Πέμπτη , 16 Σεπτεμβρίου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / Προτάσεις του Δήμου Αρταίων για την ρύθμιση των οφειλών

Προτάσεις του Δήμου Αρταίων για την ρύθμιση των οφειλών

Ο Δήμος Αρταίων κατανοώντας τις πρωτόγνωρες αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης που είχαν σαν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων τη συσσώρευση σημαντικών οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων προς τους ΟΤΑ, προτείνει, με έγγραφο που απέστειλε στα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών, στην ΚΕΔΕ την επαναφορά των διατάξεων του Νόμου 4257/2014 με τις οποίες ρυθμίζονταν πάσης φύσεως οφειλές προς τους Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. .

ARTAΕιδικότερα προτείνεται η επαναφορά του αρθ. 51 του σχετικού νόμου με διευρυμένο πεδίο εφαρμογής, δηλαδή να περιλαμβάνει οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 28-2-2015 ή μέχρι την ημερομηνία ψήφισης του νέου νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των μισθωμάτων ,καθώς επίσης και των οφειλών από εισφορά γης που ταλανίζουν πολλούς δημότες μας. Στη ρύθμιση θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να υπάγονται και οφειλές που είχαν υπαχθεί σε προγενέστερη ρύθμιση , ακόμη και την ίδια, που για κάποιο λόγο απωλέστηκαν.

Επίσης να μην απαιτούνται δικαιολογητικά για την υπαγωγή στη ρύθμιση , γεγονός που θα καθιστούσε δυσχερή τη ένταξη των δημοτών μας στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου.

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται ρύθμιση με μέγιστο όριο τις 100 δόσεις, ανάλογα την περίπτωση οφειλής και απαλλαγή από 30% έως και 80% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και των αναλογούντων προστίμων.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της κατώτερης δόσης προτείνεται να είναι 50,00 €, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με ευκολία και οι δημότες που οφείλουν μικρά ποσά . Κατά τα λοιπά προτείνεται να ισχύσουν ως έχουν τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου με τα ευεργετήματα και τους περιορισμούς του, με μόνη διεύρυνση στον αριθμό των καθυστερημένων συνεχών δόσεων σε δύο αντί μίας προκειμένου να μην απωλέσει κάποιος τη ρύθμιση και επίσης η δυνατότητα αυτή να παρέχεται παραπάνω της μίας φοράς το χρόνο.

Τέλος ο Δήμος Αρταίων, θεωρεί ότι η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να έχει ευρύ χρονικό διάστημα εφαρμογής, τουλάχιστον 6 μηνών και να επανέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Δείτε Επίσης

Κρίσιμες αποφάσεις Δ.Σ. του Α.Σ.Δ.Σ.Α. Δ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων

Με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ.Δ.Σ.Α. Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία πραγματοποιήθηκε την ...

Συμμετάσχετε στη συζήτηση

  Subscribe  
Notify of