Τρίτη , 21 Ιουνίου 2022
Αρχική / Επικαιρότητα / Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές των Δήμων Ιωαννιτών και Δωδώνης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές των Δήμων Ιωαννιτών και Δωδώνης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα οχημάτων “25o Ηπειρωτικού Rally”,
την Κυριακή 14-07-2019, σε περιοχές των Δήμων Ιωαννιτών και Δωδώνης.-

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.2, 44 και 109 του Ν. 2696 / 99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμό 1259/19/1216968 από 07-06-2019 διαταγή της Διευθύνσεως Τροχαίας Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α., με την οποία μας στάλθηκε το «Πρόγραμμα αγωνιστικών εκδηλώσεων της Ο.Μ.Α.Ε., μηνός Ιουλίου 2019».
3. Την υπ’ αριθμό 2501/18/110-γ’ από 25-06-2019 Απόφαση του κ. Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ηπείρου, περί της χορήγησης αδείας τελέσεως του εν θέματι αγώνα (ΑΔΑ: 6Η6146ΜΚ6Π-ΞΜΓ).
4. Την υπ’ αρίθμ. 6793/ 19/1359634 από 27-06-2019 αναφορά –πρόταση του Αστυνομικού Τμήματος Δωδώνης, μετά των προσηρτημένων εγγράφων.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την ασφάλεια των οδηγών του αγώνα και την εξυπηρέτηση
κοινού:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Τη διακοπή κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων, εκτός των συμμετεχόντων στον εν θέματι αγώνα:
1. Την Κυριακή 14-07-2019 από ώρα 08:00 έως 15:30, στο τμήμα από την διασταύρωση προς Κοσμηρά και προς Δωδώνη της Ε.Ο (17), έως την είσοδο Δραμεσιών.
2. Την Κυριακή 14-07-2019 από 08:30 έως 16:00, στο τμήμα από έξοδο εγνατίας οδού προς Πολύγυρο, έως την διασταύρωση προς Δραμεσιούς.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παραπάνω οδικό δίκτυο, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Δωδώνης, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί (σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 83229/8127 από 07-06-2019 έγγραφο του αρμοδίου για τη συντήρηση της οδού φορέα, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων,
Περιφέρειας Ηπείρου).
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Η τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του διοργανωτή και του Αστυνομικού Τμήματος Δωδώνης.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα των διοργανωτών και τα οχήματα άμεσης ανάγκης.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 6ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης και την παρουσία τροχονόμων του Αστυνομικού Τμήματος Δωδώνης.

Δείτε Επίσης

Δωρεάν διαχείριση των ποιμενικών ζώων από τον Δήμο Ιωαννιτών

Στο πλαίσιο του προγράμματος της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων το αρμόδιο τμήμα του Δήμου συναντήθηκε ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments