Σάββατο , 1 Οκτωβρίου 2022
Επικαιρότητα
Αρχική / Επικαιρότητα / «International Conference about Health Tourism»

«International Conference about Health Tourism»

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) διοργανώνει Διήμερο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο, με τη συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων με θέμα τον Ιατρικό Τουρισμό και τον Τουρισμό Υγείας.

Το Συνέδριο«International Conference about Health Tourism», συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 14 & Τρίτη15 Δεκεμβρίου 2020 & ώρα 17.00 μ.μ.–20.30μ.μ.

Ελεύθερη συμμετοχή

Για εγγραφή στο συνέδριο, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο https://zoom.us/webinar/register/WN_zr793QoASkGXHOxQlEVo1g

Στο έργο συμμετέχει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) (Περιφερειακή Διεύθυνση Ιωαννίνων) ως Επικεφαλής Εταίρος του Έργου, το Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Πάτρας–Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ο Δήμος Santa Cesarea Terme και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Brindisi της Ιταλίας.

Το Έργο InMed-Tour που χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 -Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, με προϋπολογισμό 897.703,80 €, εισάγει ένα νέο είδος τουριστικού προϊόντος στην περιοχή που ονομάζεται «Τουρισμός Υγείας» και αναφέρεται στη μετακίνηση ατόμων εκτός της χώρας διαμονής με σκοπό την απόκτηση Ιατρικής Περίθαλψης.

Το Έργο αποτελεί μια διασυνοριακή προσπάθεια που θα φέρει σε επαφή τις βιομηχανίες Υγείας και Έρευνας με τις τοπικές επιχειρήσεις.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου e-Cluster, στο οποίο θα αποθηκεύονται ιατρικές πληροφορίες και από τις δύο χώρες για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών.

Το e-Cluster θα οδηγήσει στην ανάπτυξη υπηρεσιών συνεργασίας και δικτύωσης, και στην πρόσβαση στις δυνατότητες που προσφέρει η έρευνα και καινοτομία.

Στο πλαίσιο του Έργου, αναπτύσσεται επίσης η πλατφόρμα e-Tour Facilitator, που θα επικεντρώνεται στους τελικούς χρήστες του προϊόντος του Τουρισμού Υγείας, δηλαδή στους ασθενείς και τους τουρίστες.

Αυτή η πλατφόρμα θα προσφέρει υπηρεσίες αντιστοίχισης στους ασθενείς που αναζητούν τουριστικές μονάδες και μονάδες υγείας, ώστε να λάβουν θεραπεία.

Συνολικά, το έργο θα προσφέρει ένα εντελώς νέο τουριστικό προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας και θα φέρει σε επαφή ερευνητικούς φορείς με επιχειρήσεις, ώστε οι τελευταίες να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στην Έρευνα &Ανάπτυξη και την Καινοτομία.

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Χριστίνα Γεωργακοπούλου –Υπεύθυνη Έργου Τηλ: +30 210 8110826, email: [email protected] Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Μπράχου Ειρήνη –Υπεύθυνη Επικοινωνίας Τηλ: +30 26510 79738, email: [email protected] Email: [email protected]: http://www.inmedtour.euFacebook:www.facebook.com/InMedTour

Το πρόγραμμα Interreg VA Ελλάδα – Ιταλία είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει να βοηθήσει τους δημόσιους οργανισμούς και τους τοπικούς φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσουν νέα πολιτική, προϊόντα και υπηρεσίες με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε διάφορους τομείς, όπως η μπλε ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροτική βιομηχανία τροφίμων και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας στοχεύει στην επίτευξη μέγιστης απόδοσης από 123 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και κατά 15% από τα 2 κράτη μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.

Δείτε Επίσης

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: 500 χιλιάδες για έργα αγροτικής οδοποιίας

Η διαδικασία της δημοπράτησης ανοίγει για το έργο βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές ...