Κυριακή , 30 Ιουνίου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου “Αθανάσιος Τσακάλωφ”.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Παραλαβή της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου».

Εισηγητές: κ. κ. Ι. Λιόντος & Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχοι

 1. Παραλαβή της οριστικής μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση, ανάδειξη και προστασία παραλίμνιας περιοχής από την είσοδο της Δ.Κ. Περάματος έως την Περιοχή «Μάτσικας»”

Εισηγητές: κ. κ. Ι. Λιόντος & Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχοι

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών. (αρ. απόφ. 122/2018 ΕΠΖ)
 2. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης Ιωαννίνων, ΟΤ 23, 25α, 25β, 25, 26, 38, 38α και 38β. (αρ. απόφ. 17/2019 ΕΠΖ)
 3. Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λασπότοπου και Βοτανικού Δήμου Ιωαννιτών. (αρ. απόφ. 20/2019 ΕΠΖ)
 4. Τροποποίηση χρήσεων γης στο ΟΤ 668α  του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Περιβλέπτου Δήμου Ιωαννιτών. (αρ. απόφ. 25/2019 ΕΠΖ)
 5. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σταυρακίου στο ΟΤ56. (αρ. απόφ.31/2019 ΕΠΖ)
 6. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 34/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση κανονιστικής πράξης για παραχώρηση και χρήση τμημάτων κοινοχρήστου χώρου του Δήμου Ιωαννιτών». (αρ. απόφ.21/2019 ΕΠΖ)
 7. Παραχώρηση Πλατείας Πύρρου για ψυχαγωγικά παίγνια. (αρ. απόφ. 28/2019 ΕΠΖ)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικών συλλόγων έτους 2019.
 2. Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης γηπέδου στον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ.
 3. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
 4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2018.
 5. Έγκριση παραχώρησης στη Μητρόπολη Ιωαννίνων αγροτεμαχίου στην Τ.Κ.Κρανούλας.
 6. Έγκριση έκδοσης CD για τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Πρίντζου.
 7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην ημερίδα για τις εξελίξεις στο χώρο της κοιλιοκάκης , ως συνδιοργανωτής με το σύλλογο “Η ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ”.
 8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον εθνομάρτυρα Ευαγόρα Παλληκαρίδη, ως συνδιοργανωτής με το 1ο Γυμνάσιο Ανατολής.
 9. Τροποποίηση της 216/1996 Α.Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου στο κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία “Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Ιωαννίνων” με διακριτικό τίτλο “ΣΧΕΔΙΑ”.
 10. Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Δήμο.
 11. Διαγραφές – διορθώσεις παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί στο λογιστικό σύστημα του Δήμου.
 12. Έγκριση της υπ’ αρ. 36/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 13. Απ΄ευθείας εκμίσθωση Δημ. ακινήτου στη θέση “Βρυσόκα Α΄διαθέσιμο” Τ.Κ.Μπάφρας.
 14. Διαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών από δημοτικά τέλη δημοτικό φόρο και ΤΑΠ
 15. Διαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Πρόστιμα Αυθαιρέτων.
 16. Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης και την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων μισθωμάτων.
 17. Εν μέρει ανάκληση της υπ΄ αριθµ. 156/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και επαναβεβαίωση ποσού λόγω εσφαλμένης διαγραφής
 18. Εξέταση αιτήματος για συνέχιση μείωσης μισθώματος δημοτικού καταστήματος
 19. Εξέταση αιτήματος της κ. Σωσσάνας Παππά του Χρήστου για ανταλλαγή αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητας Κουτσελιού και έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής που αφορά την καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κουτσελιού.
 20. Λήψη απόφασης για την παράταση η μη σύμβασης παραχώρησης στην υπηρεσία Ασύλου.
 21. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2019
 22. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών.
 23. Έγκριση διενέργειας της Εργασίας/Υπηρεσίας: Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ).
 24. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 37-39.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του  του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Ιωαννιτών» (αρ. απόφ. 36/2019 του ΟΚΠΑΠΑ)

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος

 1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Ιωαννιτών». (αρ. απόφ. 38/2019 του ΟΚΠΑΠΑ)

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος

 1. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού και τoυ Προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου του 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών με την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. (αρ. απόφ. 53/2019 του ΟΚΠΑΠΑ)

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος

 1. Έγκριση έκθεσης Ορκωτών λογιστών για το κλείσιμο οικονομικής χρήσης έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Ιωαννιτών.

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος

 1. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής για εκδηλώσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (αρ. απόφ. 52/2019).

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

 1. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος
 2. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Ιωαννιτών για το έτος 2018 (χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018).

 Εισηγητής: κ. Βασ. Τσαμπαλάς, Πρόεδρος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

 1. Αποδοχή απόφασης Γεν. Δ/νσης Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη του έργου με τίτλο: «Innovation Pathways for Urban development και ακρωνύμιο «PITSTOP» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και έγκριση πληρωμών της πράξης από ίδια έσοδα του Δήμου Ιωαννιτών.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Ιωαννιτών για το έτος 2019.
 2. Έγκριση προβολής τουριστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ιωαννιτών σε έντυπο μέσο.
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ιωαννιτών με τίτλο «REGIONAL CENTER OF EXCELLENCE FOR TOURISM AND RELATED INDUSTRIES» και ακρωνύμιο «CERTRI» στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Programme GreeceAlbania 2014-2020 (INTERREG IPA CBC Programme GreeceAlbania 2014-2020)», στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ιωαννιτών.
 4. Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης για τη δικτύωση αδελφοποιημένων πόλεων και πόλεων Αδριατικού-Ιονίου άξονα, στο πλαίσιο «Διπλωματίας Πόλεων».
 5. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Υπαίθριου  στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

ΙΣΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εισηγητής:  κ. Παν. Κολόκας, Αντιδήμαρχος

 1. Παράταση Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Κουτσελιού.
 2. Παράταση Μίσθωσης ακινήτου στον Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών, όπου στεγάζεται το 3ο Νηπιαγωγείου Κατσικάς.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εισηγήτρια:  κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ

 1. Έγκριση συμπληρωματικής κατανομής ποσού 73.290,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη των δαπανών θέρμανσης.
 2. Παραχώρηση της χρήσης χώρων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Συλλόγους.
 3. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας (ESB, ΕUROPALSO).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εισηγητής:  κ. Γ. Βίνης , Αντιδήμαρχος

 1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση- Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε του έργου: Υποκατηγορία Α1 ,ομάδα 11η ‘’ Χερσαίο τμήμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ. (Κήποι Έβρου- Φλωροβούνι Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εισηγητής: κ. Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας για τις ανάγκες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 2. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας για τις ανάγκες των υπηρεσιών,  υπό τη Μορφή Αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017).
 4. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ιωαννιτών και του “Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας” για την υλοποίηση του έργου: «Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης του καλαμιώνα της λίμνης Παμβώτιδας».

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση συνδετήριας οδού οικισμού Γαϊδουρόραχης με το δρόμο  Λογγάδων – Βασιλικής» του  Δήμου Ιωαννιτών.
 2. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Περιοχής Οχυρών Μπιζανίου».
 3. Εξέταση αιτήματος για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Άρση επικινδυνότητας της πέτρινης τοιχοποιίας της οδού Μ. Αλεξάνδρου 47» του Δήμου Ιωαννιτών».
 4. Εξέταση αιτήματος για τη χορήγηση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Νήσου» του Δήμου Ιωαννιτών.
 5. Εξέταση αιτήματος για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες αντιστήριξης και αποκατάστασης ζημιών στο Δ.Δ. Κοσμηράς και Δαφνούλας».
 6. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Παμβώτιδας».
 7. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εταιρεία WIND EΛΛAΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ επί του (πεζόδρομου Μ. Αγγέλου, Ζυγομάλλη και Γρ. Σακκά).
 8. Χορήγηση η μη δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εταιρεία WIND EΛΛAΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ (πάροχος) και με ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ επί του (οδοστρωμάτων των οδών 28ης Οκτωβρίου, Χαριλάου Τρικούπη και Πουτέτση).

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση φιλοξενίας μαθητών προγράμματος Erasmus.
 2. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ: Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ιωαννιτών, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγ. Δημητρίου Κρύας».
 3. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ: Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ιωαννιτών, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση – συντήρηση οδού σύνδεσης Ε.Ο Ανατολής –Κατσικά με την πόλη των Ιωαννίνων».
 4. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας για το σχεδιασμό προγράμματος ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας.
 5. Εκλογή παραιτηθέντος μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής Ιωαννίνων του κληροδοτήματος ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ.
 6. Έγκριση παραχώρησης δωρεάν χρήσης δημοτικού ακινήτου που Πλ. Γηροκομείου.
 7. Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Β. Μέγα στη Θεσσαλονίκη.
 8. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθ. Μανταλόβα στην Αθήνα.
 9. Έγκριση μετακίνησης της Εντεταλμένης Συμβούλου κ. Γ. Γιώτη στην Κέρκυρα.

 

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x