Παρασκευή , 20 Μαΐου 2022
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / Εισήγηση της Τατιάνας Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, σχετικά με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Ηπείρου

Εισήγηση της Τατιάνας Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, σχετικά με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Ηπείρου

images

Εισήγηση της κ. Τατιάνας Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων,
υπεύθυνης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών,
στην Επιτροπή Διαβούλευσης σχετικά με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Ηπείρου
για την Περίοδο 2015 – 2019.

Κυρίες και κύριοι,
Η συζήτηση, για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Ηπείρου για τα έτη 2015-2019, αποσκοπεί στην ενημέρωση και την ανταλλαγή θέσεων και προτάσεων, ώστε να προωθηθούν, μεταξύ άλλων, και διαβαθμιδικές συνεργασίες, με στόχευση την εφαρμογή δράσεων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός έχει, ήδη, εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας την 4η Απριλίου 2015 και από το Περιφερειακό Συμβούλιο την 15η Μαΐου 2015 και βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
Η πολιτική κατεύθυνση της Περιφερειακής Αρχής ορίζεται στο μήνυμα:

«Αξιοβίωτη, αυτοτροφοδοτούμενη & εξωστρεφής ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου».

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός στηρίζεται σε τέσσερεις πυλώνες- πόλους σχεδιασμού:
1) τον Πρωτογενή τομέα και τον Αγροβιοδιατροφικό τομέα,
2) την Βιομηχανία της εμπειρίας για τον τουρισμό & πολιτισμό (Δημιουργική βιομηχανία),
3) την Νέα Επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με τους ερευνητικούς & ακαδημαϊκούς φορείς της περιοχής (ΑΕΙ – ΤΕΙ – κλπ) και
4) την Υγεία (ιατρικός τουρισμός) & την Ευεξία (ιαματικός τουρισμός).

Η δραστηριότητα της Αιρετής Περιφέρειας στην υλοποίηση & παραγωγή έργων, για το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων της μέχρι σήμερα, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, από τον οποίο συνάγεται η πολιτική πιστότητα και η επιχειρησιακή & παραγωγική δυναμικότητα της Περιφερειακής Αρχής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Π/Υ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ
Έργα που σχεδιάστηκαν, μελετήθηκαν και αδειοδοτήθηκαν και είτε έχουν, ήδη, ολοκληρωθεί είτε υλοποιούνται 97 326.780.514,06 €
Έργα που σχεδιάστηκαν, μελετήθηκαν και αδειοδοτήθηκαν, και έχουν δεσμευμένες πιστώσεις για την περίοδο 2015 – 2019, και είναι σε φάση δημοπράτησης ή προσυμβατικό έλεγχο. 29 371.195.648,11 €
Έργα σε στάδιο αναμονής οριστικοποίησης μελετών ή / και αναμονής εξεύρευσης χρηματοδοτικού μέσου 24 139.954.627,43 €
ΣΥΝΟΛΟ 150 837.930.789,60 €

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός της Περιφέρειας Ηπείρου είναι απόλυτα συμβατός με τις αρχές της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (smart specialization), όπως υποδείχθηκαν από τις εποπτεύουσες υπηρεσίες και όργανα της Ε.Ε. και τεκμηριώνεται από την Ανάλυση των Δυνατών Σημείων – των Αδυναμιών – των Ευκαιριών & Απειλών της περιοχής μας (δηλαδή την S.W.O.T. analysis).
Βεβαίως, κάθε Στρατηγικό Σχέδιο, θα ήταν «κενό» και ανέφικτο εάν δεν συμπληρωνόταν από έναν τεκμηριωμένο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, ο οποίος θα προέβλεπε την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για την υλοποίησή του.
Κρίνουμε σκόπιμο, σήμερα, πέραν του αντικειμένου της συνεδρίασης, να προβούμε σε μία συνοπτική ενημέρωση αναφορικά με τα χρηματοδοτικά μέσα που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Στρατηγικού Σχεδίου, εντάσσονται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και θα εξειδικευτούν περαιτέρω στον κατάλληλο χρόνο.
Αναλυτικά είναι:
1. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αφορά κυρίως έργα Πολιτικής Προστασίας και σημειακές επεμβάσεις μικρής κλίμακας, επείγουσας προτεραιότητας, κτλ)
2. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου για την περίοδο 2014 – 2020 (αφορά μεγάλα έργα υποδομών στον τομέα των μεταφορών, όπως η σύνδεση Ιόνιας – 2ης Ε.Ο. (Τζουμέρκα), σύνδεση Ιόνιας – Πρέβεζα, οδός Νιάρχου, κλπ, στον τομέα συλλογής & επεξεργασίας λυμάτων, όπως τα δίκτυα αποχέτευσης και οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στο παράλιο μέτωπο της Περιφέρειας και στο ευαίσθητο οικοσύστημα του Αμβρακικού, στον τομέα των αποβλήτων, όπως η υλοποίηση των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), των «πράσινων σημείων» & άλλων εγκαταστάσεων που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, κ.α)
3. Τομεακά Προγράμματα στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 (αφορά έργα υποδομών όμοιας λογικής με αυτά του ΠΕΠ Ηπείρου, τα οποία, όμως, αποτελούν διαχειριστική ευθύνη των Υπουργείων, ενέργειες που θα ενισχύσουν τους στρατηγικούς άξονες της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» της περιφέρειάς μας, αλλά και δράσεις για την ανακούφιση των ανέργων και των ευάλωτων ομάδων, όπως η δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, κ.α.)
4. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
4.1. είτε Διμερή διασυνοριακά προγράμματα όπως το Interreg Ελλάδα-Ιταλία & Ελλάδα-Αλβανία (όπου και περιλαμβάνονται έργα διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς, έργα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων εγκαταστάσεων, κ.α.)
4.2. είτε Πολυμερή διασυνοριακά προγράμματα όπως το Interreg Adrion, το Balkan-Mediterranean, MED, κ.α. (όπου και περιλαμβάνονται έργα κοινής στρατηγικής στους τομείς της προσβασιμότητας, του περιβάλλοντος & της επιχειρηματικότητας, καθώς και έργα για την χρηστή διακυβέρνηση και τη θεσμική συνοχή μέσω της βελτίωσης της κοινωνικο-οικονομικής ανταγωνιστικότητας – όπως η στρατηγική της μακρο-περιφέρειας Αδριατικής Ιονίου, κ.α.)
5. Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) (όπου και στοχεύουμε να ενταχθούν έργα όπως η υλοποίηση του ΤΡΑΜ Ιωαννίνων, κ.α.)
6. Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» {Connecting Europe Facility (CEF)}, (στοχεύουμε να ενταχθούν έργα, όπως η υλοποίηση του Εμπορευματικού Κέντρου Ηγουμενίτσας κ.α.)
7. Επενδυτικό πλάνο Juncker, (το οποίο αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις έργων στα πλαίσια ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), σε συνεργασία με την ΕΤΕπ), (στοχεύουμε να ενταχθούν έργα πρόσβασης της περιφέρειας Ηπείρου στο φυσικό αέριο, καθώς και η επέκταση της Ιόνιας Οδού από Ιωάννινα στην Κακαβιά, κ.α.)
8. Χρηματοδοτικός Μηχανισμός «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» με τομέα προτεραιότητας την Προστασία & Διαχείριση Περιβάλλοντος, (στοχεύουμε να ενταχθούν έργα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για μηδενικές εκπομπές CO2, όπως το ενεργειακό χωριό κ.α.)
9. Πρωτοβουλία Jessica – Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές- (στοχεύουμε να ενταχθούν έργα εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο κ.α.)
10. ΣΔΙΤ (πέραν της, υπό συμβασιοποίηση, Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου, στοχεύουμε να ενταχθούν έργα αναβάθμισης των, υπό λειτουργία, εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, όπως οι επέκτασεις των ΧΥΤΑ και η αξιοποίηση του βιοαερίου αυτών).
11. Horizon 2020 (για την έρευνα & καινοτομία) (στοχεύουμε να ενταχθούν δράσεις για την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων σε τουριστικές περιοχές, παρακολούθηση ποιότητας νερών, τουριστικές διαδραστικές περιηγήσεις, κ.α.)

Όμως, το καίριο πολιτικό διακύβευμα -κατά την άποψη μας- στη δεδομένη, μάλιστα, οικονομική κατάσταση είναι να γίνει η Περιφέρειά μας ελκυστική στην προσέλκυση Ιδιωτικών Κεφαλαίων.
Η επένδυση των Ιδιωτικών Κεφαλαίων, για την παραγωγή οικονομικών αξιών και κοινωνικών αγαθών, θα διασφαλίζεται τόσο από το ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής, όσο και από τις βέλτιστες πρακτικές άσκησης πολιτικής, για τις οποίες, η παρούσα Περιφερειακή Αρχή, υπό το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και στην κλίμακα των δραστηριοτήτων που έχει καθοριστικό ρόλο, έχει δώσει –μέχρι σήμερα- πετυχημένα τις εξετάσεις της.
Δεδομένων των ανωτέρω, είμαστε στη διάθεση των μελών της Επιτροπής σας για την παροχή κάθε διευκρίνησης ή λεπτομέρειας επί του -ανά χείρας σας- σχεδιασμού, αλλά και για την υποδοχή κάθε τεκμηριωμένης πρότασης που είναι δυνατόν να συμπληρώσει και να βελτιστοποιήσει τον, υπό συζήτηση, σχεδιασμό.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Δείτε Επίσης

Αποκλεισμός ειδικευόμενων και επικουρικών ιατρών από τις αρχαιρεσίες του συλλόγου εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Η ΕΙΝΗ καταγγέλλει τον αυθαίρετο και απαράδεκτο αποκλεισμό των ειδικευόμενων και επικουρικών ιατρών από τις ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments