Παρασκευή , 12 Απριλίου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / Ξεκινά η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου για την «ευφυή πόλη»
dav

Ξεκινά η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου για την «ευφυή πόλη»

Με τον όρο Smart City – «ευφυή πόλη» χαρακτηρίζουμε μία σύγχρονη πόλη που εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες σε διάφορους τομείς, συλλέγοντας καθημερινά δεδομένα από πολλαπλές πηγές προκειμένου να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες και να έχει αποδοτική επιχειρησιακή λειτουργία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ακολουθεί το Στρατηγικό Σχέδιο για την «Έξυπνη πόλη», που εκπονήθηκε το 2018 σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ένα τμήμα του Σχεδίου αποτελεί και το έργο «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών» με προϋπολογισμό 475.312,84€ που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

Ειδικότερα ο Δήμος Ιωαννιτών, στοχεύει στην υλοποίηση μίας ενοποιημένης πλατφόρμας έξυπνης πόλης που θα ολοκληρώνει δεδομένα και λειτουργίες από επιμέρους «έξυπνες» εφαρμογές και υπηρεσίες, παρέχοντας με δομημένο τρόπο δεδομένα και υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του Δήμου, για τομείς όπως αποκομιδή των απορριμμάτων, περιβαλλοντικά δεδομένα, θέσεις παρόδιας στάθμευσης, δημόσιος ηλεκτροφωτισμός, κατανάλωση ρεύματος σε δημόσια κτίρια, δεδομένα πολεοδομικού ενδιαφέροντος και τουριστική προβολή.

Στηριζόμενη στη λογική του διαδικτύου των πραγμάτων (InternetofThings – IoT) θα συγκεντρώνει δεδομένα που παράγονται από διάφορες πηγές και κατόπιν θα τα κανονικοποιεί, μετατρέποντάς τα σε μορφή που είναι κατάλληλη για περαιτέρω χρήση και εκμετάλλευση. Ταυτόχρονα η πλατφόρμα έξυπνης πόλης θα εξασφαλίσει την ανάγκη κεντροποιημένης διαχείρισης των ετερογενών συστημάτων μέσα από ένα ενδιάμεσο λογισμικό που θα εξασφαλίζει ότι ανεξαρτήτως κατασκευαστή ο Δήμος θα μπορεί να διασφαλίζει την επιχειρησιακή του στρατηγική μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας.

Τα παραδοτέα του έργου είναι τα ακόλουθα:

  1. Πλατφόρμα έξυπνης πόλης (Smart City Platform) (IoT Middleware)
  2. Εφαρμογή παρακολούθησης κάδων βιοαποβλήτων και ελέγχου πληρότητας υπόγειων κάδων, με δυνατότητα παρακολούθησης του τρόπου αποκομιδής των απορριμμάτων
  3. Εφαρμογή συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων με την εγκατάσταση περιβαλλοντικών αισθητήρων
  4. Εξοπλισμός για τη διαχείριση θέσεων παρόδιας στάθμευσης
  5. Εφαρμογή τηλεπαρακολούθησης και τηλεδιαχείρισης ηλεκτροφωτισμού
  6. Εφαρμογή παρακολούθησης της κατανάλωσης ρεύματος σε δημόσια κτίρια με την χρήση κατάλληλων ψηφιακών αναλυτών
  7. Διαδικτυακή εφαρμογή και πλατφόρμα GIS με δεδομένα πολεοδομικού ενδιαφέροντος
  8. Εφαρμογή τουριστικής προβολής (Tourism Mobile Αpp) με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου «beacon»
  9. Διαδικτυακή πύλη προβολής δεδομένων έξυπνης πόλης προς τους πολίτες
  10. Υποδομή καινοτόμων εφαρμογών (IoT Infrastructure) – Social Wifi

 

Οι δηλώσεις

Για τις ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμος Ιωαννιτών στην κατεύθυνση της «ευφυούς πόλης» μίλησαν σήμερα ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας και ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Θανάσης Μανταλόβας.

«Το μέλλον για τα Γιάννενα συμβαίνει τώρα. Ο Δήμος Ιωαννιτών με συντονισμένες προσπάθειες και στρατηγική προχώρησε βήμα βήμα στην εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου για την έξυπνη πόλη σε συνεργασία με το τότε ΤΕΙ Ηπείρου από το 2018.

Από εκεί προέκυψαν οι κατευθύνσεις οι άξονες οι προτεραιότητες και τα έργα που αφορούν αυτό που ονομάζουμε «έξυπνη πόλη».

Στη συνέχεια κατατέθηκε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας έξυπνης πόλης με υποσυστήματα τα οποία ακουμπούν στους άξονες της καθημερινότητας, των ευφυών μετακινήσεων και της ενεργείας. Προχωράμε με σχέδιο, όραμα και οργανωμένη προσπάθεια για τα Νέα Γιάννενα», τόνισε ο κ. Μπέγκας, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσους συνεργάστηκαν για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου για την έξυπνη πόλη.

«Το μοντέλο της έξυπνης πόλης καλύπτει όχι μόνο τις υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας πόλης.

Πρέπει να έχει αναφορά στην οικονομία, στην ποιότητα της διακυβέρνησης, στην κινητικότητα, στο περιβάλλον, στη διαβίωση των πολιτών και γι’ αυτό απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική και ένας οδικός χάρτης για την προσέγγιση όλων αυτών των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις.

Εκπονήσαμε για την πόλη των Ιωαννίνων ένα στρατηγικό σχέδιο, σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου, το θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση και υλοποιούμε πλέον τις δράσεις του σχεδίου βήμα βήμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ως τμήμα του συνολικού σχεδιασμού μας για την έξυπνη πόλη, εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε η πρότασή μας «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές για το Δήμο Ιωαννιτών», που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών υπηρεσιών σε ευρύτερους τομείς δραστηριοτήτων», είπε αρχικά ο κ. Μανταλόβας για να συνεχίσει:

«Καμία εφαρμογή, δεν είναι αρκετή για να μας πείσει να μην διπλοπαρκάρουμε, ή να κάνουμε ανακύκλωση. Η τεχνολογία όμως μαζί με την εκπαίδευση δημιουργούν ένα ισχυρό δίπολο, που κάθε σύγχρονη πόλη θα πρέπει να διασφαλίζει ως ελάχιστη υπηρεσία προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους επισκέπτες της. Τι έχει να κερδίσει η πόλη μας; Μόνο οφέλη  καθώς κάθε φορά θα γίνεται πιο «έξυπνη», με δυνατούς «συμμάχους» τους πολίτες της που δεν θα δέχονται εκπτώσεις στην καθημερινότητα τους. Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται ακριβώς σ΄αυτή την κατεύθυνση και είναι σίγουρο ότι θα φέρει πιο κοντά την πόλη μας στον στόχο που είναι να προσαρμόζεται χρόνο με τον χρόνο σε ότι θα την χαρακτηρίζει «Έξυπνη».

Τέλος εκ μέρους της επιστημονικής ομάδας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, ο Αλέξανδρος Τζάλλας, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή για την ευκαιρία που έδωσε στο τότε ΤΕΙ Ηπείρου και πλέον Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να εκπονήσει το Στρατηγικό Σχέδιο για την έξυπνη πόλη, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα θα γίνουν ορατά για τους πολίτες με την ολοκλήρωση των εφαρμογών που εντάχτηκαν προς υλοποίηση και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

IoanninaSmart City Hackathon

Ο κ. Τζάλλας ανακοίνωσε επίσης ότι ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει το Smart City Hackathon. Είναι ένας διαγωνισμός για την ανάπτυξη και την δημιουργία εφαρμογών που θα απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της πόλης των Ιωαννίνων, θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κάτοικων και των επισκεπτών της, και θα ενισχύσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.Θα έχει σκοπό να εισάγει καινοτομία στις δομές του Δήμου και της πόλης, και να ενισχύσει το οικοσύστημα της νεανικής επιχειρηματικότητας. To Ιωάννινα Smart City Hackathon θα πραγματοποιηθεί στις 10 – 12 Μάιου 2019 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων https://ioanninahackathon.gr/

Την εκδήλωση αυτή μάλιστα υποστηρίζουν τόσο η P&I, όσο και η TeamViewer, η οποία αναμένεται σύντομα να δραστηριοποιηθεί στο Δήμο μας.

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments