Τρίτη , 30 Νοεμβρίου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2331595529Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 24-03-2016 συνεδριάσεως.

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-03-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγ. Παρασκευή – Φούρκα προς Σαμαρίνα», προϋπολογισμού 140.000,00 με Φ.Π.Α.

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Επαρχιακών Οδών Δήμου Ζαγορίου», αναδόχου «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 05-07-2016.

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδού Πληκάτι – Αετομηλίτσας», αναδόχου Δημόκριτου Φώτου ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2016.
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Επισκοπικό – Αμπελιά», προϋπολογισμού 19.000,00 με Φ.Π.Α.
 3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κάτω Πεδινά – Ελαφότοπος», προϋπολογισμού 50.000,00 με Φ.Π.Α.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 13Α Λευκοθέα – Δελβινακόπουλο», προϋπολογισμού 30.000,00 με Φ.Π.Α.
 5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Άρτας – Πρέβεζας στον κόμβο Πασσά», προϋπολογισμού 45.000,00 με Φ.Π.Α.
 6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού στο ύψος Μονολιθίου Πρέβεζας με κατασκευή σαρζανέτ», προϋπολογισμού 45.000,00 με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή συντήρηση διαμόρφωση κτιριακών Εγκαταστάσεων Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) Ιωαννίνων και του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού (Π.Σ.) Ιωαννίνων», αναδόχου ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ, μέχρι την 18-08-2016.
 8. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», αναδόχου εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 30-07-2016.
 9. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στραγγιστικού και οδικού δικτύου ΤΟΕΒ Πόρου», αναδόχου Κων/νου Κούγκουλη Ε.Δ.Ε. μέχρι την 30-07-2016.
 10. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθιζήσεων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας εντός της Τ.Κ. Παραποτάμου», αναδόχου Ντίνα Θωμά, μέχρι την 30-06-2016.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες μεταφύτευσης οκτώ φοινίκων και δέκα καλλωπιστικών δέντρων από τον χώρο έμπροσθεν της Περιφέρειας Ηπείρου, στην πλατεία του Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού € 10.250,82 με Φ.Π.Α.
 12. Απόφαση επί της από 30-01-2016 ένστασης της εταιρείας «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.» κατά του από 26-01-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθοτόπου Δήμου Ν. Σκουφά», προϋπολογισμού € 571.574,00 με ΦΠΑ και επί της έγκρισης του ως άνω Πρακτικού ΕΔ, βάσει της με αριθμ. πρωτ. οικ. 28237/268/31-03-2016 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 13. Απόφαση επί του αιτήματος του Δημητρίου Θεμελή, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.
 14. Έγκριση του από 31-03-2016 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού € 10.660,00 με ΦΠΑ, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για το γραφείο πληροφόρησης επιχειρηματιών και ευρύτερου κοινού του παραδοτέου 2.2 Εξοπλισμός του Έργου «Cross Border Infrastructural Project» με ακρωνύμιο C.B.I.P., το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013», και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 15.     Έγκριση 2ο/30-03-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Απομάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου του Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού δαπάνης € 59.000,00, πλέον Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 16. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αντλιοστασίου Τ.Ο.Ε.Β. πεδιάδας Παραμυθιάς (Αεροδρόμιο – Γαρδίκι) – Προμήθεια υλικών υψηλής τάσης – περιέλιξη, επισκευή ηλεκτροκινητήρα 340HP / (R.p.m=1.500)», προϋπολογισμού € 15.375,00 με ΦΠΑ.
 17. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρων ποτίσματος ζώων στο Ανθοχώρι Μετσόβου», προϋπολογισμού € 350,00 με ΦΠΑ.
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/88, στην πρώην υπάλληλο της Περιφέρειας Ηπείρου, Κοντογιάννη Ευτυχία.
 19. Έγκριση μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κ. Ιωάννη Κατέρη στην Αθήνα, από 11 έως 12-04-2016 προκειμένου να παραστεί στην εκδήλωση «Η ελαιοκομία ως μοχλός ανάπτυξης της γεωργίας στην Ήπειρο» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 20. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση» που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα 15-18/4/2016.
 21. Έγκριση συμπληρωματικών δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ», που διοργανώνεται στη Λευκωσία της Κύπρου, το χρονικό διάστημα 15-17/04-2016.
 22. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον τουρισμό και τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, στη Ρώμη, στις 21/04/2016 σε συνεργασία με την Ελληνική πρεσβεία και τον ΕΟΤ, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 23. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 24. Έγκριση Α’ τροποποίησης και αύξηση της κατανομής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000.
 25. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-03-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρόσβασης με τσιμεντόστρωση στη θέση “Σπαρτιά” Δ.Δ. Κουκουλίων Άρτας», προϋπολογισμού € 23.000,00 με ΦΠΑ.
 26. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-03-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στην ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
 27. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση περιοχής περιβάλλοντος χώρου Ιεράς Μονής Ροβέλιστας Άρτας», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 28. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση αποκομμένου πρανούς – επέκταση τεχνικού στον επαρχιακό δρόμο Γιαννιώτη – Σκουληκαριά», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 29. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Καστανιά–Τετράκωμο», αναδόχου Απόστολου Στεφάνου, Ε.Δ.Ε., μέχρι την 04-06-2016.
 30. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 31. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στη Θεσσαλονίκη, την 03-04-2016, προκειμένου να παραβρεθεί, σε συνάντηση εργασίας στην Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 32. Έγκριση δαπανών για αγορά υλικού για την πανελλήνια εθελοντική δράση καθαρισμού «Let’s do it Greece» που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου 2016, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» Υποέργο:  Αποκατάσταση – συντήρηση οδού στο Δ.Δ. Νέας Κερασούντας  Δήμου Ζηρού», αναδόχου Κωνσταντίνου Κώστα  του Χρήστου, μέχρι την 16-07-2016.
 34. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/01-04-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2016», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 35. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας και μεταφοράς υγρού αζώτου για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 109.035,81 με Φ.Π.Α.
 37. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 38. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Παπαδήμα Βασιλικής, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο του Π.ΙΝ.ΕΠ. με θέμα «Επίσημος έλεγχος στη διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων» από 11 έως και 15 Απριλίου 2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 39. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Καστοριά, από 08 έως 10-04-2016, προκειμένου να παραβρεθεί στη 2η συνάντηση εργασίας των Περιφερειών για θέματα τουρισμού, που διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 40. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Γεωργίου Ντόμου, για τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ (και τυχόν επανέλεγχο) εντός του 2016, των οχημάτων της Π.Ε. Άρτας.
 41. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μεταφορά αδρανών υλικών για στρώση, στο campus Κατσικάς (Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών).
 43. Έγκριση μετακίνησης του Δημητρίου Κλούμπα, Αν. Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 6 έως 7-04-2016 για την συμμετοχή του στη σύσκεψη που οργανώνεται από την ΕΝΠΕ, με αντικείμενο την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων στη μεταφορά μαθητών, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

 

Δείτε Επίσης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Στελέχη της Δημοτικής Αρχής, συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη

Θέματα που σχετίζονται με την ενίσχυση και την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Δήμου αποτέλεσαν ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments