Δευτέρα , 1 Ιουλίου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / Ε. Ζάβρα(Επιστημονική Συνεργάτης- Σύμβουλος Ηπείρου · ΙΝΕ ΓΣΕΕ )-Αναγκαία η έγκαιρη  συμβουλευτική παρέμβαση και πληροφόρηση των ανέργων και των εργαζομένων

Ε. Ζάβρα(Επιστημονική Συνεργάτης- Σύμβουλος Ηπείρου · ΙΝΕ ΓΣΕΕ )-Αναγκαία η έγκαιρη  συμβουλευτική παρέμβαση και πληροφόρηση των ανέργων και των εργαζομένων

 

Από: Γιώργος Γκόντζος([email protected])—-  Τις  δραστηριότητες, τους στόχους και τους αποδέκτες των πρωτοβουλιών του Ινστιτούτου Εργασίας  της ΓΣΕΕ , ανέδειξε  η Ευρυνόμη Ζάβρα, Επιστημονική Συνεργάτης- Σύμβουλος ΗπείρουΙΝΕ ΓΣΕΕ  σε συνέντευξή της(Ηχητικό ΕΔΩ) στην εκπομπή “ό,τι πεις εσύ” (Γιώργος Γκόντζος), στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων .

Τα βασικά σημεία  της παρέμβασής  της είναι τα ακόλουθα:

“Το Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστώσει ότι οι αλλεπάλληλες και εκτεταμένες ανατροπές στην οικονομία έχουν ως επακόλουθο τη ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, τόσο η διατήρηση όσο και η αναζήτηση μιας θέσης εργασίας αποτελεί μία σύνθετη και απαιτητική διαδικασία.

Σε αυτό το δυσμενές και αόριστο περιβάλλον καθίσταται αναγκαία η έγκαιρη  συμβουλευτική παρέμβαση και πληροφόρηση των ανέργων και των εργαζομένων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Για το λόγο αυτό, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, έχει αναπτύξει εξειδικευμένη δομή Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης εργαζομένων και ανέργων στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η δομή παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής και  απευθύνεται:

  • σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα στα πεδία των εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας και πολιτικών απασχόλησης, καθώς και ζητήματα που ενδιαφέρουν τους απασχολούμενους σε επιχειρήσεις,

  • σε ανέργους στα πεδία της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την ένταξη /επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά, οι τρόποι υποστήριξης των εργαζομένων αφορούν:

  • Εξατομικευμένη πληροφόρηση για θέματα εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας (συνταξιοδοτικά, αποζημιώσεις, βλαπτικές μεταβολές κ.α.).

  • Ενημερωτικά δελτία σχετικά με την ισχύουσα εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία.

Τα δελτία συντάσσονται από εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων και εν συνεχεία αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ενώ παράλληλα, προωθούνται προς τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους (εργασιακό άγχος, συγκρούσεις στο χώρο εργασίας, επικοινωνία στον εργασιακό χώρο κ.α.).

Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι από τον Οκτώβρη υλοποιήσαμε 5 εργαστήρια με τη Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων με άλλα 2 προγραμματισμένα για το Μάρτιο, με Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Κοινότητας, ενώ τη Παρασκευή που μας πέρασε υλοποιήθηκε εργαστήριο σε συνεργασία με το Διαπολιτισμικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης «Ακαδημία» και την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων. Σε αυτό το εργαστήριο 3 διερμηνείς μετέφραζαν σε πραγματικό χρόνο τα λεγόμενα του Συμβούλου του ΙΝΕ, σε μια μικτή εκπαιδευτική διαδικασία, όπου ο σύμβουλος ήταν εξ αποστάσεως, ενώ οι εκπαιδευόμενοι δια ζώσης στην αίθουσα Δημήτρης Χατζής του δήμου Ιωαννιτών. Επίσης αυτή την εβδομάδα θα υλοποιηθεί με πρωτοβουλία της Άρσις εργαστήριο που απευθύνεται σε εργαζόμενους όλων των δομών μεταναστών και προσφύγων από όλη την Ήπειρο

Αναλυτικά, οι τρόποι υποστήριξης των ανέργων αφορούν:

 

  • Πληροφόρηση διά ζώσης και εξ αποστάσεως για θέματα εκπαίδευσης/ κατάρτισης, επιδοτούμενα προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, νέες θέσεις εργασίας, εργασιακά δικαιώματα και επαγγελματικά περιγράμματα.

  • Διά ζώσης Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσω εξ ατομικευμένης υποστήριξης ή/και ομαδικών εργαστηρίων, που στοχεύει στην ενίσχυση των ανέργων και στην ενδυνάμωσή τους σχετικά με τον σχεδιασμό επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, ανάπτυξη επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Επίσης παρέχεται βοήθεια στη συμπλήρωση προκηρύξεων του ΑΣΕΠ και λοιπών φορέων.

  • Ενημέρωση του πως συμπληρώνω μια αίτηση στον ΑΣΕΠ ή άλλο φορέα για προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας.

  • Να σημειώσω ότι όλες οι υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν είναι δωρεάν.”

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...