Πέμπτη , 8 Ιουνίου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ιωαννίνων / Εισήγηση της κ. Τατιάνας Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων,στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014-2020.

Εισήγηση της κ. Τατιάνας Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων,στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014-2020.

images
Κύριες και κύριοι,

Σας καλωσορίζουμε,  στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020, η οποία συμπίπτει να είναι και η πρώτη πανελλαδικά.

Η συνεδρίαση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της διαχείρισης ενός κρίσιμου χρηματοδοτικού μέσου, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου, το οποίο αποσκοπεί στον περαιτέρω εμπλουτισμό της κοινωνίας και της οικονομίας της Ηπείρου, με στοιχεία που αναδεικνύουν το ανταγωνιστικό ενεργητικό της.

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτήθηκε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τα μέλη που την απαρτίζουν διαθέτουν όλη την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση ώστε οι εργασίες που προβλέπονται να διεκπεραιωθούν με την αναγκαία αξιοπιστία και τεκμηρίωση.

 

Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, με τη συμμετοχή μου στην επιτροπή, εκπροσωπείται η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ.), όμως στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση αναπληρώνω τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Περιφερειάρχη Ηπείρου κο Αλέξανδρο Καχριμάνη, του οποίου τους χαιρετισμούς και τις ευχές, για την απρόσκοπτη εξέλιξη της συνεδρίασης, μεταφέρω.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Η πολιτική κατεύθυνση της αιρετής Περιφερειακής Αρχής ορίζεται στο μήνυμα:

«Αξιοβίωτη, αυτοτροφοδοτούμενη & εξωστρεφής ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου».

 

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται κάθε έργο που αποσκοπεί:

  • στη βελτίωση και ολοκλήρωση των βασικών υποδομών
  • στην άρση του κλίματος αβεβαιότητας,
  • στη μόχλευση κεφαλαίων για ιδιωτικές επενδύσεις και
  • στον προσανατολισμό τη παραγωγικής δομής σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, την τουριστική ανάπτυξη και την υγεία – ευεξία.

Είναι δεδομένο ότι, η παρούσα αιρετή Περιφερειακή Αρχή εστιάζεται στην απόδοση των επενδύσεων και ΟΧΙ στην ενασχόληση με την απορρόφηση των κονδυλίων, παρ’ ότι συνήθως η απορρόφηση των κονδυλίων αποτελεί προϋπόθεση για την ονομαστική επιτυχία.

Αυτό που, για τη δική μας πολιτική οπτική, αποτελεί σημείο αναφοράς και μέτρησης, είναι αν το πρόγραμμα που θα διαχειριστούμε επιτυγχάνει τους στόχους του σχεδιασμού.

 

Σημαντικό πλεονέκτημα για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας για την υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων μας, αποτελεί και το γεγονός ότι κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, η Περιφέρεια θα διαχειριστεί χρηματοδοτήσεις από πολλά διαρθρωτικά ταμεία:

  • από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 283,2 εκατ. € περίπου,
  • από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 42,7 εκατ. € περίπου,
  • από το Ταμείο Συνοχής, εκχωρούνται 32,6εκατ. € περίπου και
  • από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (εάν ισχύσει η εκχώρηση 30%) 125 εκατ. € περίπου. Το συνολικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας ανέρχεται σε 4,2 δις € περίπου.

 

Η επιλογή, ταξινόμηση και κωδικοποίηση των δράσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν την περίοδο αυτή, ήταν αποτελέσματα μιας σοβαρής και μακράς διαβούλευσης και κριτικής αντιμετώπισης, γεγονός που εκτιμήθηκε, εκτός των άλλων, και από τις υπηρεσίες ελέγχου και εγκρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τις οποίες και έλαβε την καθοριστική έγκριση προς υλοποίηση.

Η εμπειρία και η διοικητική αξιοπιστία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου εγγυάται τόσο την διαφύλαξη των αρχών του προγράμματος κατά τον «εκ των προτέρων» έλεγχο, όσο και την ταχύτατη διεκπεραίωση των αιτημάτων χρηματοδότησης των έργων αλλά και τις διασταυρώσεις τήρησης των σχετικών δεσμεύσεων κατά την υλοποίηση.

 

Τέλος, σας υποδεχόμαστε σήμερα στην συνεδρίαση αυτή, με τη βεβαιότητα ότι θα υιοθετήσετε τις αρχές και τις μεθόδους τεκμηρίωσης του σχεδιασμού μας και θα συμπλεύσετε μαζί μας στην κοινή προσπάθεια ευόδωσης των στόχων μας, ώστε με το πέρας της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, να είμαστε όλοι υπερήφανοι, ότι ο καθένας από τον ρόλο τον οποίο κλήθηκε να διαδραματίσει, συνετέλεσε στο να πάει ο τόπος μας, η Ήπειρος, ένα βήμα μπροστά.

 

Δείτε Επίσης

Π.Μπασάκος(Καθηγητής Φιλοσοφίας)- Η επιστήμη να μην είναι μέσα στην βία  της πολιτικής για να αναπτυχθεί ως επιστήμη, όχι  ως πολιτική καθοδήγηση.

  Από:Γιώργος Γκόντζος([email protected])—  «Η επιστήμη  δεν στέλνει άμεσο μήνυμα στην κοινωνία.Είναι  περισσότερο αυτό δουλειά  της ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments