Σάββατο , 3 Δεκεμβρίου 2022
Αρχική / Επικαιρότητα / Γιάννενα Νέα Εποχή : «Προτάσεις για το ΠΔ Λίμνης και τον Φορέα Διαχείρισης»

Γιάννενα Νέα Εποχή : «Προτάσεις για το ΠΔ Λίμνης και τον Φορέα Διαχείρισης»

Σε ανακοίνωση  της παράταξης «Γιάννενα Νέα Εποχή» αναφέρονται τα ακόλουθα: «Τις προτάσεις της επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την Λίμνη Παμβώτιδα, κατέθεσε η παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή» στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η παράταξη εκτιμά ότι το σχέδιο ΠΔ βασίζεται στην Ευρωπαϊκή και την Εθνική περιβαλλοντική πολιτική.

Παρά ταύτα υπάρχουν αρκετά θέματα που απαιτούν πολύ μεγαλύτερη προσοχή και διευκρίνιση. Επίσης μερικά άρθρα είναι πρόχειρα γραμμένα και απαιτούν επαναδιατύπωση, για να αποφευχθούν τα «γκρίζα σημεία» και οι μελλοντικές αμφισβητήσεις του διατάγματος.

Η παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή» καταθέτει τις ακόλουθες επισημάνσεις:

  1. Απαιτείται επακριβής προσδιορισμός των συντεταγμένων της ζώνης Α2, με δεδομένο ότι η υγροτοπική έκταση επεκτείνεται προς το ΝΔ άκρο.
  2. Στην ζώνη Α4, έχουν ενταχθεί αποκομμένες παραλίμνιες και λιμναίες περιοχές εξ’ αιτίας κατασκευής αναχωμάτων. Ειδικότερα στην  ζώνη Α4.1 προβλέπεται, μονοσήμαντα, ως χρήση η άσκηση αθλητικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων. Χωρίς να παραβλέπονται οι κοινωνικές -οικονομικές ωφέλειες από τέτοιου είδους δραστηριότητες, το συγκεκριμένο άρθρο παγιώνει μια κατάσταση.  Στο ΠΔ πρέπει να εξασφαλίζεται η  δυνατότητα μελλοντικής αποκατάστασης της υδραυλικής ισορροπίας της λίμνης από τις παρακείμενες πηγές (περιοχή  Αμφιθέας), η οποία έχει διαταραχθεί από την δημιουργία του αναχώματος. Σε κάθε περίπτωση οι προβλεπόμενες δραστηριότητες στην εν λόγω ζώνη θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα προβλεπόμενα μέτρα για την βελτίωση της οικολογικής κατάστασης της Παμβώτιδας,  από το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ, 1η αναθεώρηση 2017) και τα οποία αποτελούν συμμόρφωση της Πολιτείας για την εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60.
  3. Στην ζώνη Α7 περιλαμβάνονται εποχικά τέλματα και υγροτοπικά συστήματα, για τα οποία απαιτείται νομοθετική προστασία, στα πλαίσια του ΠΔ, ώστε να μην γίνονται αποδέκτες λυμάτων.
  4. Στις περιοχές Β5.1 (παραλίμνιο μέτωπο), Β5.2 και Β5.3 (Μάτσικας) απαγορεύεται η δόμηση. Μόνο η περιοχή Β5.1 προτείνεται να χαρακτηρισθεί ως Μητροπολιτικό Πάρκο. Για τις περιοχές αυτές θα πρέπει να εφαρμοσθούν, κατά προτεραιότητα, οι κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου, έτσι όπως έγιναν αποδεκτές και ενσωματώθηκαν στην αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού  Πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου . Μέχρι την έγκριση των προβλεπόμενων πολεοδομικών μελετών πρέπει να εφαρμόζονται οι περιορισμοί και οι διατάξεις της ισχύουσας ΖΟΕ.
  5. Για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις εντός των προτεινόμενων ζωνών από το Σχέδιο ΠΔ απαιτείται μια ολοκληρωμένη πρόταση – μέριμνα , ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους. Προαπαιτούμενο είναι ο έλεγχος και η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους. Ο λεπτομερής καθορισμός των ορίων επέκτασής και εκσυγχρονισμού τους, σύμφωνα με το είδος κάθε εγκατάστασης, είναι προϋπόθεση για την συνέχιση της λειτουργίας τους .
  6. Απαιτείται πρόβλεψη για την χωροθέτηση των περιοχών εναλλακτικών πηγών ενέργειας (κυρίως φωτοβολταϊκά), με βάση τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου και με προσδιορισμό της ποσοστιαίας κάλυψης στις προτεινόμενες εκτάσεις από αυτές τις εγκαταστάσεις.
  7. Για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΠΔ απαιτείται στις ζώνες τις οποίες προβλέπει να γίνεται αυστηρότατος έλεγχος της δόμησης και κάθε οικιστικής – περιβαλλοντικής παρέμβασης. Προαπαιτούμενο είναι ο φορέας ο οποίος διενεργεί τους προαναφερόμενους ελέγχους να διατηρεί την πλήρη αυτονομία του από κάθε πολιτική σκοπιμότητα.

Με αυτή την ευκαιρία η παράταξη μας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για τον αποκλεισμό του Δήμου Ιωαννιτών από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας.

Είτε οφείλεται σε ολιγωρία της Δημοτικής Αρχής που εκ των υστέρων διαμαρτύρεται είτε σε λανθασμένες επιλογές της ΠΕΔ Ηπείρου, είτε οφείλεται στο θεσμικό πλαίσιο που διατύπωσε η Πολιτεία πρόκειται για ένα μεγάλο λάθος που πρέπει άμεσα να διορθωθεί.

Η παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή» θεωρεί ότι ο Δήμος, στα διοικητικά όρια του οποίου υπάρχει η λίμνη, πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στον Φορέα όσο και στην λήψη όλων των αποφάσεων για το μέλλον της Παμβώτιδας.»

 

 

 

Δείτε Επίσης

Παγκόσμια κληρονομιά το πανηγύρι του Συρράκου

Ο τρανός χορός της Βλάστης Κοζάνης και το φεστιβάλ (πανηγύρι) Συρράκου στα Ιωάννινα, εντάχθηκαν στον ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments