Δευτέρα , 15 Απριλίου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / ΔΕΥΑΙ: Νέοι Κωδικοί Πληρωμής μέσω “ΔΙΑΣ

ΔΕΥΑΙ: Νέοι Κωδικοί Πληρωμής μέσω “ΔΙΑΣ

Η ΔΕΥΑΙ ενημερώνει τους καταναλωτές ότι από 6-2-2023, οι Κωδικοί Πληρωμής μέσω “ΔΙΑΣ”, οι οποίοι αναγράφονται στο κάτω μέρος του εντύπου του λογαριασμού, αλλάζουν λόγω αλλαγής της πολιτικής των Τραπεζών σε RF. Παρακαλούνται οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν τον παραπάνω τρόπο ηλεκτρονικής πληρωμής να μην χρησιμοποιούν πλέον τους παλαιούς κωδικούς αλλά τους νέους όπως θα αναγράφονται στους λογαριασμούς οι οποίοι θα εκδίδονται από 6-2-2023 και μετά.

Πέραν των ανωτέρω, υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στην πλατφόρμα ydata.eu και να λαμβάνουν τον λογαριασμό της ύδρευσης με e-mail. Η εγγραφή γίνεται δωρεάν και συνοδεύεται από έκπτωση 1,24€ ανά λογαριασμό. Η ΔΕΥΑΙ ενθαρρύνει τους πολίτες να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ydata.eu αφού κατ’ αυτόν τον τρόπο, πέραν της έκπτωσης και της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών, συμβάλουν σημαντικά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...