Πέμπτη , 4 Ιουλίου 2024
Αρχική / ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ / Ολοκλήρωση 2ης Φάσης του 100 Intelligent Cities Challenge

Ολοκλήρωση 2ης Φάσης του 100 Intelligent Cities Challenge

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία «Πρόκληση των 100 Έξυπνων Πόλεων» («100 Intelligent Cities Challenge»), ολοκληρώθηκε το 3ο City Lab, στο οποίο συμμετείχε και ο Δήμος Ιωαννιτών, ως μέλος της πρωτοβουλίας.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου συζήτησαν με τους εκπροσώπους των άλλων πόλεων το πλαίσιο των δράσεων που θα αναπτυχθούν για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Δήμου, για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, την ενίσχυση της συνεργασίας με το τοπικό οικοσύστημα, τη συμμετοχικότητα των πολιτών στα ζητήματα της πόλης και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο των στελεχών του Δήμου όσο και των πολιτών.

Επιπλέον, τα στελέχη του Δήμου που συμμετείχαν στις εργασίες του 3ου City Lab είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για καλές πρακτικές που εφαρμόζονται εντός και εκτός Ευρώπης σε θέματα πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης, τουρισμού, ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης, ανοικτών δεδομένων, κυκλικής οικονομίας κ.λπ.

Κατά τη 2η φάση υλοποίησης της Πρωτοβουλίας, ο Δήμος Ιωαννιτών πέτυχε να είναι η πρώτη ελληνική πόλη και μια από τις πρώτες πόλεις του δικτύου που εντάχθηκε στην πλατφόρμα Tech4Good MarketPlace, πριν την έναρξη του 3ου City Lab. Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, οι πόλεις και το τοπικό οικοσύστημά τους έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν λύσεις και καλές πρακτικές που εφαρμόζουν, είτε αυτές υλοποιήθηκαν τοπικά, είτε υιοθετήθηκαν από άλλες περιοχές και εφαρμόστηκαν επιτυχημένα στις συγκεκριμένες πόλεις. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αποτελεί οδηγό για τις πόλεις στην υιοθέτηση δοκιμασμένων λύσεων σε κοινά προβλήματα, αλλά και βήμα προβολής των επιτυχιών και πρωτοβουλιών του οικοσυστήματος μια πόλης για την επίλυση των προβλημάτων της.

Με την ένταξη της πόλης των Ιωαννίνων στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, δίνεται η δυνατότητα σε εταιρείες και επαγγελματίες της πόλης, που έχουν αναπτύξει λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στο περιβάλλον της πόλης, να τις δημοσιοποιήσουν και να τις προβάλουν όχι μόνο στις 100 συμμετέχουσες πόλεις της πρωτοβουλίας, αλλά και ευρύτερα.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα δίνεται μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://marketplace.intelligentcitieschallenge.eu/en

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του 3ου City Lab, οργανώθηκε και η 2η Διάσκεψη των Δημάρχων των 100 έξυπνων πόλεων της πρωτοβουλίας, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων. Κύριο αντικείμενο της Διάσκεψης ήταν η Πρωτοβουλία της ΕΕ για την «Τοπική Πράσινη Συμφωνία» – «Local Green Deal» και ο ρόλος των πόλεων σε αυτή. Οι Δήμαρχοι αντάλλαξαν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια των εργασιών της σύσκεψης και επιπλέον, οι γραπτές δηλώσεις 25 εξ’ αυτών, μεταξύ των οποίων και του Δημάρχου Ιωαννίνων, κοινοποιήθηκαν σε όλες τις συμμετέχουσες πόλεις, με τη μορφή μιας παρουσίασης.

Ο Δήμος Ιωαννιτών ολοκλήρωσε τη 2η φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας με την εμπρόθεσμη υποβολή του 2ου παραδοτέου του, όπου περιγράφονται οι προτεινόμενες λύσεις και τα βασικά βήματα υλοποίησής τους.

Η 3η φάση της πρωτοβουλίας, η οποία ακολουθεί, αφορά στην υλοποίηση των συγκεκριμένων  προτεινόμενων λύσεων.

Δείτε Επίσης

Νέα Διοικητικά Συμβούλια σε Θέατρο, Ραδιόφωνο και ΔΗΑΝΕΤΑΙ

Στον ορισμό των αιρετών αλλά και των πολιτών που θα συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια της ...