Παρασκευή , 22 Οκτωβρίου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Επικαιρότητα / Μήνυμα της ΔΕΙΑΙ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Μήνυμα της ΔΕΙΑΙ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Η 22α Μαρτίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό (World Water Day) στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά με το περιβάλλον και την ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το 1992, αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα του φυσικού αυτού πόρου για τη ύπαρξη και διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας.

Με 2,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, δηλαδή πάνω από το ¼ του παγκόσμιου πληθυσμού, βάσει των στοιχείων της Έκθεσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της UNICEF, να ζουν πολύ πιο κάτω από τα σύγχρονα πρότυπα για την ασφαλή ύδρευση και αποχέτευση, δικαιολογείται πλήρως το γεγονός ότι η πρόσβαση σε καθαρό νερό και αποχέτευση αποτελεί τον 6ο Στόχο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ατζέντας για το 2030, που ψηφίστηκε το 2015 από το ΟΗΕ.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, που επηρεάζει άμεσα την υδατική κρίση, ποιοτική και ποσοτική, κάνουν τους Φορείς Διαχείρισης Ύδατος, όπως η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, να στραφούν στη διεύρυνση των συνεργασιών τους για την προστασία και την ορθολογική διαχείριση του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου. Συνεργασιών, που επιβάλλεται να επεκτείνονται πέρα από τα σύνορα των κρατών και να ενισχύουν διακρατικές συνεργασίες για την ανάπτυξη προτύπων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και την υιοθέτηση κοινών καλών πρακτικών στην κατεύθυνση της ασφαλούς διάθεσης πόσιμου νερού, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής μας.

Μία τέτοιου είδους στοχευμένη συνεργασία αποτελεί και το πρόγραμμα με το ακρωνύμιο SAVE WATER, στο οποίο συμμετέχει ως Εταίρος η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg Ελλάδα – Αλβανία. Βασικός στόχος της διακρατικής αυτής συνεργασίας για την ΔΕΥΑ Ιωαννίνων είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών για την ποιοτική παρακολούθηση, την καταγραφή των καταναλώσεων, αλλά και τον περιορισμό των διαρροών στον βασικό πολεοδομικό ιστό της πόλης των Ιωαννίνων

Μέσω επίσης της γενικότερης συνεργασίας των Εταίρων του SAVE WATER θα αναπτυχθεί κοινή μεθοδολογία (Μνημόνιο Συνεργασίας, MOU) για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Μεθοδολογία, η οποία βασίζεται στην έγκαιρη πρόβλεψη, στη συνεχή παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτινων πόρων, στη λήψη μέτρων πρόληψης και στην ανάπτυξη κοινών σχεδίων στρατηγικού σχεδιασμού εναλλακτικών λύσεων για αντιμετώπιση μελλοντικών προβλημάτων, με χρήση νέων σύγχρονων τεχνολογιών.

Η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων στηρίζει λοιπόν έμπρακτα τον στόχο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό τόσο επεκτείνοντας τις δράσεις της μέσω κοινών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος για «αυτοπροστασία» και «ανανέωση». Κάτι που καλεί να κάνουν και όλοι οι δημότες των Ιωαννίνων, στον βαθμό που τους αναλογεί, για την ορθολογική χρήση αυτού του πολύτιμου αγαθού, που μας παρέχεται από τη φύση. Δεν μπορούμε απλά να μένουμε θεατές· όλοι και ο καθένας ξεχωριστά διαδραματίζουμε έναν σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη αλυσίδα προστασίας των υδάτινων πόρων στηρίζοντας σε κάθε φάση των δραστηριοτήτων μας τις δυνατότητες του φυσικού περιβάλλοντος όπου ζούμε, για να μας παρέχει …ζωή!

Δείτε Επίσης

Διεθνές συνέδριο για τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου του Αλή Πασά

Με ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο που πραγματεύεται τα ιστορικά γεγονότα στα Γιάννενα και την Ήπειρο ...