Παρασκευή , 5 Ιουλίου 2024
Αρχική / Πολιτική / Η ομιλία του Β.Τσίρκα (ΣΥΡΙΖΑ) στο πολυνομοσχέδιο για Πτωχευτικό Κώδικα, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Εθελοντική Αποκάλυψη Αδήλωτων Εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Η ομιλία του Β.Τσίρκα (ΣΥΡΙΖΑ) στο πολυνομοσχέδιο για Πτωχευτικό Κώδικα, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Εθελοντική Αποκάλυψη Αδήλωτων Εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

v-tsirkas2Από:Γιώργος Γκόντζος–Ομιλία στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για το Πολυνομοσχέδιο των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Εθελοντική Αποκάλυψη Αδήλωτων Εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές  Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», πραγματοποίησε την Τετάρτη 14-12-2016, ως εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Τσίρκας.

Αρχικά ο κ. Τσίρκας τόνισε πως το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ριζικές θεσμικές τομές τόσο στον τομέα της Δικαιοσύνης όσο και σε θέματα σχετικά με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. «Έρχεται από την Κυβέρνηση ένα ακόμη νομοσχέδιο που περιλαμβάνει ριζικές τομές τόσο στον ευαίσθητο τομέα της Δικαιοσύνης όσο και σε θέματα σχετικά με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πρόκειται για ρυθμίσεις που ανοίγουν τον δρόμο για την ανάκαμψη της οικονομίας και έχουν τεθεί τόσο στον δημόσιο διάλογο όσο και στη δημόσια διαβούλευση όλο το προηγούμενο διάστημα.

Και έρχεται να προστεθεί στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην κατεύθυνση της διαφάνειας, της επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης αλλά και της ενίσχυσης της πρόσβασης των πολιτών σε αυτή. Κάνουμε ήδη πράξη βασικές προεκλογικές μας εξαγγελίες για τις οποίες ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε και μας τίμησε με την ψήφο του», είπε  σχετικά και συμπλήρωσε πως: «Με τις τροποποιήσεις του πτωχευτικού κώδικα παρέχεται η δυνατότητα επαναδραστηριοποίησης των επιχειρήσεων και καθίσταται δυνατή η παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα.

Ταυτόχρονα, θεσπίζονται μέτρα επιτάχυνσης της διοικητικής δίκης και προτείνονται ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό των δικαστικών τελών. Με την επέκταση της χρήσης του πλαστικού χρήματος περιορίζεται η φοροδιαφυγή και επιστρέφονται μέσω κοινωνικών επιδομάτων τα χρήματα των φορολογούμενων στους πιο αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας. Αυξάνονται τα δημόσια έσοδα και αντιμετωπίζεται η φοροδιαφυγή, δίνοντας τη δυνατότητα οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης του παρελθόντος. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αρχή της ισονομίας».

Στη συνέχεια ο βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στα οφέλη που προκύπτουν από την αναθεώρηση του πτωχευτικού νόμου: «Με την αναθεώρηση του πτωχευτικού νόμου τα οφέλη είναι πολλαπλά καθώς:

α) Παρέχεται ουσιαστική δυνατότητα επαναδραστηριοποίησης του έντιμου επιχειρηματία.

β)  Ενισχύεται η αποτελεσματικότητα και συντέμνονται οι προθεσμίες  εξέλιξης της πτωχευτικής διαδικασίας, ώστε για τις μεν μη βιώσιμες επιχειρήσεις, η πτώχευση να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα, για τις δε βιώσιμες επιχειρήσεις, να τίθενται τάχιστα σε εφαρμογή οι μηχανισμοί διάσωσης.

γ)   Ενισχύεται η εξυγιαντική λειτουργία του πτωχευτικού δικαίου για τις βιώσιμες επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτό να αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο αντιμετώπισης της εμπορικής αφερεγγυότητας, με έμφαση στην προληπτική του διάσταση και στην ανάγκη διάσωσης παραγωγικών πόρων».

Επιπλέον έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα σημαντικότερα στοιχεία της επιτάχυνσης και εξορθολογισμού της δίκαιης δίκης που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. «Τα σημαντικότερα στοιχεία σε αυτό το μέρος του νομοσχεδίου είναι τα εξής:

– Η εισαγωγή και στο ΣτΕ του ένδικου μέσου αίτησης επανάληψης της διαδικασίας μετά από καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

– Η εισαγωγή του θεσμού της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών από αγωγές για απαιτήσεις από  διοικητικές συμβάσεις.

– Η ελαστικοποίηση – άμβλυνση των προϋποθέσεων για την άσκηση έφεσης και αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

– Ο εξορθολογισμός, με ισόρροπη μέριμνα για τη διασφάλιση των συμφερόντων τόσο του Δημοσίου όσο και των πολιτών, της διαδικασίας αναστολής εκτέλεσης στις φορολογικές, τελωνειακές και χρηματικές διαφορές, καθώς καθίσταται ευχερέστερη για τον πολίτη και ταχύτερη η χορήγηση του ευεργετήματος πενίας.

– Δεσμεύονται πλέον τα διοικητικά δικαστήρια και από τις αμετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων».

Σχετικά με τα παράβολα και τα τέλη ένδικων βοηθημάτων, ένδικων μέσων και διαδικαστικών πράξεων και δικαστικά έξοδα υπογράμμισε ότι «εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, μεγάλη μερίδα των πολιτών δυσκολεύεται να καταβάλει παράβολα και δικαστικά τέλη που τίθενται ως προϋποθέσεις για την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και για τη διενέργεια άλλων διαδικαστικών πράξεων. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές και μεταρρύθμιση του δικαστικού ενσήμου στις καταψηφιστικές  αγωγές των εργατικών διαφορών, το οποίου το κόστος μειώνεται στο μισό».

Σχετικά με τις τροποποιήσεις παραβόλων και τελών στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο Βασίλης Τσίρκας επισήμανε επίσης πως: «Μειώνεται το παράβολο της μήνυσης στο ποσό των εβδομήντα (70) ευρώ, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στην ποινική δικαιοσύνη.  Το ποσό του παραβόλου, που κατατίθεται ως προϋπόθεση του παραδεκτού για την υποβολή έγκλησης για τα απολύτως κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα, μειώνεται κατά το ήμισυ. Στα εγκλήματα για τα οποία δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου προστίθενται και τα ρατσιστικά εγκλήματα.

Το τέλος που καταβάλλεται ως προϋπόθεση του παραδεκτού για την παράσταση πολιτικής αγωγής μειώνεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ. Ο εξορθολογισμός και η μείωση των δικαστικών τελών και παραβόλων διασφαλίζει το δικαίωμα των πολιτών στη δικαστική προστασία και καθιστά ευχερέστερη την πρόσβασή τους στη Δικαιοσύνη».

Για τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνονται στο Πέμπτο Μέρος σχολίασε πως: «Τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα οικειοθελούς γνωστοποίησης του πραγματικού εισοδήματος για κάθε φορολογούμενο. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και

– θα συμβάλει στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, χωρίς να επιβραβεύει ή να ενθαρρύνει την παραβατική συμπεριφορά.

– θα δώσει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να συμπεριλάβουν τα πραγματικά εισοδήματά τους στη δήλωση Περιουσιολογίου, στην οποία και θα συγκεντρώνεται το σύνολο των πληροφοριών για κάθε φορολογούμενο.

–  δεν θα παρέχει φορολογική αμνηστία, δεδομένου ότι ο κύριος φόρος θα καταβάλλεται στο ακέραιο».

Ο βουλευτής Άρτας έκανε ιδιαίτερη μνεία και στα μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την καταπολέμηση της απόκρυψης εσόδων. «Είναι σαφής η δέσμευση της Κυβέρνησης και θεμέλιο το αίτημα της λαϊκής ετυμηγορίας της 20ής του Σεπτέμβρη του 2015 για την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα ανατάξουν την εθνική οικονομία, θα επαναφέρουν την ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο και θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών.

Κύριος στόχος του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία μιας συγκροτημένης δέσμης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων, αναφορικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου βασίζονται στη λογική παροχής κινήτρων προς τους πολίτες για την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών πληρωμών», είπε σχετικά.

Για τη διερεύνηση των λιστών της φοροδιαφυγής, ο Βασίλης Τσίρκας υπογράμμισε, πως «παρατείνονται για ένα έτος οι προθεσμίες και αποσοβείται ο κίνδυνος να παραγραφούν σημαντικές υποθέσεις με αυξημένο δημοσιονομικό ενδιαφέρον και το Δημόσιο διατηρεί τα δικαιώματά του εναντίον των φορολογικών παραβατών, γεγονός που επιβεβαιώνει  την ισχυρή πολιτική βούληση για την ολοκλήρωση της σε βάθος διερεύνησης των λιστών της φοροδιαφυγής».

Τέλος ο βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα μετά και την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είναι οι θεσμικές τομές, οι δομικές αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις: «Στη δική μας αντίληψη, το ζήτημα των εσόδων του κράτους είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνική ανταποδοτικότητά τους. Το θέμα δεν είναι απλώς πώς θα αυξήσουμε τα έσοδα, αλλά πώς από τα περισσότερα έσοδα που θα προκύψουν θα στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος, αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Οι κυβερνήσεις σαράντα ετών παρέκαμπταν, προκειμένου να διαιωνίζεται ένα καθεστώς αδιαφάνειας, διαπλοκής και πελατειακών σχέσεων, διόγκωσης της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος».

Δείτε Επίσης

Ά. Μπάφας-Επιβραβεύτηκε  η θετική  πρόταση, η προοπτική και αποτυπώθηκε το έργο.Αποδοκιμάστηκε η άρνηση της πραγματικότητας,η έλλειψη πρότασης, η τοξικότητα

  Από:Γιώργος Γκόντζος([email protected])— “Γνωρίζαμε  ότι  θα είμαστε  πρώτοι ,γνωρίζαμε ότι θα είχαμε ένα πολύ καλό  ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x