλοποιεί,

·         να ελέγχει

·         και να επανασχεδιάζει τις δράσεις με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Ακολουθώντας αυτό τον κύκλο ενεργειών, που είναι γνωστός και ως κύκλος ποιότητας, διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωσή της.

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει χαρακτήρα συμβουλευτικό.

Αποτελεί πρωτίστως εσωτερική διαδικασία κάθε υπηρεσίας/φορέα.

Δεν πρέπει να συγχέεται με τον εξωτερικό έλεγχο.

Ο εσωτερικός έλεγχος γίνεται από την ίδια την υπηρεσία/φορέα. Σκοπό έχει να εντοπίσει αδυναμίες και αστοχίες στο τρόπο που λειτουργεί μια υπηρεσία και στη συνέχεια την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της.

Κάθε ανάλογη μονάδα εσωτερικού ελέγχου υπάγεται στον επικεφαλής κάθε φορέα/υπηρεσίας στον Υπουργό, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, σ’ αυτούς υποβάλλει τις εκθέσεις με τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις προτάσεις με τα μέτρα βελτίωσης.

Στη συνέχεια, με τη συνεργασία των αρμόδιων κάθε φορά υπηρεσιών του φορέα υλοποιούνται τα βελτιωτικά μέτρα.

Ο εσωτερικός έλεγχος ως βασικός μηχανισμός βελτίωσης θα πρέπει να υιοθετηθεί από το σύνολο της δημόσιας διοίκησης.

Η σημερινή Ημερίδα της Γ.Γ. Καταπολέμησης της Διαφθοράς συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση καθώς ενισχύει τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου που ήδη λειτουργούν.

Ενώ, παράλληλα. προωθεί τη δημιουργία νέων μονάδων εσωτερικού ελέγχου στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους ΟΤΑ με ειδική μέριμνα καισεβασμό στο «αυτοδιοίκητο» των ΟΤΑ.

 

Κυρίες και κύριοι,

Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Γ.Γ. Καταπολέμησης της Διαφθοράς για την πραγματοποίηση της Ημερίδας.

Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι ξανά κάθε επιτυχία στη σημερινή ημερίδα.

Δείτε Επίσης

Ε.Εξάρχου-Τα οράματά της για την περιοχή.”Τιμητική η πρόσκληση του Κ.Μητσοτάκη”

Από:Γιώργος Γκόντζος([email protected])=== Την θέλησή της να κάνει γνωστές , σε μεγαλύτερο ,ευρύτερο κοινό,  τις απαντήσεις ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments