Σάββατο , 17 Απριλίου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Τεχνικά Έργα / Στο αρχείο έθεσε ο «Συνήγορος του Πολίτη» την αναφορά των κατοίκων για το έργο κατασκευής της οδού Νιάρχου

Στο αρχείο έθεσε ο «Συνήγορος του Πολίτη» την αναφορά των κατοίκων για το έργο κατασκευής της οδού Νιάρχου

Στο αρχείο τέθηκε από το Συνήγορο του Πολίτη η αναφορά που είχε κατατεθεί από τη νομική εκπρόσωπο κατοίκων σχετικά με τη νομιμότητα του έργου κατασκευής της οδού Σταύρου Νιάρχου, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τον συνολικό συγκοινωνιακό σχεδιασμό της.

Ο «Συνήγορος του Πολίτη» επικαλείται την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την Ειδική Πράξη 26/20.12.2017 του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία χαρακτηρίστηκε «ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 279/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων (διαδικασία απαλλοτριώσεων).

«Aπό την ως άνω απόφαση του ΣτΕ -καταλήγει ο «Συνήγορος του Πολίτη»- πηγάζει δεδικασμένο, το οποίο ισχύει για κάθε διοικητική αρχή και καταλαμβάνει και τα διοικητικής φύσεως ζητήματα που κρίθηκαν και διατυπώνονται στην αιτιολογία της απόφασης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Για τους ανωτέρω λόγους, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι έχει εξαντλήσει το περιθώριο της διαμεσολαβητικής του παρέμβασης στο ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο της αναφοράς σας, η οποία δια του παρόντος αρχειοθετείται.»

Δείτε Επίσης

Αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για την επέκταση της Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου από την Περιφέρεια Ηπείρου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με απόφασή της ανέδειξε την Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ως ...