Τετάρτη , 6 Ιουλίου 2022
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας Ηπείρου για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠεΣΔΑ)

Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας Ηπείρου για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠεΣΔΑ)

Με θέμα τη «Γνωμοδότηση για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου», συνεδριάζει από το απόγευμα η Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας Ηπείρου.

Την εισήγηση στην Επιτροπή έκανε η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Τατιάνα Καλογιάννη. Ακολούθησε παρουσίαση του Αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου από τους εκπροσώπους της Μελετητικής Εταιρίας ΕΠΤΑ  κ.κ. Δαμιανό Μπούρκα και Χρήστο Βενέτη και στη συνέχεια επί του σχεδιασμού υπεβλήθησαν ερωτήσεις από Δημάρχους κ.α.. Η συνεδρίαση είναι σε εξέλιξη.

 

Ακολουθεί η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Τ. Καλογιάννη:

 

Κυρίες και κύριοι,

 

Η Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου πιστή στην επιλογή της που έθεσε, ως στρατηγικό στόχο, τη διαφύλαξη του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, επιδεικνύει συστηματική παραγωγική δραστηριότητα τόσο στην υλοποίηση έργων όσο και στον σχεδιασμό νέων υποδομών και λειτουργιών.

Με την πολιτική της βούληση αλλά και τη συστηματική, συνεχή & εντατική προσπάθεια των τεσσάρων τελευταίων ετών (2011-2014) κινήθηκε σε 2 βασικούς άξονες:

την ολοκλήρωση όλων των μεγάλων περιβαλλοντικών έργων υποδομής που είχαν καθυστερήσει σημαντικά τις προηγούμενες δεκαετίες και
την ενσωμάτωση όλων των νέων πολιτικών της Ε.Ε. που προκύπτουν από την Οδηγία 2008/98.

Κεντρικός παράγοντας για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος αποτελεί η διαχείριση των αποβλήτων.

Η διαχείριση των αποβλήτων ρυθμίζεται από το, σε ισχύ, Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ηπείρου του 2004, σχέδιο από το οποίο προέκυπταν συγκεκριμένα έργα, δράσεις & μέτρα που έπρεπε να υλοποιηθούν (όπως άλλωστε φαίνεται και στην εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας το 2011, από αυτά είχαν υλοποιηθεί ΜΟΝΟ οι 2 ΧΥΤΑ (Καρβουναρίου & Βλαχέρνας) και είχαν αποκατασταθεί αρκετοί Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).

ΣΗΜΕΡΑ στην Περιφέρειά μας:

Λειτουργούν 3 Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), στους οποίους έγιναν συμπληρωματικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση της λειτουργίας τους.

Αποκαταστάθηκαν όλοι οι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), με αποτέλεσμα, εκτός του περιβαλλοντικού και κοινωνικού οφέλους, το οικονομικό όφελος της Περιφέρειά μας, αφού αποφεύχθηκαν τα δυσβάσταχτα πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που άρχισαν να επιβάλλονται σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σχετικά με το Δίκτυο των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), το οποίο συμπληρώνει την ορθολογική διαχείριση αστικών αποβλήτων της Π.Η., έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις και βρισκόμαστε στο στάδιο σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης με τους ΦοΔΣΑ, ώστε στη συνέχεια να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί η υλοποίησή τους στα πλαίσια της νέας προγραμματικής Περιόδου.

Σχεδιάστηκε, χωροθετήθηκε & αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων, η οποία εντάχθηκε στο νόμο περί ΣΔΙΤ τον Μάιο του 2013. Σήμερα, ως αποτέλεσμα συνεχούς και συντονισμένης προσπάθειας, ολοκληρώσαμε ταχύτατα τη διαγωνιστική διαδικασία και βρισκόμαστε στο στάδιο οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων και, τελικά, της υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης. Με την ολοκλήρωσή της και τη λειτουργία της, στα τέλη του 2016, αποφεύγεται και άλλο δυσβάσταχτο πρόστιμο που αφορά στο ειδικό τέλος ταφής ανεπεξέργαστων αποβλήτων.

Έχει εγκριθεί δε, η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ, ύψους  20 εκ. €.

Παράλληλα με την ολοκλήρωση και δρομολόγηση όλων των παραπάνω υποδομών, που εκκρεμούσαν για έτη, προχωρήσαμε στην αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ηπείρου, το οποίο αποτελεί και το πρώτο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που καταρτίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους στόχους του Ν. 4042/2012 καθώς και με τις κατευθύνσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η φιλοσοφία του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ είναι πολύ διαφορετική από το παλιό σχέδιο καθώς στηρίζεται και στοχεύει στην προώθηση:

της πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων,
της χωριστής συλλογής διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων με στόχο την επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης τους
της ανακύκλωσης των αποβλήτων με καινοτόμες δράσεις (όπως τα πράσινα σημεία)

Σε συνδυασμό δε, με την αξιοποίηση των προαναφερόμενων υποδομών αποσκοπεί στην ορθολογικότερη και πιο ολοκληρωμένη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων.

Μέχρι σήμερα και σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ Ηπείρου, έχει τεθεί το σχέδιο σε δημόσια διαβούλευση από το Δεκέμβριο του 2013 τόσο με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας όσο και μέσω της επίσημης διαδικασίας διαβούλευσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (με την εκπόνηση της ΣΜΠΕ).

Έχουν εκφράσει απόψεις Δήμοι, Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, του ΥΠΕΣ, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι Δ/νσεις Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, οι Διευθύνσεις Δασών και άλλοι συναρμόδιοι δημόσιοι φορείς.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης βρίσκεται στο στάδιο των τελικών υπογραφών για την έκδοση της ΚΥΑ των συναρμόδιων υπουργών και ΣΗΜΕΡΑ:

η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Ηπείρου, καλείται να επικυρώσει την Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ καθώς εκπροσωπεί όλους τους φορείς και τους πολίτες της Περιφέρειας που θα κληθούν να εφαρμόσουν τα μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, συμβάλλοντας καταλυτικά στην οικιστική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος για το σύνολο της Περιφέρειας.

 

αρχείο λήψης

Δείτε Επίσης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Συνελήφθη για κλοπές

Συνελήφθη χθες  το βράδυ στα Ιωάννινα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων , ένας ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments