Κυριακή , 30 Ιουνίου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / ΑΡΤΑ: Το Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος θα εγκατασταθεί στην Πανεπιστημιούπολη

ΑΡΤΑ: Το Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος θα εγκατασταθεί στην Πανεπιστημιούπολη

O Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητής κ. Αναστάσιος Τσίνας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, στην έδρα της Περιφέρειας στα Ιωάννινα. Αφού συζήτησαν για τον συντονισμό των δράσεων που πραγματοποιούν από κοινού, ο κ. Καχριμάνης του ανακοίνωσε ότι η Περιφερειακή Αρχή αποφάσισε το Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος να εγκατασταθεί στο Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.) της Πανεπιστημιούπολης, στους Κωστακιούς Άρτας.

Ο κ. Τσίνας αφού ευχαρίστησε τον κ. Περιφερειάρχη για την απόφασή του, δήλωσε ότι το Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος θα αποτελέσει την εναρκτήρια δομή για την ενεργό δραστηριοποίηση του Π.Α.ΤΕ.Π.Η. και τελικά ο μεγάλος ωφελούμενος από τη λειτουργία του θα είναι ο κλάδος της αγροδιατροφής στην Ήπειρο και όσοι ασχολούνται με αυτόν. Επιπλέον, η εγκατάσταση και η λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας Κρέατος στους χώρους του Π.Α.ΤΕ.Π.Η. αφενός επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της Περιφέρειας Ηπείρου στο επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος Γεωπονίας στην Άρτα και αφετέρου ενδυναμώνει ακόμη περαιτέρω τη μακροχρόνια συνεργασία της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η Ήπειρος αποτελεί κρίσιμο πόλο ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα, αφού διατηρεί το 17% της Ελληνικής χοιροτροφίας, το 60% της πτηνοτροφίας, επεξεργάζεται το 16% του Ελληνικού γάλακτος και παράγει επίσης το 16% του Ελληνικού κρέατος, ενώ διατηρεί τον μεγαλύτερο αριθμό αγροτικών επιχειρήσεων ανά κάτοικο και είναι η μόνη Ελληνική Περιφέρεια που η κτηνοτροφική παραγωγή υπερτερεί της φυτικής σε αναλογία 3:1, όπως ακριβώς συμβαίνει στις αναπτυγμένες χώρες του Ευρωπαϊκού βορρά.

Το Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος με τις δράσεις του θα συμβάλει ουσιαστικά στον μετασχηματισμό της αλυσίδας αξίας των τροφίμων στο πλαίσιο της Μεσογειακής διατροφής, τη δυνατότητα εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής για την αυθεντικότητα, ποιοτική ανάδειξη και διακριτή επωνυμία των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου και τέλος την καινοτομία στην γενετική με την εφαρμογή ολιστικών προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης και ποιότητας κρέατος στους πληθυσμούς αιγοπροβάτων, χοίρων και πουλερικών που εκτρέφονται στην Ήπειρο.

Το Π.Α.ΤΕ.Π.Η. αποτελεί ιδιαίτερη δομή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνδεδεμένο με τη Σχολή Γεωπονίας, στο οποίο έχουν αποδοθεί 55 στρέμματα στη ΒΑ πλευρά της Πανεπιστημιούπολης Άρτας. Από το 2021, διαθέτει εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας ενώ έχουν στελεχωθεί και η διοικητικές του αρχές. Η εγκατάσταση του Κέντρου Καινοτομίας Κρέατος στο Π.Α.ΤΕ.Π.Η., πέραν των αυτοτελών δομών, υποδομών και προσωπικού που θα διαθέτει το ίδιο, διασφαλίζει το ενδιαφέρον και τη διαρκή μέριμνα της Σχολής Γεωπονίας και του προσωπικού της για την επίτευξη των σκοπών του.

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...