Κυριακή , 19 Μαΐου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / Εγκρίθηκε η δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών

Εγκρίθηκε η δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών

Την δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, στην δια περιφοράς συνεδρίαση της Τετάρτης. Η αναμόρφωση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία από το κλείσιμο του ταμείου του 2019.

Έτσι ο προϋπολογισμός αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο δουλειάς για την Δημοτική Αρχή αφού αποτυπώνει το σύνολο των εσόδων αλλά και την οριστικοποίηση όλων των οφειλών συνεχιζόμενων συμβάσεων για έργα, προμήθειες, υπηρεσίες καθώς και νέα έργα και δράσεις της Δημοτικής Αρχής για το 2020.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του προϋπολογισμού, το χρηματικό υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 διαμορφώθηκε στο ποσό των 23,5 εκατομμυρίων.

Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φώτης Βάββας η προσπάθεια για αύξηση των εισπράξεων από βεβαιωθείσες οφειλές θα συνεχιστεί καθώς αυτό επιτρέπει στο Δήμο να έχει ίδια έσοδα τα οποία μπορεί να διαθέσει σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ενδεικτικό είναι ότι στο τελευταίο τετράμηνο του 2019 εισπράχθηκαν περίπου 850 χιλιάδες όταν όλο το προηγούμενο διάστημα του έτους είχαν εισπραχθεί περίπου 700 χιλιάδες.

Η τροποποίηση του προϋπολογισμού περιλαμβάνει δύο ακόμη πολύ σημαντικά στοιχεία:

  • Το πρώτο είναι η ενίσχυση του ΟΚΠΑΠΑ με 200 χιλιάδες ευρώ ώστε να μπορέσει να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες των δομών του και να χορηγήσει μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους.
  • Το δεύτερο είναι η ενίσχυση των πιστώσεων για την εισφορά στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με ποσό 1,4 εκατομμύρια.

Η ενίσχυση γίνεται με βάση την απόφαση του ΦΟΔΣΑ για αναμόρφωση της τιμολογιακής του πολιτικής με επιμερισμό των τελών σε όλους τους Δήμους της Ηπείρου.

Η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων έχει εκφράζει την διαφωνία της με την απόφαση αυτή που επιφέρει μεγάλη αύξηση στην διαχείριση των απορριμμάτων της και έχει κάνει γνωστό ότι θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την ακύρωσή της.

Παρόλα αυτά δεσμεύει στον προϋπολογισμό την προβλεπόμενη δαπάνη ώστε να μην επιτρέψει καμία υποψία περί αύξησης των ανταποδοτικών τελών στην διάρκεια του έτους.

Σημειώνεται ότι η παράταξη «Ενότητα Πολιτών» απείχε από την συγκεκριμένη ψηφοφορία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίαση προχώρησε στην αποδοχή πίστωσης 100 χιλιάδων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να καλυφθούν ανάγκες για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοιού COVID-19. Σε αυτές περιλαμβάνονται απολυμάνσεις κτιρίων, μόνιμων εγκαταστάσεων και οδοστρωμάτων, όπως και προμήθεια υλικού για την παροχή μέσων προστασίας στους εργαζόμενους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα συνεχίσουν να συνεδριάζουν δια περιφοράς για όσο διάστημα χρειαστεί.

Από την αντιδημαρχία έξυπνης πόλης και το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα είναι έτοιμη εντός των ημερών η πλατφόρμα που θα επιτρέπει συνεδριάσεις και με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν όλοι όσοι συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του Δήμου.

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...