Δευτέρα , 6 Φεβρουαρίου 2023
Αρχική / Επικαιρότητα / ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 “Διαρροές σωληνώσεων ύδρευσης στην ΚΟΝΤΣΙΚΑ και εξέλιξη έργου “ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ”

ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 “Διαρροές σωληνώσεων ύδρευσης στην ΚΟΝΤΣΙΚΑ και εξέλιξη έργου “ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ”

  1. Διαρροές στον κεντρικό αγωγό διανομής από τη δεξαμενή ύδρευσης στην Κόντσικα.

Πριν από 2 μήνες ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κόντσικας ενημέρωσε τη ΔΕΥΑΙ για τη μεγάλη διαρροή που παρατηρείται στον αγωγό μετά τη δεξαμενή αποθήκευσης που υδροδοτεί την Κόντσικα.

Η βλάβη αυτή δεν έχει αποκατασταθεί, παρόλο που έχει διενεργηθεί αυτοψία από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΥΑΙ.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τα ακόλουθα:

  • Ποιά είναι τα αίτια της βλάβης και πού οφείλεται η καθυστέρηση της αποκατάστασής της;
  • Μπορεί να υπάρξει, από τη ΔΕΥΑΙ, μία σοβαρή και υπεύθυνη δέσμευση για το πότε θα γίνει η αποκατάσταση της βλάβης αυτής;
  • Επειδή τέτοιου είδους βλάβες παρουσιάζονται τακτικά, μπορείτε να μας ενημερώσετε ποιά ποσότητα νερού χάνεται σε ετήσια βάση είτε σε απόλυτο μέγεθος ή σε ποσοστιαία βάση επί της ποσότητας του νερού που αντλείται;
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
  • Στις 06.10.2020 (1 χρόνο πριν) η Οικονομική επιτροπή (θέμα 4ο) ενέκρινε την επικαιροποιημένη μελέτη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».
  • Στις 14.09.2021 (1 μήνα πριν) η Οικονομική επιτροπή (θέμα 9ο) ενέκρινε πάλι την επικαιροποίηση της μελέτης του ίδιου έργου!
  • Χθες, στην Οικονομική Επιτροπή το 14ο θέμα αφορούσε και πάλι την «Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», προϋπολογισμού 560.000€.

Θυμίζω, επίσης, ότι η δημοτική αρχή έλαβε έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο την 4η Δεκεμβρίου 2019 (θέμα ΔΣ/2) για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Ηπείρου.

Στην απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ του έργου το Μάρτιο του 2021, 6 μήνες πριν, αναφερόταν οι όροι:

  1. Απαιτείται απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δήμου για την καταβολή της ιδιωτικής συμμετοχής, το αργότερο σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης ένταξης.
  2. Απαιτείται η έγκριση του συνόλου των επικαιροποιημένων μελετών πριν τη δημοπράτηση της κατασκευής της υποδομής και της προμήθειας του εξοπλισμού.

Σήμερα, 2 χρόνια μετά, και το έργο δεν έχει καν δημοπρατηθεί.

Παρακαλούμε για τις συγκεκριμένες απαντήσεις σας στα παρακάτω:

α. Έχει ληφθεί απόφαση για την καταβολή της ιδιωτικής συμμετοχής;

β. Πόσα χρήματα καλύπτει η ιδιωτική συμμετοχή από τον συνολικό προϋπολογισμό των 560.000€;

γ. Να μας καταθέσετε την σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

δ. Να μας καταθέσετε συγκριτικό πίνακα με τις αλλαγές που έχουν γίνει μεταξύ των δύο διαφορετικών εκδοχών της μελέτης δηλ. αυτής που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 14-09-2021 (θέμα 9 της ΟΕ), και αυτής που εγκρίθηκε χθες.

Τέλος, και επειδή στην ίδια περιοχή θα χωροθετηθεί και το εργοτάξιο του Δήμου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πώς εξελίσσεται το θέμα και τί υπολείπεται ακόμη για την μετεγκατάστασή του.

Δείτε Επίσης

Ανακοίνωση του ΚΚΕ, για πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας στην Ανατολή Ιωαννίνων

“Η Τομεακή Επιτροπή Ιωαννίνων του ΚΚΕ και η ΚΟΒ Ανατολής του ΚΚΕ, απευθυνόμαστε πρώτα από ...