Παρασκευή , 25 Ιουνίου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ιωαννίνων / ΕΡΓΟ : ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ – MEDLS-Επτά από τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση, αξιολογήθηκαν θετικά

ΕΡΓΟ : ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ – MEDLS-Επτά από τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση, αξιολογήθηκαν θετικά

διατροφη μεσογειοσ

Η Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, υλοποίησε με επιτυχία το έργο «Mediterranean Life Style – ΜedLS» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας και ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Μία από τις βασικές ομάδες στόχου του έργου ήταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Ιωαννίνων και για την οποία υλοποιήθηκαν μια σειρά από δράσεις όπως, η λειτουργία γραφείου πληροφόρησης το οποίο παρείχε ενημέρωση στις επιχειρήσεις για το έργο και τις ευκαιρίες που προσφέρει και παράλληλα ενθάρρυνε τη συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων και την ένταξή τους στο δίκτυο που συστάθηκε στο πλαίσιο του έργου με την κοινή επωνυμία «MedLS».

Σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα στον τομέα της προβολής και ανάδειξης των παραδοσιακών αγροδιατροφικών προϊόντων. Τοπικές επιχειρήσεις συμμετείχαν στις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου από την Περιφέρεια Ηπείρου όπως στις διεθνείς εκθέσεις Food Expo στην Ελλάδα και Fiera del Levante στην Ιταλία, καθώς και  τα Road Show στο Λεβεράνο (Ιταλία) και στα Ιωάννινα.

Επτά από αυτές τις επιχειρήσεις υπέβαλαν αίτηση, αξιολογήθηκαν θετικά από την διμερή Τεχνική Επιτροπή του έργου και εντάχθηκαν στο δίκτυο με τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το κοινό σήμα ποιότητας του δικτύου MedLS, ενώ μελλοντικά θα επωφεληθούν από τις κοινές δράσεις του δικτύου. Το δίκτυο παραμένει ανοικτό και μετά τη λήξη του έργου για την ένταξη και άλλων επιχειρήσεων που το επιθυμούν, εφόσον βέβαια καλύπτουν τα απαιτούμενα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στο εγχειρίδιο MedLS που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία όλων των εταίρων.

Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε έρευνα  σε δείγμα είκοσι επιχειρήσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων από την οποία προέκυψαν τα αδύναμα σημεία των επιχειρήσεων και καταγράφηκαν βασικές ανάγκες για την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και της εξωστρέφειάς των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα :

  1. Η επιχειρηματική κοινότητα αξιολογεί ότι απαιτούνται βελτιώσεις στον τομέα της τυποποίησης και συσκευασίας των αγροδιατροφικών προϊόντων προκειμένου να καταστούν πιο δυναμικά και να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των διεθνών αγορών.

 

  1. Για τη βελτίωση των καναλιών διανομής των προϊόντων απαιτείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων όπως : εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη συστηματική και συντονισμένη προβολή των αγροδιατροφικών προϊόντων της Ηπείρου, δημιουργία κλαδικών συνεταιρισμών, δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διάθεσης τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων, δικτύωση των επιχειρήσεων, επιμόρφωση παραγωγών και επιχειρηματιών σε θέματα προβολής και διακίνησης εμπορευμάτων.

 

  1. Οι επιχειρήσεις κρίνουν απαραίτητη τη στήριξη όλων των βαθμίδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων και προτείνουν δράσεις όπως : α) την προβολή των ηπειρώτικων προϊόντων μέσα από τους διαδικτυακούς τόπους των δήμων, των περιφερειακών ενοτήτων και της Περιφέρειας Ηπείρου, β) την προβολή των προϊόντων μέσα από τη συμμετοχή των προαναφερθέντων φορέων σε εθνικές και διεθνούς χαρακτήρα εκθέσεις, γ) τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων με αιχμή τα τοπικά προϊόντα όπως οινογαστρονομικές εκδηλώσεις και δ) την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους παραγωγούς και όλους τους εμπλεκόμενους στον αγροδιατροφικό τομέα.

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε Επίσης

Οι παρεμβάσεις του Θωμά Μπέγκα στο δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων

Το τελευταίο αντίο στον Φίλιππο Τσουμάνη και από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου απηύθυνε ο ...

Συμμετάσχετε στη συζήτηση

  Subscribe  
Notify of