Σάββατο , 13 Μαΐου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Ενδιαφέρουσες Ιστορίες / ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- Το μέλλον για το Δήμο Ιωαννιτών ήδη ξεκίνησε

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- Το μέλλον για το Δήμο Ιωαννιτών ήδη ξεκίνησε

xarths_egwn_baaΑπό:Γιώργος Γκόντζος([email protected])–Εγκρίθηκε στο σύνολό του από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Ηπείρου το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που υπέβαλε ο Δήμος Ιωαννιτών. Οι πόροι που εκχωρούνται στο Δήμο για την υλοποίηση έργων και δράσεων ανέρχονται στα 30,7 εκ. ευρώ.

Μετά την εξέλιξη αυτή ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Πριν μερικές μέρες, στην ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής είχα τονίσει πως για το Δήμο Ιωαννιτών το μέλλον ήδη ξεκίνησε.

Η σημερινή έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης έρχεται να το επιβεβαιώσει.

Ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που αποτελεί το όραμά μας για τα Γιάννενα του μέλλοντος μπορεί πλέον να αρχίσει να υλοποιείται.

Ένας σχεδιασμός που πέραν όλων των άλλων, ενισχύει την ελκυστικότητα των Ιωαννίνων με έργα που επανασχεδιάζουν τον «χάρτη» του Δήμου.

Μέχρι το τέλος του 2017 θα είμαστε έτοιμοι σε σημαντικό βαθμό για την ωριμότητα έργων και δράσεων που περιέχονται στο Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τη δημοπράτηση τους σταδιακά από το πρώτο εξάμηνο του 2018».

Ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Θανάσης Μανταλόβας, από τη μεριά του επισήμανε:

«Η έγκριση του ΒΑΑ αποτελεί κορυφαία στιγμή για το μέλλον και την εξέλιξη της πόλης και του δήμου Ιωαννιτών.

Με όραμα, σχέδιο και πολλή δουλειά, ετοιμάσαμε ένα πλέγμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων η υλοποίησή των οποίων θα κάνουν τα Γιάννενα πιο ελκυστικά, πιο λειτουργικά, πιο ανταγωνιστικά και θα συμβάλουν στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στην τοπική οικονομία, λαμβάνοντας παράλληλα σημαντική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Με πόρους τουλάχιστον 30 εκ. ευρώ που στην πορεία θα αυξηθούν σημαντικά- σύμφωνα και με τις δημόσιες δεσμεύσεις της περιφερειακής αρχής- θα χρηματοδοτηθούν έργα και δράσεις για τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την κοινωνική μέριμνα, την προώθηση της απασχόλησης, την έξυπνη πόλη, τη βελτίωση της προσβασιμότητας, ο προϋπολογισμός των οποίων θα υπερβαίνει στο σύνολό του τα 70 εκ. ευρώ.

Με πνεύμα αλλά και ειλικρινείς προθέσεις συνεργασίας και ομαδικότητας πρέπει να δουλέψουμε όλοι μας, φορείς και υπηρεσίες, μεθοδικά και αποτελεσματικά για να φέρουμε το μέλλον της πόλης πιο κοντά στο σήμερα.

Αξίζει βέβαια να επισημάνουμε πως η Δημοτική Αρχή, παράλληλα με το πρόγραμμα του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, και την υλοποίηση εμβληματικών έργων για την πόλη «τρέχει» ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σημαντικών δράσεων και παρεμβάσεων σε κάθε γειτονιά και περιοχή του Δήμου, ώστε η ανάπτυξη να είναι ισόρροπη και κοινωνικά δίκαιη».

 

«Ανοιχτή λειτουργική πόλη ευρωπαϊκής αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας»

Ο Δήμος Ιωαννιτών θέτει ως όραμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) την «Ανάδειξη των Ιωαννίνων ως ανοιχτής λειτουργικής πόλης ευρωπαϊκής αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, με Ενεργειακή, Περιβαλλοντική και Κοινωνική Προστιθέμενη Αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες».

Οι αναπτυξιακές επιπτώσεις του Στρατηγικού Σχεδίου  διαχέονται και επηρεάζουν κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά τόσο το σύνολο του Δήμου όσο και του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, και εξειδικεύεται σε έξι Στρατηγικούς Στόχους:

-Ανάδειξη και ενδυνάμωση του διακρατικού – εθνικού – διαπεριφερειακού ρόλου των Ιωαννίνων

-Προώθηση της βιώσιμης οργάνωσης, της λειτουργικότητας και της εδαφικής συνοχής και της προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της βιώσιμης κινητικότητας και ενεργειακής διαχείρισης.

-Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της ιστορικότητας της πόλης και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως παράγοντες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και προώθησης της απασχόλησης.

-Υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής και προώθηση στην απασχόληση, μέσω ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

-Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία σε κοινωνικά ευάλωτες

ομάδες μέσω ενεργητικών πολιτικών καθώς και προληπτικών μέτρων.

