Τετάρτη , 15 Σεπτεμβρίου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / Εισήγηση της κ. Τατιάνας Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, στo Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

Εισήγηση της κ. Τατιάνας Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, στo Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

HPIM2109[1]Από :Γιώργος Γκόντζος

  Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Κυρίες και Κύριοι,

Το, εν ισχύ, Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 25301/25-6-2003 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1451/Β/06-03-2003) και είναι  δεδομένο ότι έχρηζε άμεσης αναθεώρησης, καθότι είχαν θεσμοθετηθεί νέα πλαίσια και νέες κατευθύνσεις (εθνικό χωροταξικό, ειδικό τουρισμού, υδατοκαλλιεργειών, νόμος Καλλικράτης, κλπ).

Στο πλαίσιο αυτό, και με το, αρ. πρωτ. 345/1/07-01-2011, έγγραφό μας προς την, τότε, υπουργό ΠΕΚΑ είχαμε ζητήσει να κινηθεί -με πρωτοβουλία της  Περιφέρειας Ηπείρου (σύμφωνα με την παρ. 3.α., άρθρο 8, Ν.2742/1999)- άμεσα η διαδικασία για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι αν προκηρυσσόταν η μελέτη για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Περιφέρειας Ηπείρου από το ΥΠΕΚΑ, η διαδικασία θα τελματώνονταν και ήταν σχεδόν βέβαιο ότι η πρώτη Περιφερειακή Περίοδος (2012-2014) θα έληγε χωρίς να έχει αναθεωρηθεί το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ηπείρου με άμεσο και προφανές αποτέλεσμα την αδυναμία τεκμηρίωσης του πρώτου τριετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου (άρθρο 268 παρ. 1 ν. 3852/2010).

Και ακριβώς αυτό έγινε.

Η Κεντρική Διοίκηση του Κράτους επέλεξε να αναθέσει και να επιβλέψει με τη δική του μεθοδολογία και πρακτική την εκπόνηση του Σχεδίων αυτών. Και σήμερα, γνωμοδοτούμε επί του Περιφερειακού Πλαισίου, ενώ έχουν, ήδη, εγκριθεί -από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας- και βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης τόσο το 1ο τριετές όσο και το 2ο πενταετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου (ΠΕΠ) 2014-2020.

Όσον αφορά τις προτάσεις αναθεώρησης και εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου, όπως αυτές περιγράφονται στo προτεινόμενο σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι:

  • περιέχονται κενά, λάθη και παραλείψεις, και
  • λείπει σαφής και ρεαλιστικός επιχειρησιακός χαρακτήρας.

Η Περιφερειακή Αρχή, παρά ταύτα, με γνώμονα την απρόσκοπτη εξέλιξη του σχεδιασμού της, όπως αποτυπώνεται στον εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Προγραμματισμό 2015-2019 και στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ηπείρου 2014-2020, ενεργοποίησε το στελεχιακό δυναμικό των αρμόδιων διευθύνσεων της Περιφέρειας και με συντονισμένες διαδικασίες, προσάρμοσε στο, υπό γνωμοδότηση, σχέδιο του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου, τις κατευθύνσεις, τα μέτρα και τις δράσεις που, ήδη, έχουν προγραμματιστεί ή σχεδιάζονται. Όλα τα προαναφερόμενα, παρουσιάζονται αναλυτικά στην εισήγηση της Υπηρεσίας.

 Αδιαπραγμάτευτος και μόνιμος στόχος μας, η δημιουργία συνθηκών που να τεκμηριώνουν μια αξιόπιστη προοπτική για τους πολίτες και τη δραστηριότητα τους, με σεβασμό στον πολίτη, στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μας και στη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας.

 Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι:

α) την έγκριση της γνωµοδότησης µε τα σχόλια – παρατηρήσεις – προτάσεις που διατυπώνονται από την αρμόδια υπηρεσία,

β) την αποστολή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με συνηµµένο Παράρτηµα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι γραπτές προτάσεις φορέων, υπηρεσιών και πολιτών που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, η οποία διήρκησε από 16.07.2015 μέχρι σήμερα.

 

Δείτε Επίσης

Χ.Ματσούκας: (ΕΤΕΠ Τομέα Υγείας του Παιδιού):Ενδιαφερόμαστε πρώτα απ’ όλα για την ασφάλεια των φοιτητών , των εργαζόμενων και των δομών-Έχουμε σαν όπλο μας το εμβόλιο.

Από:Γιώργος Γκόντζος(ggontzos@yahoo.gr)—- “Ο κόσμος έχει κουραστεί , και οι φοιτητές και εμείς έχουμε κουραστεί στα ...

Συμμετάσχετε στη συζήτηση

  Subscribe  
Notify of