Πέμπτη , 25 Νοεμβρίου 2021
Αρχική / Επικαιρότητα / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων την ερχόμενη Τετάρτη στις δύο το μεσημέρι. Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 • Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ιωαννιτών έτους 2021

Εισηγητής κ. Γεώργιος Αρλέτος, Αντιδήμαρχος

 • Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021

Εισηγητής κ. Φώτιος Βάββας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Φώτιος Βάββας, Αντιδήμαρχος

 • Ανανέωση της μείωσης συμφωνηθέντων μισθωμάτων


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ορέστης Μπρίκος, Αναπλ. Προϊστάμενος  Δ/νσης

 • Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου ΄΄Διασύνδεση κέντρο Διαχείρισης κυκλοφορίας Ιόνιας Οδού Α5 (Νέα Οδός ΑΕ, Επισκοπικό Ιωαννίνων)΄΄, στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εισηγήτρια: κ. Σταμ. Κουμπούρη, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

 • Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 20.400 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Αμπελιάς, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Εισηγήτρια: κ. Καλ. Ζηκίδου, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

 • Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
 • Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, για την κάλυψη εξόδων ταφής πρόσφυγα.
 • Μίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες του προγράμματος ΤΕΒΑ.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής κ. Γεώργιος Αρλέτος, Πρόεδρος της Επιτροπής

 • Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού  Γ΄ τριμήνου 2020.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής κ. Φώτιος Βάββας, Πρόεδρος της Επιτροπής

 • Σημειακές τροποποιήσεις του εγκεκριμένου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του τέως Δήμου Μπιζανίου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (αριθ. οικ. 4682/1-10-2009 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου ΦΕΚ 529/ΑΑΠ/19-10-2009, όπως ισχύει σήμερα) σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13β του άρθρου 7 του ν. 4447/2016. (Αρ. Αποφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 69/2020)

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 • Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022. (Αρ. Αποφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 69/2020)
 • Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων για τη λειτουργία του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιωαννίνων κατά τα εξάμηνα κατάρτισης 2020 Β και 2021 Α. (Αρ. Αποφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 69/2020)
 • Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας (ESB). (Αρ. Αποφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 69/2020)
 • Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 8ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στο Γαλλικό Ινστιτούτο, για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας (DELF). (Αρ. Αποφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 69/2020)

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 • Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων
 • Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων
 • Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
 • Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Ιωαννιτών».
 • Μείωση μισθωμάτων κυλικείων (Αρ. Αποφ. Σχολικής Επιτροπής Α/Άθμιας Εκπ/σης 73/2020)

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για ανέγερση διδακτηρίων και στέγαση Σχολικών Μονάδων του Δήμου
 • Απευθείας εκμίσθωση των γραφείων του 1ου ορόφου του κτιρίου Β, ιδιοκτησίας του Δήμου, που βρίσκεται στο Πέραμα Ιωαννίνων (4 χλμ. χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων)
 • Ψήφισμα της Χάρτας Δικαιωμάτων των αστέγων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αντιμετώπισης της αστεγίας (FEANTSA)»
 • Έγκριση υπογραφής νέας συμφωνίας – πλαίσιο για τον φωτισμό οδών, Πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου
 • Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίων προσκύρωσης (Νικ. Γκολέτα)
 • Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου προσκύρωσης (Κων. Πασχάλη)
 • Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των Δήμων – Μετόχων της Αναπτυξιακής Διαδημοτικής ΟΤΑ «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος  Α.Ε. – CitiesNet Α.Ε.».
 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2020
 • Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0101038 στο Ο.Τ. 262  των Φωτίου και Αθανασίου Καρακίτσου στο Ο.Τ. 181  του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πεδινής Δήμου Ιωαννιτών, λόγω προσκύρωσης.
 • Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 110811  στο Ο.Τ. Γ240α του εγκεκριμένου Ρ.Σ. περιοχής Ανατολής του Δήμου Ιωαννιτών , λόγω προσκύρωσης
 • Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0101032 του Γρηγορίου Σίντου   στο Ο.Τ. 186  του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πεδινής Δήμου Ιωαννιτών, λόγω προσκύρωσης
 • Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0103057 των Μπίρου Δημητρίου και Ελένης – Δήμητρας Ράλλιου στο Ο.Τ. Γ 148  του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πεδινής του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω προσκύρωσης
 • Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 201192103025  των Αποστόλου και Ευγενίας Καρέτση  στο Ο.Τ.  106 στην οδό Αιακιδών του εγκεκριμένου  Ρ.Σ. Ιωαννίνων, λόγω προσκύρωσης

Δείτε Επίσης

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-Εργασίες μικρής κλίμακας στην κεντρική πλατεία

Ο Δήμος Ιωαννιτών προχωρά τις μέρες αυτές σε εργασίες μικρής κλίμακας με σκοπό την αποκατάσταση ...