Παρασκευή , 10 Νοεμβρίου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / Επιστολή του επικεφαλής του «Κοινού των Ηπειρωτών» προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου

Επιστολή του επικεφαλής του «Κοινού των Ηπειρωτών» προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Σταύρο Παργανά, απέστειλε ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών», Γιώργος Ζάψας, επισημαίνοντας τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε,

Έχουμε προσκληθεί, για τις 16 Απριλίου, στην ΕΙΔΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3852/2010, δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

Αφού σας ευχαριστήσουμε για το ενημερωτικό υλικό απολογισμού των Υπηρεσιών και Οργάνων της Περιφέρειας Ηπείρου, που μας παρασχέθηκε μέχρι σήμερα, σας παρακαλώ για την πιστή εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου 185 του Καλλικρατικού Νόμου, καθώς και του άρθρου 20 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΥΑ 42071/ΦΕΚ2938/Β/17-7-2020). Η παρούσα επισήμανση γίνεται, επειδή σε ανάλογη όχλησή μας το έτος 2019, για τον απολογισμό του έτους 2018, αυτό δεν συνέβη και επανερχόμαστε με μοναδικό κίνητρο να συμβάλουμε στη συζήτηση της πολύ σημαντικής αυριανής διαδικασίας, η οποία θα συμπεριλάβει και τον απολογισμό του έτους 2019, που εκ των πραγμάτων δεν έγινε.

Η θέση μας εδράζεται στα διαλαμβανόμενα στον νόμο και στον Κανονισμό Λειτουργίας του συλλογικού μας οργάνου, αναφορικά με το θέμα της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της Εκτελεστικής Επιτροπής:

  1. Κάθε χρόνο, σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση της Περιφέρειας.
  2.  Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου γίνεται μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, με εξαίρεση το πρώτο έτος της εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Διαβούλευσης, οι Δήμαρχοι των Δήμων της Περιφέρειας και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.
  3. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά την παρουσίαση των πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής από τον Περιφερειάρχη, τοποθετούνται οι μετέχοντες.
  4. Στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του παρόντος άρθρου, αμέσως μετά την έκθεση πεπραγμένων, που παρουσιάζει ο Περιφερειάρχης, ο λόγος δίνεται στον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης.
  5. Η Περιφέρεια μεριμνά για τη μετάδοση της συνεδρίασης από τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, το διαδίκτυο, καθώς και για τη χρήση κάθε άλλου μέσου ενημέρωσης των πολιτών.
  6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα, το οποίο που προβλέπει το παρόν άρθρο, παρέλθει, χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι περιφερειακοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 167 του νόμου για τη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Θα σας παρακαλούσα να τηρηθούν με ακρίβεια όσα ο νομοθέτης προβλέπει, ώστε να αποφευχθούν παρεξηγήσεις προηγούμενων ετών.

Σε κάθε περίπτωση, δεν συναινούμε στην ακολουθητέα διαδικασία προηγούμενων χρόνων, να προηγούνται οι απολογισμοί των κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών του απολογισμού του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Εξάλλου, μας έχουν κοινοποιηθεί ήδη οι εισηγήσεις τους και γνωρίζουμε το περιεχόμενο.

Ευχαριστώ για την επικοινωνία.»

Δείτε Επίσης

Σημαντικά ευρήματα στο Αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης

Τα νέα αρχαιολογικά και επιγραφικά τεκμήρια που εντοπίστηκαν από τις δεκαετείς ανασκαφές του θεάτρου της ...