 

-Ανάσχεση των συνεπειών της κρίσης και αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας και κοινωνικής εξαθλίωσης με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δομών και λειτουργιών κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

 

Το χρηματοδοτικό σχήμα υλοποίησης του Σχεδίου που περιλαμβάνεται στην εγκριτική απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ειδικεύεται ως ακολούθως:

ΑΞΟΝΑΣ 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠ Ε (ΕΤΠΑ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ενδεικτική κατανομή)ΔΡΑΣΗ
ΕΠ2ε Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία500.0002.3.1.1 «Ανάπτυξη και
χρήση ψηφιακών
συστημάτων, προϊόντων
και υπηρεσιών από τους
Ο.Τ.Α.»

 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΤΠΑ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ, (ενδεικτική κατανομή)ΔΡΑΣΗ
ΕΠ4c Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης2.000.000€   4.3.1.1. «Αναβάθμιση

κτιρίων και βελτίωση της

ενεργειακής απόδοσης

σε δημόσια κτίρια»

ΕΠ6ε Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς2.500.000€6.3.1.1 «Επενδύσεις για
την ανάδειξη της τοπικήςοικονομίας με την  αξιοποίηση σ του πολιτιστικού και φυσικού

αποθέματος»

ΕΠ6e Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του Θορύβου6.000.000€6.5.2.1 «Επενδύσεις σε
έργα αστικής
αναζωογόνησης»

 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών (ΕΤΠΑ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ενδεικτική κατανομή)ΔΡΑΣΗ
ΕΠ7b           Ενίσχυση       της         περιφερειακής

κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ.

15.000.000€7.2.1.1 «Εργα
υποστήριξης ΔΕΔ-Μ —
Υποδομές»

ΑΞΟΝΑΣ 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας (ΕΤΠΑ)

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΔΑΠΑΝΗ
(ενδεικτική
κατανομή)
ΔΡΑΣΗ
ΕΠ9a               Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές

υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική

9.1.2.1. «Κοινωνικές
στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από Θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας1.300.000€υποδομές πρόνοιας,
φροντίδας και στέγασης»

 

ΑΞΟΝΑΣ 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων (ΕΚΤ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ενδεικτική κατανομή)ΔΡΑΣΗ
ΕΠ8ί                               Πρόσβαση       στην απασχόληση για

αναζητούντες                                              Θέση                            εργασίας   και

οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών

πρωτοβουλιών             για τ ην απασχόληση και

υποστήριξη της             κινητικότητας                των εργαζομένων

400.000€8.1.1.1 Προγράμματα
απασχόλησης ανέργων
λε υψηλά τυπικά
προσόντα σε
επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σεΤομείς αιχμής για την
περιφερειακή οικονομία
ΕΠ9ί Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας1.500.000€9.1.1.1
Δράσεις για την
ενεργό ένταξη στην

αγορά εργασίας ομάδων
του πληθυσμού που
βρίσκονται σε
μειονεκτική Θέση
ΕΠ9ν         Προαγωγή        της     κοινωνικής

επιχειρηματικότητας         και              της

επαγγελματικής          ένταξης       σε     κοινωνικές
επιχειρήσεις καθώς και τ ν προώθηση της

κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας

της     αλληλεγγύης        προκειμένου            να

διευκολυνθεί        η        πρόσβαση        στην

απασχόληση

500.000€9.5.1.1. Ανάπτυξη της
κοινωνικής οικονομίας
και κοινωνικής
επιχειρηματικότητας σε
Περιφερειακό επίπεδο
ΕΠ9νί Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων1.000.000€9.6.1.1. Ολοκληρωμένα
τοπικά προγράμματα για
την προώθηση της
απασχόλησης

 

 

Τα έργα που έχουν προταθεί από το Δήμο Ιωαννιτών και θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου είναι τα ακόλουθα:

 

ΕΡΓΑ Α’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣΕΡΓΑ Β’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
·       «Δράσεις αποκατάστασης των Οθωμανικών Λουτρών και αναβάθμισής τους για δυνατότητα επίσκεψης και λειτουργικής χρήσης»

·       «Ανάδειξη και προστασία Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων (χώρος «Τζαμί Ασλάν Πασά») της ΒΑ Ακρόπολης»

·       «Ανάδειξη της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης ως κέντρο προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση πολυμέσων»

·         Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών (Πάρκο Πολιτισμού – Κάστρο)

·         Ανάπλαση – ανάδειξη πλατείας Πύρρου

·         Ανάπλαση ιστορικής περιοχής Σιαράβα

·         Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής

·         Περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάδειξη αστικού παραλίμνιου μετώπου

·         Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων

·         Ανάδειξη – ανάπλαση πάρκου Λιθαρίτσια

·         Ανάπτυξη έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (smart cities)
·         Ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΠΑΒΙ και μετατροπή του σε ” ευφυές κτίριο” ως πυρήνα διοικητικής και λειτουργικής ενοποίησης δημοτικών υπηρεσιών
·       Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο – κόμβος Βογιάνου: Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης

·       Οδός Νιάρχου

·         Δημιουργία “Κέντρου για το Παιδί”
·         Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία
·         Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων
·         Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον Δήμο Ιωαννιτών
·         Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

ΠΗΓΗ:ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Δείτε Επίσης

Δ.Παπαγεωργίου-Δεν πρόκειται να παρέμβω στις διαδικασίες καμιάς παράταξης.

  Από:Γιώργος  Γκόντζος([email protected])—- Συνέντευξη στην οποία κατέθεσε  τις απόψεις  του για επίκαιρα ζητήματα του δήμου, ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments