Δευτέρα , 13 Νοεμβρίου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / Νέα των Δήμων / Αιτήσεις για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στην Ηγουμενίτσα

Αιτήσεις για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στην Ηγουμενίτσα

anryxfyehp50f14cc524302Από:Γιώργος Γκόντζος–Ενόψει της χορήγησης από τον Δήμο Ηγουμενίτσας αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 302/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής, από την Δευτέρα 23-02-2016 έως την Δευτέρα 21-03-2016

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι και η διαδικασία επιλογής ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 και 23 του Ν. 4264/2014.

Δικαιούχοι είναι:

Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α’ 82),

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση.

Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούμενης παραγράφου και η συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο μέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη.

Μαζί με  την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.- Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

2.- Πιστοποιητικό:

  • Αναπηρίας 50% ή τυφλών
  • Πολυτέκνων ή Τρίτεκνων
  • Αναπήρων του Ν 1370/44
  • Γονέων ανήλικων τέκνων με αναπηρία
  • Εγγραφής στα Δημοτολόγια Ελλήνων Ρομά
  • Απεξαρτημένων ατόμων

3.- Υπεύθυνη Δήλωση –Αίτηση ( Παρέχεται από τον Δήμο ) ότι δεν κατέχει ο ίδιος,ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

4.- Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

5.- Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

6.- Δύο Φωτογραφίες.

Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και με την προϋπόθεση έγκρισης  της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου θα χορηγηθεί βεβαίωση έγκρισης της άδειας την οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να προσκομίσουν  τα λοιπά  δικαιολογητικά  τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση από τα παρακάτω.

7.- Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος

8.- Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης

9.- Βεβαίωση της οικείας  Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ)  περί υποβολής δήλωσης  έναρξης άσκησης επιτηδεύματος.

10.- Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα  για εγγραφή σε αυτόν.

11.- Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας  εφόσον  πρόκειται  για διάθεση  τροφίμων και ποτών

Επιπλέον δικαιολογητικό που  θα κρίνει ο Δήμος ως απαραίτητο

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΣΗΣ

 

Δείτε Επίσης

Ν.Τσόλης-Σημαντική η συμβολή του αθλητισμού στην κοινωνικοποίηση των προσφύγων

  Από:Γιώργος Γκόντζος([email protected])— Στην  σημασία του  αθλητισμού  στην κοινωνικοποίηση  των  προσφύγων ,και  στις  δικές  του  ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments