Κυριακή , 30 Ιουνίου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / Ν. Γιατρομανωλάκης σε Σταύρο Καλογιάννη: το ΥΠΠΟΑ έχει ενισχύσει εμπράκτως τη δράση των ΔΗΠΕΘΕ για το 2020, ενώ για το 2021 έχει ήδη δρομολογηθεί οικονομική ενίσχυση προς το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων

Ν. Γιατρομανωλάκης σε Σταύρο Καλογιάννη: το ΥΠΠΟΑ έχει ενισχύσει εμπράκτως τη δράση των ΔΗΠΕΘΕ για το 2020, ενώ για το 2021 έχει ήδη δρομολογηθεί οικονομική ενίσχυση προς το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων

Την στήριξη των καλλιτεχνών, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, είχε ζητήσει ο Σταύρος Καλογιάννης, καταθέτοντας στη Βουλή σχετική Αναφορά προς το Υπουργείο Πολιτισμού(αρ. πρωτ. 2587/2021),μετά από συνεργασία που είχε με εκπροσώπους τηςΈνωσης Ηπειρωτών Καλλιτεχνών.

Στην απάντησή του ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Γιατρωμομανωλάκης, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗΠΕΘΕ) αποτελούν εδώ και 40 χρόνια το βασικότερο εργαλείο ανάπτυξης θεατρικής πολιτικής στην περιφέρεια. Αναγνωρίζοντας αυτό το ρόλο, αλλά και την αναμφισβήτητη προσφορά τους στην πολιτιστική ζωή, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στηρίζει έμπρακτα και αδιάλειπτα το θεσμό των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων με τα ΔΗΠΕΘΕ,οι οποίες, μεταξύ άλλων, καθορίζουν και το ύψος της οικονομικής στήριξης.

Το 2020 και το 2021, πέραν της καθιερωμένης οικονομικής ενίσχυσης, το Υπουργείο Πολιτισμού μερίμνησε και για την παροχή έκτακτης οικονομικής στήριξης λόγω της πανδημίας, αυξάνοντας τους πόρους που διοχέτευσε προς τα ΔΗΠΕΘΕ της χώρας, προκειμένου να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις από τη διακοπή των δραστηριοτήτων τους λόγω των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊου.

Ειδικότερα, κάθε ΔΗΠΕΘΕ για το έτος 2020 έλαβε το ποσό των €70.000 μέσω των Προγραμματικών Συμβάσεων, καθώς και το ποσό των €20.000 ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν ως αποτέλεσμα της λήψης μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού. Η ως άνω έκτακτη επιχορήγηση αποσκοπούσε στην τόνωση των θεατρικών σκηνών και του πολιτισμού στην περιφέρεια γενικότερα, καθώς και στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου των ΔΗΠΕΘΕ.

Επιπροσθέτως, δέκα ΔΗΠΕΘΕ, ανάμεσα τους και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων (ΔΗΚΕΠΕΘΕ Ιωαννίνων) έλαβαν το ποσό των €10.000 έκαστο για την υλοποίηση δράσεων σε αρχαιολογικούς χώρους.Επιπλέον, η ΔΗΚΕΠΕΘΕ Ιωαννίνων, ως ένας από τους φορείς του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για το Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος έλαβε επιχορήγηση ποσού €20.000 για την πραγματοποίηση του Διεθνούς Εργαστηρίου Καλλιτεχνικής Έρευνας του Αρχαίου Δράματος με την ονομασία “ΘΕΡΙΝΟ ΜΑΝΤΕΙΟ”, καθώς και την πραγματοποίηση του Πανελληνίου Θεατρικού Φεστιβάλ Πανεπιστημίων.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων έλαβε για το έτος 2020 συνολικά οικονομική στήριξη από το ΥΠΠΟΑ ύψους €120.000, ενώ το γενικό σύνολο επιχορηγήσεων που έλαβαν τα ΔΗΠΕΘΕ για το 2020, ανέρχεται στο ποσό των €1.283.000.

Αναφορικά με το έτος 2021,έχει υπογραφεί νέα Προγραμματική Σύμβαση μονοετούς διάρκειας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων), του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία προβλέπει ποσό χρηματοδότησης €35.000 ως βασικής και έως €35.000 ως πρόσθετης, κατόπιν αξιολόγησης συγκεκριμένων απολογιστικών στοιχείων σύμφωνα με τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η επιχορήγηση για το 2021 έχει εγκριθεί από το ΥΠΠΟΑ να δοθεί άπαξ, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, ακριβώς λόγω της πανδημίας […]. Επίσης, το Θέατρο θα λάβει €10.000επιπλέον σε περίπτωση που επιλέξει να παρουσιάσει παραγωγές το καλοκαίρι σε αρχαιολογικούς χώρους.

Τέλος, το ΥΠΠΟΑ ενέκρινε την ανανέωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για το Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος για την επόμενη τριετία (2021-2023), στο οποίο μετέχει και η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, η οποία θα λάβει επιχορήγηση ποσού €20.000 ανά έτος.

Συνεπώς, ως προς το πρώτο ερώτημα και όπως προκύπτει ευχερώς και από τα ανωτέρω ποσά, το ΥΠΠΟΑ αντιλαμβανόμενο πλήρως την δραστηριότητα των ΔΗΠΕΘΕ ως καίριας σημασίας για την προώθηση του πολιτισμού στις περιφέρειες της χώρας, έχει ενισχύσει εμπράκτως τη δράση των ΔΗΠΕΘΕ και δη της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων για το έτος 2020, ενώ για το έτος 2021 έχει ήδη δρομολογηθεί σχετική οικονομική ενίσχυση προς την ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων. Ως προς τα πνευματικά κέντρα των Δήμων, για τα οποία ζητείται οικονομική ενίσχυση στο πρώτο ερώτημα, σημειώνεται ότι το εν λόγω ζήτημα εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΟΑ.Ως προς τα ζητήματα που τίθενται με το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο ερώτημα υπογραμμίζεται ότι αυτά κείνται πέραν των αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΟΑ. Ειδικά ως προς το τρίτο ερώτημα, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Προγραμματική Σύμβαση, τόσο καλλιτεχνικός προγραμματισμός όσο και η επιλογή του καλλιτεχνικού προσωπικού και των συνεργατών του φορέα, αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, ο οποίος εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θεωρούμε ουσιώδες συστατικό των ΔΗΠΕΘΕ την διοικητική και καλλιτεχνική τους αυτοτέλεια».

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...